Archivy: Historické okénko

Ikonická socha sovy

Věděli jste, že ikonická sova je už třetí sochou, která kdy zdobila kašnu před šumperským muzeem?

Kruhová kašna byla vybudována koncem 19. století v soukromé zahradě před průčelím novorenesančního paláce, který pro Aloise Scholze navrhl vídeňský architekt Moritz Hinträger. Za dalších majitelů objekt vešel ve známost jako Pavlínin dvůr, pojmenován po manželce lékaře, podnikatele a politika Karla Chiariho. Do centra kašny byla umístěna zinková socha Chlapec s labutí, kterou navrhl již v roce 1833 německý sochař Theodor Erdmann Kalide (1801–1863). Kalideho model byl velmi oblíbený, reprodukovaný po desetiletí v řadě odlitků. Zdobil dokonce královské zahrady v Berlíně a v Osborne House na anglickém ostrově Wight. Jeden z odlitků se dostal až do Central Parku v New Yorku. „Šumperského“ Chlapce s labutí si dnes můžete prohlédnout v zámeckém parku v Sobotíně. Kašna před Pavlíniným dvorem v roce 1955 dostala orientální kovovou plastiku draka, který chrlil sloupec vody. Socha sem byla přestěhována ze zahrady někdejší vily šumperského politika a podnikatele Gustava Oberleithnera. Cenné dílo japonského umělce Suzuki Masajošiho z konce 19. století zůstalo v sadech 1. máje pouhý rok, poté bylo zařazeno do sbírek Náprstkova muzea. Od roku 1959 kašnu před muzeem zdobí pískovcová socha představující výra, dílo akademického sochaře Rudolfa Chorého.

Podrobnosti o proměnách sochařské výzdoby kašny přibližuje Kristina Lipenská v novém čísle sborníku Severní Morava, sv. 108, který je k dostání na pokladně ve všech pobočkách muzea.

 

 

obrázek

Kašna před Pavlíniným dvorem s původní plastikou Chlapce s labutí, foto z 20.–30. let 20. století. VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 10457).

 

 

obrázek

Theodor Erdmann Kalide, Chlapec s labutí, zámecká zahrada v Sobotíně. Foto L. Müllerová, 2022.

 

 

obrázek

John S. Moulton, Swan & Cygnet, Central Park, stereografie, kolem roku 1865. Sbírky J. Paul Getty Museum Los Angeles (inv. č. 84.XC.979.770).
Dostupné z: https://www.getty.edu/art/collection/object/1075SS.

 

 

obrázek

Veřejně přístupný park u muzea se sochou draka od Suzuki Masajošiho, foto z r. 1955. VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 10487-1).

 

 

obrázek

Pískovcová socha výra od Rudolfa Chorého před muzeem, foto z r. 1960. VM v Šumperku, sbírka šumperského muzea (H 10457-2).

 

Hledáme vánoční ozdoby a žárovky z vlčické papírny Radiomnia

Že byla ve Vlčicích u Loštic papírna, si obyvatelé z okolí určitě pamatují, ale že se tam vyráběly i vánoční ozdoby a světýlka, už asi pamatuje málokdo. Dokumentů k historii výroby vánočních ozdob se v muzeu v Lošticích uchovalo málo, ale i ty mohou pomoci při pátrání po vánočních ozdobách a žárovkách, které se ve sbírkách nedochovaly vůbec. Zachovalá polovina propagačního letáku firmy Grätzer v Lošticích, nabízejícího elektrické žárovečky na vánoční stromky, zobrazuje podobu vánočních žárovek. Na dalších fotografiích jsou vzorky vánočních ozdob, které se v papírně ve Vlčicích vyráběly v letech 1914–1918, ale pravděpodobně i později.

Proto se obracíme na veřejnost, zejména z okolí Loštic, s prosbou o pomoc. Budeme rádi za jakoukoliv informaci, za každou fotografii žárovek nebo ozdob, které pocházejí z firmy Radiomnia.

S výrobou papíru ve vlčické valše, zřízené r. 1793, začal v roce 1819 Antonín Scheibel. V letech 1839–1853 byla papírna spojená s přádelnou vlny a jejím majitelem byl Václav Schütz. V druhé polovině 19. století se často měnili majitelé a v papírně se vyráběla i lepenka. Před 1. světovou válkou, za nového majitele Davida Grätzera, byla výroba přeorientována na papírové vánoční ozdoby. V roce 1922 se závod přejmenoval na Radiomniu a jeho majitelkou se stala Herma Grätzerová, která pokračovala ve výrobě vánočních ozdob. V roce 1930 koupil výrobu majitel lukavické papírny Ota Aron a v roce 1934 následovala přestavba, resp. stavba nové moderní papírny na výrobu grafického, konceptního a sešitového papíru. V tomto období byla pravděpodobně výroba vánočního zboží ukončena.

 

Fotografie papírny ve Vlčicích, 1. čtvrtina 20. století.

 

Propagační leták firmy Grätzer v Lošticích, nabízející elektrické žárovečky na vánoční stromky.

 

Fotografie vzorků vánočních ozdob, které se vyráběly ve Vlčicích v papírně v letech 1914–1918 za majitele Davida Grätzera.

 

Procházka po Točáku IV.

Naše poslední zastavení na Točáku začneme u dnešního obchodního domu s restaurací Schiller v patře. Původně zde stál patrový dům, patřící v meziválečném období Erwinu Heuerovi. Záběr jeho živnosti byl poměrně velký. V obchodních prostorách v přízemí svého domu nabízel knihy, učebnice, tištěné notové záznamy, gramodesky, papírnické zboží, rovněž psací a počítací stroje. Část jeho obchodu byla vyhrazena pro prodej klavírů, své místo zde našel i antikvariát. Dům byl demolován na počátku 50. let kvůli plánovanému prodloužení Hlavní třídy (tehdy ovšem zvané jako třída Rudé armády) směrem k radnici. Později byl na jeho místě postaven objekt prodejny ovoce a zeleniny, který v 90. letech nahradila novostavba již zmíněného obchodního domu s průchodem do Radniční ulice.

Sousední dům vlastnilo za první republiky Konzumní družstvo, v přízemí fungovala cukrárna, prodejna ovoce a zeleniny, bylo zde také holičství. K budově se váží dvě zajímavosti. Právě v tomto domě bydlel na počátku 19. století dr. Leopold Eichelbrenner, po němž se pak náměstí do roku 1945 jmenovalo. A v době mezi světovými válkami si zde otevřel svou advokátní kancelář dr. Alois Blaschke, od roku 1933 starosta města Šumperka. Ve funkci pak setrval až do roku 1938.

A poslední dům, který si v rámci naší procházky představíme, stojí již na rohu Točáku a Starobranské ulice. Původně patřil rodině Oberleithnerů, kteří mu dali jeho dnešní podobu. V meziválečné době jej vlastnil Carl Urbaschek, jinak také majitel železářství a prodejny zbraní. Kromě jeho živností se zde ještě nacházel modistický salon a hned vedle něj bylo klenotnictví a hodinářství Johanna Polnera. Z nárožního vstupu se pak vcházelo do prodejny obuvi Humanic. Část vstupu s nápisem je vidět na fotografii z roku 1922. Ve 40. letech se zde sice boty stále prodávaly, ale již pod novým provozovatelem, jímž byla společnost Polický – Popper.  

U této budovy končí naše procházka kolem prvních domů ulice Generála Svobody, tvořících kdysi samostatné náměstí, lidově zvané Točák. Když dnes těmito místy procházím, mívám pocit, že řada obchodů je vlastně pořád na svém místě, jen změnila majitele a možná i trochu nabídku zboží, ale pořád zůstávají stopy minulosti. Snad se mnou budete souhlasit…

 

Dům Erwina Heuera, 30. léta 20. století.

Prodejna ovoce a zeleniny na místě Heuerova domu, konec 80. let 20.století.

Výstavba obchodního domu, 1998.

Budova v majetku Konuzumního družstva, konec 30. let 20. století.

Pohled na dům Konzumního družstva a Urbaschkova domu se zřetelně viditelnými vývěsními štíty živností, okolo r. 1940.

Nároží Točáku a Starobranské ulice v roce 1922.

Průhled od Točáku směrem k budově pošty, 40. léta 20. století.

V domě patřícím kdysi Konzumnímu družstvu je už od doby minulého režimu řeznictví,  snímek ze 70. let 20. století.

 

Procházka po Točáku III.

Přesuneme se k další části někdejšího náměstí, jejíž podobu bohužel na muzejních fotografiích příliš dobře zachycenu nemáme. Přesto není nezajímavá. Na rohu náměstí a ulice Slovanské stojí dům, v němž fungovala od roku 1874 proslulá lékárna U Černého medvěda. Její zakladatel Eduard Hackl prosazoval na svou dobu poněkud netradiční, přesto pokrokové názory týkající se fungování zdravotnictví a jeho dostupnosti všem lidem. Původně se dům řadil k zástavbě náměstí, v meziválečné době byl ale přičleněn do sousední Slovanské ulice. Adresu náměstí tak na této straně nesl pouze jediný dům, vlastněný chromečským sedlákem Františkem Horáčkem. Zde byla v provozu česká restaurace zvaná Beseda, jejíž prostory sloužily kulturnímu životu české menšiny. V klubovně sídlila krátce ve 20. letech také česká knihovna. Později se Beseda přestěhovala do tzv. plynárenského domu v dnešní Radniční ulici a knihovně přidělilo město místnost v bývalém dominikánském klášteře. Podívejme se ještě na jednu z budov, které sousedí se zástavbou Slovanské ulice. Patřila rodině Olbrichově a svou podobu do dnešních dní příliš nezměnila. Leo Olbrich zde provozoval živnost zaměřenou na výrobu a prodej koženého zboží, zejména řemenů, kufrů a tašek. Na konci 30. let 20. století se na fasádě domu objevila vývěska Central Drogerie patřící Eugenu Brixelovi, součástí prodejny byla i parfumerie. Nedávno se do muzea dostal velmi zajímavý exponát – dochovaná papírová krabička od obvazové vaty s uvedením tohoto prodejce na etiketě. Ještě krátce po 2. světové válce si obě prostory zachovaly své využití, postupem času je ale nahradila prodejna Darka, která se udržela dodnes. A poslední tři domy náměstí si představíme příště.

 

Pohled na zástavbu na jižní straně tzv. Točáku, konec 19. století.

 

Dům Leo Olbricha, snímek z konce 30. let 20. století.

 

Krabička od obvazové vaty prodávaná v Brixelově drogerii.

 

 

Někdejší Olbrichův dům na konci 40. let 20. století.

 

Vstup do prodejny Darka, konec 80. let 20. století.

 

Procházka po Točáku II.

Další budovou na tzv. Točáku je rozlehlý objekt někdejší textilní manufaktury a obchodního domu, postavený jedním z předních šumperských podnikatelů Eduardem Oberleithnerem na počátku 19. století. Budova patřila jeho potomkům ještě v 1. polovině 20. století a své administrativní zázemí zde měly nejen jimi vlastněné textilní továrny v Šumperku, ale i v Hanušovicích. Ostatní prostory byly pronajímány, ať už jako kanceláře, ordinace nebo obchody. Nacházelo se zde dále například sídlo společnosti zabývající se těžbou a zpracováním vápence v Bohdíkově. O zdravý chrup šumperských obyvatel pečoval dentista Ferdinand Winterherbst. Podívejme se však blíže na obchody v přízemí, jejichž vývěsní štíty jsou přece jen na dobových snímcích patrné nejvíce. Většina obchodů se zaměřovala na prodej oděvního zboží. Výjimku tvořila prodejna patřící do obchodní sítě Julius Meinl, která prodávala koloniální zboží (kávy, čaje apod.), a dále prodejna firmy WIWA, která sem přesídlila ve 2. polovině 30. let. Věnovala se zejména elektrotechnickým pracím, ale prodávala rovněž elektrospotřebiče, především rádia. Na snímku zachycujícím průvod během posvícení v roce 1935 vidíme vstup do obchodu s textilním zbožím Leopolda Chmiela a hned v sousedství prodejnu kožišníka a kloboučníka Emila Kopetzkyho. Jeho firma sídlila ve městě ještě na jedné adrese, a to v dnešní Radniční ulici. Snímky budovy pořízené v průběhu 2. poloviny 20. století ukazují, že nabídka obchodů zůstávala víceméně stejná jako v předválečné době a do dnešních dní se zase až tak moc nezměnila.

 

Pohled na textilní manufakturu na kresbě J. E. Kastnera.

 

Vzhled budovy ve 2. polovině 19. století.

 

Celkový pohled na budovu koncem 30. let 20. století, zřetelné jsou štíty prodejny Wiwa a Kopetzkyho kožešnictví, vchod od obchodu Julius Meinl zcela vpravo.

 

Posvícení v Šumperku v roce 1935.

 

Prvomájové oslavy na Točáku v roce 1948.

 

Pohled na budovu koncem 80. let 20. století.

 

Přízemí budovy s prodejnou textilu na přelomu 80. a 90. let 20. století.

 

Pohled od domu Schiller, konec 90. let 20. století.

 

Procházka po Točáku I.

Jak bylo slíbeno v minulém příspěvku do rubriky, podívali bychom se na meziválečnou podobu prostoru, který dnes tvoří součást ulice Gen. Svobody. Lidově se mu říká Točák. Pátrání po původu přineslo zatím dvě možná vysvětlení. Buď že se zde otáčely autobusy hromadné dopravy, nebo se zde otáčely prvomájové průvody. Pro obě možnosti hovoří první dvě fotografie. Ale která z těch dvou možností je blíže pravdě? Nebo existuje ještě jiný důvod tohoto označení?

Dříve to ovšem bylo samostatné náměstí, které se před rokem 1989 jmenovalo Stalinovo. V časech, kdy město Šumperk bylo téměř výhradně německým městem, neslo jméno po dr. Leopoldu Eichelbrennerovi, který městu odkázal štědrý finanční dar určený na péči o chudé a osiřelé děti. Náměstí bylo stejně jako dnes plné života, v přilehlých domech se nacházely nejrůznější obchody, ale také kanceláře či ordinace lékařů. Přenesme se tedy s pomocí dochovaných snímků do časů první republiky a projděme se společně tímto místem.

Začneme u dnes již nefunkčního hotelu Praha. Původně se zde nacházel hostinec U Zlatého lva, jehož vývěsní štít muzeum dodnes uchovává ve svých sbírkách. V 80. letech 19. století jej v historizujícím slohu přestavěl Johann Ludwig na hotel. Poskytované služby byly zřejmě kvalitní, neboť si majitel mohl dovolit otevřít dependance v nedaleké Slovanské ulici. Když mělo ve 20. letech 20. století dojít ke změně majitele, usilovali o koupi hotelu čeští zájemci, aby jej mohli využít jako důstojný stánek české kultury. Objekt už byl opatřen i českým nápisem Národní dům, ale nakonec se novým majitelem stal Rudolf Michel. Hotel, přestavěný v moderním duchu, nesl nově jeho jméno. Kromě ubytování v pokojích s ústředním topením nabízel posezení v restauraci nebo kavárně a možnost parkování v garážích.

Jistě vás napadne – a co ten dům nalevo, v němž je dnes prodejna oděvů? Ten již patřil do sousední Kozinovy ulice, tehdy zvané Parkgasse. A možná překvapí, že tehdy byl v jeho přízemí v provozu taktéž obchod se střižním zbožím majitele Eduarda Kollera, jehož jméno je vidět na fasádě domu zachycené na snímku č. 1.

 

Hotel Michel, konec 30. let 20. století.

 

Autobusová zastávka na Stalinově náměstí, 80. léta 20. století.

 

Prvomájový průvod 1958.

 

Vzhled hostince U Zlatého lva, 2. polovina 19. století.

 

Dům ve Slovanské ulici, kde byla pobočka hotelu Ludwig, konec 19. století.

 

Když se budova hotelu měla stát českým Národním domem.

 

Kavárna v hotelu Michel, přelom 20. a 30. let 20. století.

 

Vzhled hotelu Praha v 70. letech 20. století.

 

Horní část Slovanské ulice v meziválečném období

Horní část Slovanské ulice je ve sbírkách šumperského muzea dokumentována na pohlednicích zejména z 1. poloviny 40. let 20. století. Vzhled ulice ve 20. letech nám ukazují snímky pořízené během konání slavnostních průvodů v rámci tzv. Kulturtag v Šumperku v letech 1921 a 1922. Porovnáním snímků zjistíme, že se neměnili jen majitelé a živnosti v přízemí domů, ale také podoba samotné ulice.

První snímek z roku 1921 nám ukazuje pohled na obě strany ulice s průhledem na tehdejší Eichelbrennerovo náměstí, ze kterého lze vidět zejména nároží jednoho z domů a dále přízemní část budovy hotelu Ludwig. Druhý snímek z roku 1922 přibližuje více levou stranu ulice. Dům v popředí patřil po celé meziválečné období daňovému poradci Maxmilianu Bittlovi. V přízemí domu sídlil německý Záloženský spolek pro obchod a živnosti v Šumperku a také Hospodářské společenstvo v Šumperku. Kolem roku 1940 zde stále sídlil bankovní ústav – Volksbank, ovšem v sousedství prodával Karl Vymlatil textilní zboží a byla zde v provozu čistírna opavského majitele Josefa Frankeho. Sousední dům na fotce č. 2 není ještě příliš vidět, nicméně jeho majitel Adolf Bezdiczka jej záhy nechal přestavět na moderní dvoupatrový dům, ve kterém sídlila jím řízená Severomoravská elektrická společnost. Zabývala se nejen elektroinstalacemi, ale i prodejem elektromateriálu a elektrospotřebičů nebo osvětlovacích těles.

Podoba pravé strany se od roku 1922 také částečně změnila. Způsobila to výstavba domu Alfonse Frömela, který se zabýval košíkářskou výrobou a nabízel také proutěné dětské kočárky. V přízemí jeho domu se ještě nacházelo pánské i dámské holičství. Sousední dům nalevo patřil dr. Rudolfu Ehrlichovi, který v něm provozoval lékárnu „U Černého medvěda“, druhou nejstarší ve městě. Do lékárny se vstupovalo stejně jako dnes z přilehlého náměstí. Jeho meziválečnou podobu si připomeneme příště…

 

Slavnostní průvod během tzv. Kulturtagu v roce 1921.

 

Slavnostní průvod během tzv. Kulturtagu v roce 1922.

 

Dům ve Slovanské ulici majitele Maxmiliana Bittela za 2. světové války.

 

Inzerát Severomoravské elektrické společnosti (Nordmährische Elektrizitätsgesellschaft, zkr. NEG), 1922.

 

Podoba Bezdiczkova domu na přelomu 30. a 40. let 20. století.

 

Tentýž dům v 90. letech, kdy se stal po rekonstrukci sídlem Podniků města Śumperka.

 

Zástavba pravé strany horní části Slovanské ulice na počátku 30. let 20. století.

 

Pohled do horní části Slovanské ulice v 90. letech.

 

Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do šumperských ulic polské tanky

Při invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa přijely 21. srpna 1968 odpoledne do Šumperka jednotky polské obrněné divize. Průjezdu armády městem zabránilo srocení protestujících lidí před hotelem Grand. Lidé se neúnavně snažili s vojáky diskutovat a vysvětlit jim nesmyslnost okupace.

Polští velitelé začali jednat s velitelem československého pluku v Šumperku pplk. Josefem Veleckým a žádali umožnění průjezdu polských jednotek městem. Pplk. Velecký se odvolal na rozkaz prezidenta neopouštět a chránit kasárna a doporučil Polákům, aby město objeli. Do všech bran kasáren československá armáda rozmístila tanky. Většina polských jednotek se poté městu vyhnula a pokračovala směrem na Zábřeh a Moravskou Třebovou do Poličky. Zbraně okupantů naštěstí zůstaly v Šumperku v klidu, na ulicích netekla krev jako v jiných městech, události srpna 68 se zde obešly bez bezprostředních obětí na životech.

Polské velení požadovalo umístit v Šumperku zbylé polské vojáky a techniku, což však vedení města a šumperské posádky odmítlo. Poláci nakonec souhlasili s kompromisem, jejich mechanizovaný pluk zaujal postavení na cvičišti u Rapotína a ve městě zůstalo pouze velitelství.

Při jednání nejvyšších velitelů mezitím sovětská armáda požadovala uvolnění prostor v československých kasárnách pro své vojáky, vyjednávalo se o tzv. „přezimování“ sovětských vojáků. Termín pro vyklizení prostor byl stanoven na 15. říjen 1968. Šumperská posádka se 3. října musela přesunout až na východní Slovensko do Kežmarku a 9. října pplk. Velecký předal šumperská kasárna velitelům sovětské armády, která zde zůstala až do května roku 1990. Poslední sovětský voják Šumperk opustil 5. června 1990.

Velení někdejšího šumperského pluku během srpna 1968 odeslalo několik rezolucí proti vstupu vojsk a odhlasovalo zrušení názvu Útvar československo-sovětského přátelství. Pro své postoje během okupace museli posléze někteří velitelé odejít z armády.

Kristina Lipenská

 

Použitá literatura:

Jan Benda, Vojsko, ozbrojená střetnutí a války v historii Šumperska, Šumperk 2003.

Zdeněk Doubravský, Konec československé vojenské posádky v Šumperku, Severní Morava 94, 2008, s. 39–43.

 

 

Lidé pozorují polské tanky v ulici Československé armády, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Reakce Šumperanů na polské tanky před obchodní akademií, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Polské tanky před hotelem Grand, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Protestní nápis na polském tanku, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

21. srpen 1968 v Šumperku. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Vjezd do města zahrazený pivovarskou cisternou, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Lidé podepisují petici proti okupaci Československa, srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Protestní letáky proti okupaci, srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Československá posádka nuceně opouští Šumperk, 3. říjen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

KDE BÝVALA V ŠUMPERKU ŠATLAVA?

Nedávno jsme uveřejnili článek o proměnách domu č. 16 na náměstí Míru a nyní bychom rádi navázali další zajímavostí z této části města. Na zmíněném domě se kdysi nacházela cedulka s nápisem Frohnfesten Gäszl, v překladu Šatlavská ulička. Úředně sice neexistovala, nicméně označovala úzkou uličku spojující náměstí s někdejší ulicí Školní (dnes Hanáckou). Teprve v roce 1939 dostala oficiální název Fojtská (Vogteigäschen). V současnosti se nazývá Černohorská. A odkud ten dřívější název? Stavení na konci této uličky totiž sloužilo po dlouhá staletí jako městská šatlava. V jejích prostorách probíhaly také výslechy s použitím útrpného práva, neboť radnice nebyla podsklepená. Ještě v roce 1780 zde byly evidovány některé mučicí nástroje, jako španělské boty nebo palečnice. V šatlavě se nacházelo několik cel a jedna byla vyhrazená pouze pro provinilé měšťany. V horním patře se nacházel byt správce věznice, který také odváděl provinilce k soudu. Když byla roku 1908 postavena nová soudní budova, bylo sem přemístěno i vězení a někdejší objekt šatlavy upravilo město na byty pro nejchudší rodiny. Velmi zchátralou stavbu pak koupil v roce 1933 majitel domů v sousední Lužickosrbské ulici č. 1 a 2 Friedrich Dominik Siegl a přestavěl ji na obytný dům. V 60. letech 20. století zde vznikla novostavba dle projektu architekta Josefa Vaňka, autora slavného rodinného domu typu V, zvaného šumperák.

 

 obrázek

Pohled do dvora bývalé věznice, datováno do roku 1914.

 

 

obrázek

Dvůr bývalé šatlavy po přestavbě ve 30. letech 20. století, vlevo nad vchodem plastika sv. Jiří, v pozadí část hradeb.

 

obrázek

Průhled ulicí Černohorskou směrem k ulici Lužickosrbské, stav v 50. letech 20. století.

 

obrázek

Pohled do ulice Černohorské, v pozadí nová zástavba, 60. léta 20. století.

 

 

obrázek

Pohled ulicí Hanáckou směrem k ulici Černohorské.

 

Šumperák: rodinný dům, který vyvolal senzaci

Ikonický rodinný dům typu V navrhl šumperský projektant Josef Vaněk (1932–1999) v roce 1966. Podle bydliště projektanta dostal rodinný dům lidové označení šumperák. První dva „šumperáky“ však byly dokončeny v blízkém Rapotíně (Osvobození 528, U Koupaliště 534). V samotném Šumperku byl jako první postaven dům MUDr. Arno Všetečky na Vyhlídce (Kocourkova 5). První domy vyvolaly mezi potenciálními stavebníky toužícími po dostupném individuálním bydlení senzaci. Josef Vaněk se svým návrhem přesně trefil do dobového vkusu. Do návrhů konkrétních domů se snažil zapojovat co nejvíc moderních architektonických prvků. V duchu módního bruselského stylu kombinoval kruhy, vybíhající šikminy a trojúhelníky. Zájem o projekt domu byl tak obrovský, že před Vaňkovým domem lidé stávali i fronty, aby se jim plánovou dokumentaci podařilo získat. Šumperák byl obdivován i zatracován. V socialistickém Československu na základě Vaňkova projektu, který si stavebníci kupovali i překreslovali a především různě upravovali, byly v 60. až 80. letech postaveny minimálně 4000 domů.

Fotograf Tomáš Pospěch vyfotil úctyhodných 600 šumperáků. Přesto stále objevuje nové a nové. Jeden takový „nový“ šumperák našel v Petrově cestou na zahájení vlastní výstavy o šumperácích v šumperském muzeu.

Tomáš Pospěch: Šumperák (Rytířský sál, 12. 4. – 24. 6. 2018)

 

 obrázek

První šumperák na světě byl v dokončen v Rapotíně na ul. Osvobození v roce 1966. Na stavbu tohoto domu Josef Vaněk osobně dohlížel a vlastnoručně jej pomáhal stavět. Foto: Tomáš Pospěch.

 

obrázek

Rodinný dům pro MUDr. Arno Všetečku na Kocourkově ulici v Šumperku, první šumperský šumperák, dokončený v roce 1967, na dobové fotografii.

 

obrázek

Přestavěný šumperák: Šumperk, Chodská ul. Foto: Tomáš Pospěch.

 

obrázek

Dům Františka Štěpáníka na Terezínské ul. v Šumperku, jeden z prvních šumperáků. Foto: Tomáš Pospěch.

 

Dům č. 16 na nám. Míru v Šumperku

obrázekDům č. 16 patří k nejstarším domům ve městě a dříve se řadil mezi tzv. právovárečné domy, tedy že jeho majitelé zde mohli vařit pivo. V průběhu 19. století byl dům majetkem mj. i rodiny Schneiderovy, která zde měla zřízenu dílnu na výrobu hřebenů. Z této rodiny pocházel podnikatel, později šumperský starosta a mecenáš Johann Ferdinand Schneider (1811–1885), jehož otec nechal na domě zhotovit klasicistní fasádu. Z dalších držitelů domu lze zmínit významné rodiny Kastnerů nebo Axmannů, za nichž sídlil v domě solný úřad. Koncem 19. století se pak dostal do majetku pekaře Johanna Hartmanna, který přebudoval původní hřebenářskou dílnu na pekárnu. Dobové snímky části náměstí ukazují, že v přízemí domu se také prodávaly oděvy, zřejmě ale šlo o prodej již obnošeného šatstva. Ještě před první světovou válkou převzal vedení živnosti Hartmannův zeť Hugo Randa. Dle drobného inzerátu uveřejněného v jednom ze šumperských adresářů vydaných ve 20. letech 20. století se jednalo o moderně vybavenou pekárnu dodávající na pult prodejny dvakrát denně čerstvé pečivo včetně vyhlášeného celozrnného chleba. Rodina Randova provozovala pekařství až do roku 1945, i poté zde pekárna zůstala v provozu. V roce 1991 ji v rámci privatizace získal Ivo Horčička, který záhy poté odkoupil od města celý dům. Nový majitel nechal kromě vnitřních stavebních úprav obnovit také původní fasádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázekobrázekobrázekobrázek

 

Jak šel čas s… Evangelickým kostelem v Šumperku

obrázekPro stavbu vlastního kostela němečtí evangelíci luterského vyznání zakoupili v roce 1866 pozemek na tehdejším předměstí Šumperka, na volném prostranství, kde až na samém konci Schillerovy ulice (dnešní Hlavní třída) navazovala Císařská třída (začínala na Hlavní třídě, zahrnovala nám. Svobody a ulici Čs. armády). Hned u plotu okrasné zahrady ukrývající právě dokončenou novostavbu luxusního sídla továrníka Siegla začala v roce 1869 pomalu růst jednoduchá stavba na půdorysu kříže s malou věží nad křížením. Za rozlehlou farní zahradou právě budovaného kostela se ve stejném roce začalo se stavbou pivovaru Antona Wlacha. Zatímco v rodinném pivovaře byla již roku 1871 uvařena první várka piva, kostel byl slavnostně otevřen až v červnu 1874. Do započetí stavby německého reálného gymnázia, které je dnes spolu s kostelem dominantou celého náměstí Svobody, tehdy zbývala celá dvě desetiletí.

 

Zdá se Vám evangelický kostel na fotografii jiný než dnes? Máte pravdu, na fotografii z 80. let 19. století je zachycen před výrazným stavebním zásahem z let 1907-1908. Jistě uhodnete, kterého architektonického prvku se tato přestavba týkala…

 
 

Před 80 lety začala okupace Československa německými vojsky

Krátké období tzv. druhé republiky bylo násilně ukončeno právě před 80 lety, kdy 15. března 1939 vstoupily na území okleštěného Československa německé jednotky. Šumpersko a Zábřežsko bylo již od října 1938 součástí Německa a bylo začleněno do tzv. Sudet, pouze nejjižnější část okresu, Loštice a okolí, zůstala součástí zbytku Československa. Loštice se staly pohraničním městečkem a z okupovaného Zábřežska a Šumperka se sem stěhovala velká řada uprchlíků, jako např. Václav Patka (majitel tiskárny a knihkupectví v Zábřeze). Po 15. březnu 1939, po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, obsadila německá vojska i Loštice.

Jednotka okupačního vojska SS na náměstí v Lošticích po 15. březnu 1939.

 


Přehlídka formací SS na náměstí v Lošticích po 15. březnu 1939.

 

Finanční a pasová kontrola na přechodu v Lošticích u Hospodářské školy.

 

Zachráněný kočár

V roce 2018 se šumperskému muzeu povedlo kromě jiného i zrestaurovat jednu téměř zničenou a nefunkční hračku, datovanou na přelom 19. a 20. století. Je to kočár – bryčka – vyrobený ze smrkového a javorového dřeva natřeného fermežovou barvou. Jeho výrobce není znám, předpokládáme však, že jej zhotovil venkovský řemeslník na zakázku. V dezolátním stavu jsme jej našli a získali díky spolupráci s obcí Ruda nad Moravou a jejím starostou, který nás v roce 2017 pozval na obhlídku právě demolovaného domu č. 74 v Rudě nad Moravou. Pracovníci, kteří prováděli sanaci domu, na popud starosty z nepřeberného množství odpadků a suti vybírali předměty, které by mohly být ještě opraveny nebo jinak využity. Všem jim za to patří velký dík. Pravděpodobně již nikdy nezjistíme, pro koho byl kočárek vyroben. Můžeme se jen domnívat, zda si s ním hráli malí obyvatelé domu č. 74, bývalého lihovaru, nebo zda hračka patřila dětem správců ze sousedícího zámku (což vzhledem k povaze předmětu rovněž nelze vyloučit). Budovu lihovaru čp. 74 i s přilehlou obytnou stavbou čp. 73 po celé 19. století vlastnil rod Schmidtů. Poslední majitelkou byla dcera Hilda (1918), provdaná v roce 1938 za Viléma Schuberta. Manželé Schubertovi vlastní děti neměli a vzali si do rodiny chovance. Po válce byl majitelem statku František Valenta, jemuž byl odprodán jako konfiskát, pak postupně chátral. V roce 2015 jej odkoupila obec, ale zchátralý objekt již nebylo možné zachránit. V roce 2018 naše muzeum investovalo do opravy kočáru. Restaurování se ujal zkušený restaurátor Zdeněk Špaček a opravený kočárek budou moci návštěvníci již brzo obdivovat na výstavě „V rukou restaurátora“, konané od 2. dubna do 30. června ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.

Informace o statku č. 74 jsme čerpali z publikace Miroslava Wintera Z historie obce Ruda nad Moravou, vydané v roce 2009.

 

Cestou na Vyhlídku

Stále teplejší dny lákají k výletům do přírody. V okolí města Šumperka se nachází několik oblíbených výletních cílů. Vydáme-li se po zelené turistické značce od města směrem k Městským skalám, naše kroky vedou téměř po stejných cestách, jakými se kdysi ubírali nejen němečtí výletníci. Zelená značka nás postupně zavede na lesní cestu, přitom míjíme odbočku k dnešnímu dětskému domovu se školou. Jeho nynější vzhled vůbec nenapovídá, že jde o místo s dlouhou historií. Původně zde stával výletní hostinec zvaný Bergwirtshaus, postavený šumperskými právovárečnými měšťany ve 20. letech 19. století. Chtěli tak zabránit svým pivu holdujícím sousedům, aby chodili do hostince v Nových Domcích, kde se čepovalo konkurenční a prý také chutnější velkolosinské pivo. V průběhu 19. století se pak často střídali nájemci i majitelé, přesto si výletníci hostinec oblíbili. Po roce 1918 se majitelem stalo město Šumperk a objekt byl rozsáhle renovován. Město jej pronajímalo provozovatelům výhradně německé národnosti. Hostinec se pak stal místem setkávání nacionalistů, ve 30. letech zde byl několikrát hostem i samotný Konrad Henlein. V těchto časech také získal interiér podobu ve stylu německého selského slohu. Po roce 1945 sloužil objekt nejdříve jako internát, po roce 1978 jako Okresní dům pionýrů a mládeže, od roku 2007 zde sídlí dětský domov.

Po příjemném posezení v hostinci mohli výletníci dále pokračovat k Novým Domkům. Cestou míjeli drobnou kapličku Nejsvětější Trojice, která byla postavena taktéž ve 20. letech 19. století. Dnes však v lese najdeme už jen nepatrné zbytky zdiva, kaplička zanikla někdy v 60. letech 20. století. Plány německých turistů vybudovat v blízkosti hostince a kapličky rozhlednu se nikdy neuskutečnily, postavena byla pouze triangulační věž, která však již také padla za oběť času.

Kolorovaná pohlednice zachycující podobu hostince v 90. letech 19. století

 

Budova hostince ve 20. letech 20. století

 

Průčelí budovy v 1. polovině 20. století

 

Pohled do interiéru ve 30. letech 20. století

 

Pohled z terasy hostince na město, 40. léta 20. století

 

Okresní dům pionýrů a mládeže, 1979

 

Kaplička Nejsvětejší Trojice, cca. 1920

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (I. část)

Významné historické okamžiky a zvraty se promítaly rovněž do názvosloví ulic obcí a měst. Ulice byly pojmenovávány podle významných osobností nebo událostí a výběr názvů často podléhal právě vládnoucímu režimu. Nejinak tomu bylo v případě města Šumperka, kde mnohé ulice za dobu své existence změnily své označení i několikrát. Naposledy došlo k většímu přejmenovávání ulic krátce po pádu komunistického režimu, na začátku roku 1990. Pryč musely všechny názvy upomínající osobnosti, události či instituce spojené s minulým režimem. Dnešním příspěvkem bychom proto chtěli zahájit cyklus věnovaný právě těm ulicím, jimž sametová revoluce přinesla zcela nové označení nebo pomohla vrátit původní.

Náměstí Svobody

Začali bychom na náměstí Svobody. Do roku 1912 býval tento prostor součástí buď tehdejší Kaiserstrasse (dnes ul. Československé armády), nebo Schillerstrasse (Hlavní třída). Jako samostatné náměstí se začal označovat od roku 1912 a tehdy dostal název Chiariplatz, odkazující na osobnost dr. Karla Chiariho (1849–1912), lékaře a poslance říšské rady, mimo jiné také majitele nedalekého Pavlínina dvora a k němu náležejících pozemků. Od roku 1951 tvořil dominantu náměstí pomník sovětského diktátora Stalina. Protože už Stalinovo náměstí ve městě jedno bylo (tzv. Točák), dostalo se místu označení Stalingradské náměstí. Soudruhům ani moc nevadilo, že už je v centru města Stalingradská ulice, které se v našem cyklu budeme také věnovat. Důležité bezesporu bylo, že v názvu je obsaženo jméno sovětského vůdce. Po pádu Stalinova kultu se náměstí opět přejmenovalo, tentokrát na Československo-sovětského přátelství. Pomník zde ovšem zůstal, a to až do konce 80. let. Šumperk se Zábřehem byla snad poslední dvě města, která v té době ještě tyto sochy „zdobily“. Na konci 80. let byla socha Stalina přemístěna do parčíku na Husově náměstí, aby na jejím původním stanovišti mohl být zbudován velkolepý památník osvobození. Jeho výstavbu ale zastavila sametová revoluce a již nebyl nikdy dokončen. A revoluce také přinesla místu nový a snad už poslední název – náměstí Svobody.

 

 Plocha budoucího náměstí Svobody na konci 19. století, v této době zde ještě nestojí ani budova tkalcovské školy, ani německého gymnázia, evangelický kostel vidíme také v jeho původní podobě.

 

Pohled zachycující podobu tkalcovské školy (dnes zde sídlí autoškola) a pivnice, kterou ve 30. letech 20. století nahradila novostavba hotelu Grand.

 

Protilehlá strana náměstí s evangelickým kostelem, ke kterému již byla přistavěna věž, a vedle stojící budovou německého gymnázia (dnes obchodní akademie), kolorovaná pohlednice, počátek 20. století.

 

Slavnostní odhalení sochy Josefa V. Stalina v listopadu roku 1951, v pozadí je vidět ještě původní zástavba ulice Československé armády.

 

Za Stalinovým pomníkem stával dům rodiny Stefanesku, která se zaměřovala na obchod s auty a autodíly, provozovala vulkanizační dílnu i benzínovou pumpu. Pumpa byla v provozu ještě ve 2. polovině 20. století, než byl objekt zbourán kvůli plánované výstavbě panelových domů, foto J. Pavlíček.

 

Náměstí Svobody v době srpnové okupace roku 1968, lidé shromáždění okolo polského tanku, v pozadí budova obchodní akademie, foto J. Roller.

 

Stalinův pomník a panelová výstavba v přilehlých ulicích, 1988, foto J. Mašek.

 

Novostavba budovy banky na místě zbouraného domu rodiny Stefanesku, před ní torzo rozestavěného památníku osvobození, které bylo odstraněno v roce 2013, foto E. Petrášová.

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (II. část)

Rooseveltova a Americká ulice

Z náměstí Svobody se vydáme do dvou blízkých ulic, kterých se změny názvů po roce 1989 také dotkly. Začneme v ulici Rooseveltově, pojmenované po americkém prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi (1882–1945), který byl do funkce zvolen čtyřikrát a je spojován zejména s účinným řešením hospodářské krize v USA na počátku 30. let a je možné jej označit za spolutvůrce poválečného uspořádání Evropy.

Ulici byl původně dán roku 1890 název po císařovně Alžbětě (Sisi), tedy Elisabethstrasse. Po roce 1918 však musely veškeré upomínky zaniklé rakousko-uherské monarchie z veřejného prostoru pryč, a tak byl zaveden nový název Engelsbergstrasse. Odkazoval na osobnost významného slezského skladatele Egona Schön-Engelsberga (1825–1879). Zástavba ulice byla převážně vilová, ovšem na její východní straně se nacházely areály textilních továren zpracovávajících především len a hedvábí (Bujatti, Bischof&Jerzabek). Po roce 1945 se nakrátko jmenovala Rooseveltova, ale již na počátku 50. let si museli lidé zvykat na nový název Družstevní. Další změna přišla v roce 1987, kdy byla přejmenována na počest někdejšího československého prezidenta Antonína Zápotockého. A o tři roky později se vrátil původní poválečný název.

Zhruba v polovině ulice Rooseveltovy můžeme odbočit do ulice Americké. I tato ulice nesla do roku 1918 označení po příslušnici habsburského rodu, princezně Gisele, dceři císaře Františka Josefa I. a zmíněné císařovny Alžběty. V meziválečném období se ulice jmenovala po významném šumperském lékaři dr. Augustu Hagerovi (1849–1928), zakladateli a prvním primáři zdejší nemocnice. Jeho vila dodnes stojí na rohu ulic Jeremenkovy a 17. listopadu (o které bude řeč v příštím příspěvku). Se změnou režimu v roce 1948 upadl tento název ulice taktéž „v nemilost“ a musel být nahrazen jiným. Protože nárožní objekt při vyústění do ulice 17. listopadu sloužil tehdy potřebám Revolučního odborového hnutí, bylo od toho odvozeno i nové označení platné do roku 1990 – Odborářů.

Pohled do Alžbětiny ulice od severu, na nároží dodnes stojící dům obchodníka Seiferta, po pravé straně obytná zástavba, snímek z počátku 20. století.

Pohled do Alžbětiny ulice od severu, na nároží dodnes stojící dům obchodníka Seiferta, po pravé straně obytná zástavba, snímek z počátku 20. století.

 

 

Vilová zástavba v Alžbětině ulici, na křižovatce s dnešní ulicí Jeremenkovou stojí secesní vila stavitele Heinricha Poppa (dnes slouží potřebám Charity), počátek 20. století.

Vilová zástavba v Alžbětině ulici, na křižovatce s dnešní ulicí Jeremenkovou stojí secesní vila stavitele Heinricha Poppa (dnes slouží potřebám Charity), počátek 20. století.

 

 

V Rooseveltově ulici stojí dodnes vilka, do níž se v roce 1988 přestěhovala redakce okresních novin Naše slovo a zároveň šumperská redakce Televizních novin.

V Rooseveltově ulici stojí dodnes vilka, do níž se v roce 1988 přestěhovala redakce okresních novin Naše slovo a zároveň šumperská redakce Televizních novin.

 

 

Na rohu ulic Rooseveltovy a Americké stojí hotel Moravan, původně Seifertův hostinec, na snímku z konce 19. století lze z nápisu na štítě boční stěny vyčíst, že podnik nabízel možnost využití zimní kuželkářské dráhy.

Na rohu ulic Rooseveltovy a Americké stojí hotel Moravan, původně Seifertův hostinec, na snímku z konce 19. století lze z nápisu na štítě boční stěny vyčíst, že podnik nabízel možnost využití zimní kuželkářské dráhy.

 

 

Po roce 1924 byl někdejší hostinec přestavěn na hotel, fotografie ze 40.–50. let 20. století.

Po roce 1924 byl někdejší hostinec přestavěn na hotel, fotografie ze 40.–50. let 20. století.

 

 

Dům na rohu ulic Americké a 17. listopadu, který sloužil potřebám ROH Pramet v Šumperku, využívala po roce 1989 nejdříve Česká spořitelna, dnes zde sídlí katastrální úřad.

Dům na rohu ulic Americké a 17. listopadu, který sloužil potřebám ROH Pramet v Šumperku, využívala po roce 1989 nejdříve Česká spořitelna, dnes zde sídlí katastrální úřad.

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (III. část)

Ulice 17. listopadu

Dnes se vydáme z náměstí Svobody směrem k vlakovému nádraží. Železnice spojila město Šumperk s okolním světem v roce 1871, kdy byla vybudována trať vedoucí od Zábřehu. Od onoho data začala postupně vyrůstat zástavba podél cesty směřující od města k nádražní budově a podle toho se také ulici dostalo označení – Nádražní. Česká menšina se ve 30. letech 20. století pokoušela prosadit změnu názvu podle agrárního politika a několikanásobného premiéra Antonína Švehly, leč neúspěšně. Původní název se udržel až do roku 1949, kdy byla ulice přejmenována k poctě prvního dělnického prezidenta na Gottwaldovu. Od roku 1990 se začalo používat označení ulice 17. listopadu.

V této ulici stojí za povšimnutí řada zajímavých staveb. Nároží u náměstí Svobody dominuje budova hotelu Grand, který byl ve funkcionalistickém slohu vybudován na místě původní pivnice v letech 1931–1932. Na pozemcích obklopujících Pavlínin dvůr, tedy v dnešních sadech 1. máje, byla postavena vila Doris, pojmenovaná po manželce majitele domu Eduarda Chiariho. Zde také sídlila od 50. let městská knihovna, než se v roce 1970 přestěhovala, už jako Okresní knihovna Šumperk, do adaptovaných prostor blíže nádraží stojící Hacklovy vily. Přízemní stavbu s růžovou fasádou nechal na konci 19. století postavit šumperský lékárník Eduard Hackl, jehož jméno je spojeno s lékárnou U Medvěda (na tzv. Točáku). Nejblíže nádraží pak stojí dva nárožní domy, které do roku 1945 patřily rodině Wotke. Budova, v níž je dnes asijské bistro a papírnictví, sloužila jako hotel s restaurací. Protější dům byl určený k bydlení, v nároží byl vstup do fotografického salonu. A to už se vlastně ocitáme na Jesenické ulici, o které si povíme příště.

 

obrázek 

Podoba Nádražní ulice na počátku 20. století, v popředí oba domy v majetku rodiny Wotke.

 

 

obrázek

Průhled Nádražní ulicí směrem k náměstí Svobody, vpravo hotel Grand, snímek ze 40. let 20. století.

 

 

obrázek

Vila Doris sloužila za minulého režimu potřebám Kulturních zařízení města Šumperka (KZMŠ), před vstupním průčelím vznikla roku 1982 galerie vyznamenaných pracovníků, která prostor hyzdila až do počátku 90. let, snímek z roku 1984, foto J. Mašek. 

 

 

obrázek

Na pódiu letního divadla se konala řada akcí organizovaných KZMŠ, na snímku koncert pořádaný v rámci družby ČSSR, SSSR a Polska, rok 1970, foto Antonín Suchan.

 

 

obrázek

Vila Doris po odstranění galerie vyznamenaných pracovníků v roce 1992, tehdy zde již dva roky fungoval BOUTIQUE, kde se prodávaly filmové a hudební nosiče, móda, kosmetika i drobné umělecké předměty určené především mladým lidem. Mladí výtvarníci zde získali prostor k výstavám.  Foto J. Mašek.

 

 

obrázek

Slavnostní otevření knihovny v prostorách zrekonstruované Hacklovy vily v březnu roku 1970, foto A. Suchan.

 

 

obrázek

 Vzhled Hacklovy vily před rekonstrukcí pro potřeby knihovny, foto A. Suchan.

 

 

obrázek

Budova původního sídla OV KSČ, které se na konci 70. let přestěhovalo do nového „paláce“ na křižovatce dnešních ulic Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika. Před vchodem plastika od Jiřího Jílka, který se v reakci na události roku 1968 dožadoval jejího odstranění, dílo však zmizelo z očí veřejnosti až v roce 1990. Dnes slouží objekt potřebám České správy sociálního zabezpečení. 

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (IV. část)

Jesenická ulice

Dlouhá Jesenická ulice vede od křižovatky s ulicí Zábřežskou až po Vikýřovice. Málokoho ale dnes již napadne, že kdysi to byly vlastně ulice dvě. Část od ulice 17. listopadu po křížení s Lidickou nesla původně název Josefstädterstrasse (Josefská), upomínající na významného šumperského stavitele Josefa Bayera. Druhá část ve směru na Zábřeh se pak nazývala Nákladní. Josefská ulice se po roce 1945 přejmenovala na tř. V. M. Molotova a upomínala tak na osobnost sovětského ministra zahraničí. V roce 1959 byly obě ulice sloučeny a dostaly také jeden název – Leninova. Když se v roce 1990 rozhodovalo o novém názvu, původní návrh Průjezdní nebyl přijat a nakonec zvítězilo označení Jesenická.

Bezesporu nejdůležitější stavbou v této ulici je budova nádraží. První vlaky se na nově postavené trati projely v roce 1871, nádražní objekt byl dokončen o trochu dříve. V roce 1900 původní budovu nahradila větší novostavba. Od roku 1904 mohly vlaky pokračovat v cestě po nově postavené trati do Koutů nad Desnou. Nádraží se stávalo němým svědkem všech důležitých událostí v dějinách města. Odjížděli odsud vojáci na frontu, odtud také vedly jejich první kroky po návratu z bojišť, v roce 1968 skřípaly koleje pod soupravami naloženými technikou posádky československé armády přemísťované do slovenského Kežmarku, aby kasárna mohla obsadit sovětská posádka. Její příslušníci se při nakládce techniky zapotili o téměř dvaadvacet let později. Nádražní budova byla naposledy modernizována na počátku 21. století souběžně s modernizací a elektrifikací trati.

Na Jesenické ulici sídlí také některé odbory městského úřadu. Rozlehlá budova byla původně vystavěna na konci 19. století pro potřeby ředitelství drah. To bylo nakonec umístěno v Olomouci a objekt začal sloužit pro nájemní bydlení. Po druhé světové válce byl adaptován pro potřeby okresního národního výboru, který budovu užíval do začátku roku 1990. V 70. letech prošla budova rekonstrukcí, při níž bohužel vzaly všechny architektonické prvky za své.

 

obrázek

Křížení ulic Jesenické a 17. listopadu na počátku 20. století, tehdy se lidé přecházející k nádražní budově ještě obešli bez přechodu se semafory, při dnešní husté dopravě by to už snad ani nebylo možné. 

 

 

obrázek

Původní vzhled budovy vlakového nádraží v Šumperku, konec 19. století. 

 

 

obrázek

 Slavnostní výjezd vlaku po nové trati do Koutů nad Desnou 12. listopadu 1904.

 

 

obrázek

Zřítila se lokomotiva na točně! Jak ji dostat ven? Rok 1907. 

 

 

obrázek

Tak dlouho se bude podkládat, až se dostane na úroveň kolejí. Rok 1907. 

 

 

obrázek

Odjezd vojáků na bojiště 1. světové války, říjen 1915. 

 

 

obrázek

Kolona tanků šumperské posádky přijíždí k šumperskému nádraží, říjen 1968. 

 

 

obrázek

Nakládka vojenské techniky před odjezdem do slovenského Kežmarku, říjen 1968. 

 

 

obrázek

Budova okresního národního výboru před rekonstrukcí v 70. letech 20. století. 

 

 

obrázek

Vzhled budovy v 90. letech, kdy již sloužila potřebám městského úřadu, foto J. Mašek. 

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (V. část)

Masarykovo náměstí

Po krátké odmlce pokračujeme znovu v našem seriálu věnovaném proměnám názvosloví šumperských ulic a dnes blíže představíme Masarykovo náměstí. Jeho zástavba se utvářela postupně v 1. polovině 20. století. Na konci 20. let 20. století byly na dosud nezastavěných pozemcích postaveny budovy českých škol. Nejdříve byl dokončen objekt obecné a měšťanské školy. Následně byla dokončena stavba gymnázia, jehož slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 1931. Zároveň byl odhalen i nově zbudovaný pomník prezidenta Tomáše G. Masaryka. Prezidentovým jménem byla označena nejen obecná a měšťanská škola, ale i přilehlé náměstí. Téměř celou jeho západní stranu tvořilo právě vstupní průčelí gymnázia, na protější straně již sice stálo několik domů, ty však byly považovány za prodloužení ulice Goethovy (dnes Komenského). Zástavba na jižní straně se začala utvářet až ve 30. letech 20. století. První dům zde postavil Josef Mangl (1891–1980), rodák z Hrabenova a absolvent zábřežského gymnázia. V přízemí domu otevřel obchod s papírenským zbožím, školními pomůckami i učebnicemi, které také spolu s další naučnou literaturou i beletrií vydával ve svém nakladatelství. Stal se jedním ze zakladatelů české tiskárny Grafia v Šumperku. Další domy byly na této straně postaveny ve 40. letech 20. století.

Po záboru pohraničí v roce 1938 se Masarykovo náměstí přejmenovalo k poctě velitele německé Luftwaffe Hermanna Göringa. Po roce 1945 se vrátil předválečný název, ale nové politické poměry po roce 1948 si vynutily další změnu. Přes krátké intermezzo v roce 1968, kdy se opět zavedl název Masarykovo náměstí, se prostor nazýval až do roku 1989 náměstím Pionýrů. Po sametové revoluci se opět a snad již naposled vrátilo původní označení.

 

obrázek

Snímek zachycuje budovu české Masarykovy obecné a měšťanské školy před jejím dokončením v roce 1928, kromě hlavní budovy zde vidíme i objekt tělocvičny (přízemní stavba vlevo) a vpravo také dvoupatrový dům, v němž se nacházely ředitelské byty, s hlavní školní budovou jej spojovala přízemní budova mateřské školky.  

 

obrázek

Vstupní průčelí měšťanské školy, vpravo vila pro ředitele sousedního gymnázia, rok 1931. 

 

obrázek

Pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, zhotovený brněnským sochařem Františkem Fabiánkem, v květnu roku 1938 byl poškozen henleinovci, po záboru pohraničí byla busta přemístěna do sklepení gymnázia. Teprve v roce 1990 se podařilo uskutečnit obnovu pomníku, na který byla osazena nová busta od Jiřího Jílka. 

 

obrázek

Titulní list učebnice vydané ve 20. letech 20. století v nakladatelství Josefa Mangla v Rudě nad Moravou, kde působil před svým přesídlením do Šumperka.  

 

obrázek

Pohlednice z doby 2. světové války, v budově někdejšího českého gymnázia sídlila německá hospodářská škola. 

 

obrázek

Pohled na budovu kina Kapitol (dnes Oko), které bylo uvedeno do provozu ve 20. letech 20. století a v meziválečném období se v něm promítaly i české filmy.  

 

obrázek

V domě naproti kinu sídlilo šumperské gestapo, vyšetřovací věznice se nacházela v objektu tzv. robotárny na Lidické ulici. 

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (VI. část)

Ulice Dr. E. Beneše

Dnes budeme v našem seriálu pokračovat ulicí Dr. E. Beneše. Její zástavba se začala utvářet v 90. letech 19. století. Postupně zde byly vybudovány mnohé architektonicky hodnotné stavby, zejména pak v meziválečném období, jako např. vila manželů Kristových (č. 16) nebo budova spolkové mlékárny. Ulice se od svého vzniku nazývala Zephyrescustrasse. Označení odkazovalo na osobnost podnikatele Constantina Zephyresca (1814–1872). Pocházel z Rumunska, po svém příchodu do Šumperka se stal společníkem firmy Oberleithner a synové, vykonával také funkci ředitele sobotínských hutí. Do historie města se však zapsal především svou charitativní činností. Podporoval sirotky, chudé lidi, studenty. Svůj dům na okraji Smetanových sadů (tehdy ještě zvaných Panská zahrada, Herrengarten) daroval roku 1858 městu za účelem zřízení nemocnice. O nemocné se zde staral dr. August Hager, který se stal také prvním primářem nové městské nemocnice vybudované a zprovozněné v roce 1896.

Po roce 1945 došlo k přejmenování ulice, a to k poctě prof. Zdeňka Nejedlého (1878–1962). Jako historik a muzikolog se věnoval především husitskému období a osobnosti a dílu skladatele Bedřicha Smetany. V meziválečném období se řadil k uznávaným odborníkům, po roce 1945, resp. 1948 se výrazně podílel na ideologizaci oblasti kultury, vědy i školství. Jím navržený zákon o jednotné škole z roku 1948 zlikvidoval soukromé i církevní školství. Právě kvůli své angažovanosti v KSČ a zejména pak poúnorové politice je dnes jeho osobnost vnímána značně negativně. Po roce 1989 se název ulice změnil, nyní upomíná na osobnost druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše (1884–1948).

 

obrázek 

Dobová pohlednice Zephyrescustrasse, ovšem ulice ještě není zcela zastavěna. Na snímku vidíme vpravo vilu rodiny Seidlovy (dnešní kojenecký ústav) a také budovu německé chlapecké měšťanské školy, která však uváděla adresu na tehdejší Goethově ulici (dnes Komenského). Budova vlevo a kouřící komín patří Sieglově tkalcovně. 

 

 obrázek

Pauline Chiari (1851–1922), dcera Constantina Zephyresca, se v roce 1874 provdala za dr. Karla Chiariho, mj. majitele hospodářského dvora, který dodnes nese po této ženě jméno. Dnes areál Pavlínina dvora z velké části využívá muzeum, ale sídlí zde i třeba Galerie Jiřího Jílka, část prostor využívá též dům kultury. 

 

obrázek

Tento snímek nabízí pohled na křížení dnešních ulic Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika (této ulici bude věnován příští příspěvek). Vidíme zde objekt Sieglovy tkalcovny a naproti stojící budovu okresního soudu. Protější pozemky byly stále bez zástavby, meziválečné období však přineslo změnu.

 

obrázek

Ve 20. letech vznikl rozlehlý objekt Okresní nemocenské pojišťovny v Šumperku, který byl v 50. letech upraven pro potřeby polikliniky a dodnes slouží zdravotnickým účelům.

 

obrázek

V roce 1928 byla dokončena stavba spolkové mlékárny.

 

obrázek

Stav bývalé mlékárny v 70. letech 20. století.

 

obrázek

Na ulici Dr. E. Beneše sídlí také I. základní škola, která byla v 70. letech rozšířena rozsáhlou přístavbou. Vyřešila se tak již nedostatečná kapacita původní historické budovy školy z konce 19. století, která do roku 1945 sloužila jako německá dívčí obecná a měšťanská škola.

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (VII. část)

M. R. Štefánika a Lautnerova

 

V dnešním pokračování se zaměříme na ulici M. R. Štefánika. Její současný název upomíná na osobnost slovenského generála, astronoma a politika, jednoho z trojice zakladatelů samostatného československého státu, Milana Rastislava Štefánika (1880–1919). V minulosti však mnohokrát změnila svůj název. V 19. století se užívalo pojmenování Auf der Schanz (česky Na Valech). Označení odkazovalo na dobu 30leté války a dobytí města švédskými vojsky ve 40. letech 17. století. V místech dnešní ulice se totiž nacházelo palebné postavení dělostřelectva a děla chránily valy zvané šance. V roce 1881 rozhodlo vedení města o přejmenování ulice k poctě vládnoucího císaře na Kaiser-Franz-Josef-Strasse. Po roce 1918 musely ovšem jakékoli upomínky zaniklé monarchie zmizet z očí veřejnosti, a ulici se tak vrátilo původní označení. V počeštělé verzi Na Valech bylo užíváno i po roce 1945, než se roku 1946 ulice přejmenovala po jugoslávském prezidentovi Josipu Brozi Titovi. Ani tento název se dlouho neudržel, neboť po roztržce Jugoslávie se Sovětským svazem muselo být i Titovo jméno zapomenuto. A tak si obyvatelé města zase zvykali na nový název. Tentokrát odkazoval na osobnost Júlia Fučíka, komunistického novináře a odbojáře, popraveného v roce 1943 nacisty. Poslední změnu v názvu, a snad již konečnou, přinesla sametová revoluce. 

Na ulici M. R. Štefánika navazuje i krátká ulice Lautnerova. V době svého vzniku na počátku 20. století byla pojmenována po autorovi německé těsnopisné soustavy Franzi Xaveru Gabelsbergerovi (1789–1849). Po roce 1945 se změnil název na Anglickou, který však musel roku 1952 ustoupit upomínce na zemřelého vůdce řecké komunistické strany Nikose Belojanise. Poslední změna nastala po roce 1989, kdy nový název připomíná snad nejznámější oběť čarodějnických procesů v regionu, šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera, upáleného roku 1685 v Mohelnici. Stojí za to i připomenout, že se jeho jménem dříve označovala dnes již zaniklá ulička spojující ulice Langrovu a Tatranskou.

 

obrázek 

Pohled z radniční věže směrem k jihu, zhruba uprostřed.

 

 

obrázek

Detailnější pohled na areál Trebitschovy.

 

 

obrázek

Vstup do areálu textilní továrny Hedva.

 

 

obrázek

Dobová pohlednice zachycující prostor dnešní…

 

 

obrázek

Opět pohled na nejmladší budovu areálu textilní…

 

 

obrázek

Vstupní brána do areálu Moravolenu, závodu …

 

 

obrázek

Areál bývalé textilky prošel koncem …

 

 

obrázek

8. Na křižovatce tehdejších ulic – prof. …

 

 

obrázek

Snímek ze staré ulice Lautnerovy vám bohužel z našich …

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (VIII. část)

Hlavní třída

Snad nejvýznamnější ulice v celém městě měnila v minulosti často své názvy. Zejména v 18. století a první polovině století následujícího. Bývala tak označována jako Reitendorfgasse (Rapotínská), posléze jako Scheuergasse (Stodolní). Užívalo se i názvu Herrengasse (Panská). Od poloviny 19. století se začalo užívat nového názvu k poctě velkého německého básníka Friedricha Schillera (1759–1805). Dovolím si zde udělat malou odbočku a zmínit, že osobnost slavného básníka připomínal i někdejší název parčíku obklopujícího kostelík sv. Barbory. V roce 1905 zde byl také slavnostně odhalen básníkův pomník. Nic z toho však nepřečkalo dějinné zvraty 20. století. Schillerův pomník zanikl, sady se přejmenovaly na Jiráskovy. A Schillerova třída? Už v roce 1939 byl její název změněn na Adolf-Hitler-Strasse. A po roce 1945 se hlavní městská tepna přejmenovala na třídu Rudé armády a tento název se udržel až do pádu komunistického režimu. Po roce 1989 zvítězil nad mnoha jinými návrhy (např. třída Spojenců) jednoduchý, ale bezesporu výstižný název – Hlavní třída. Její zástavba se v průběhu času proměňovala, postupně zde vzniklo mnoho architektonicky velmi hodnotných staveb. A lze říci, že tudy procházely také dějiny. Ostatně nám to dokumentují mnohé snímky uchovávané v muzejních sbírkách. Zde nabízíme jen malý výběr.

 

obrázek 

Průhled Schillerovou ulicí směrem od tehdejšího Eichelbrennerplatz (dnes tzv. Točák). Vlevo nároží někdejší Oberleithnerovy manufaktury. Snímek ze 70. let 19. století. 

 

 

obrázek

Než byla v roce 1901 postavena velkolepá budova Německého spolkového domu (dnešní divadlo), musela být zbourána původní zástavba, a to tzv. Grünerhaus (nazýváno podle majitele Franze Grüna) a také přední část Steyskalova dvora, z něhož však na této dobové pohlednici vidíme spíše zahradu, která jej obklopovala. 

 

 

obrázek

Na této pohlednici z počátku 20. století vidíme již dokončený spolkový dům, zcela vpravo pak dnes už zaniklý Sieglův dům. 

 

 

obrázek

Pohled na Schillerovu ulici ve 30.–40. letech 20. století. V sousedství Sieglova domu si nechal šumperský obuvník Ottokar Katzer postavit moderní obchodní a obytný dům dle návrhu architekta Ernsta Hantschla. 

 

 

obrázek

Na základě Mnichovské dohody se Šumperk (jako celé naše pohraničí) stal součástí nacistického Německa, jednotky wehrmachtu vstoupily do města 8. října. Pochodující vojáci mířili na náměstí k radnici. 

 

 

obrázek

Průvod studentského majálesu v roce 1946. Fotografie sice není úplně kvalitní, ale je na ní docela dobře vidět, že u Sieglova domu se odbočovalo do Revoluční ulice (před rokem 1945 Sudetenstrasse, česky Sudetská). Po výstavbě obchodního domu Jednota se však trasa této ulice poněkud změnila. 

 

 

obrázek

 Vozidla polských jednotek v průběhu srpnové okupace v roce 1968. V reakci na vpád vojsk Varšavské smlouvy rozhodlo vedení města mj. o přejmenování ulice na třídu 1. máje, ale nastupující normalizace tuto změnu brzy zrušila a navrátil se dosavadní název třída Rudé armády.

 

 

obrázek

 Starý Sieglův dům musel ustoupit na začátku 70. let nové, moderní zástavbě obchodního domu. 

 

 

obrázek

Dokončený obchodní dům Jednota.  

 

 

obrázek

 Snímek z průběhu generální stávky 27. listopadu 1989.

 

Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (1. část)

Hotel a penzion Antona Seiferta

Tento objekt zná v Šumperku každý pod označením hotel Moravan, našli byste ho na Rooseveltově ulici č. 684/4, na nároží někdejších ulic Elisabeth-Strasse a Giselastrasse. V roce 1924 jej pro hoteliéra Antona Seiferta do dnes známé podoby výrazně rozšířil vídeňský architekt Georg Berger, který v Šumperku ve 20. letech minulého století získal tolik zakázek, že v letech 1922 a 1925 až 1929 v Seifertově penzionu dokonce trvale bydlel. V zahradě Seifertova podniku dodnes stojí bývalá kuželna z konce 19. století, která sloužila k zábavě hostů.

 

obrázek 

Restaurace Antona Seiferta před Bergerovou přestavbou, 1. čtvrtina 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Georg Berger, Návrh průčelí hotelu a penzionu Antona Seiferta, 1924. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk.

 

 

obrázek

Pohlednice s Bergerovým návrhem hotelu Seifert, v pozadí další Bergerova realizace – věž evangelického kostela. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Seifertův hotel na snímku z 40.–50. let 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Hotel Moravan, současný stav, 2020. Foto: VM v Šumperku.

 

Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (2. část)

Emmerovo knihkupectví

Možná jste si ve Starobranské ulici č. 246/23, poblíž místa, kde kdysi stávala městská brána, všimli domu, jehož šedivou fasádu zdobí podobizna učence provedená ve štuku. Jedná se o objekt, kde dříve bývalo knihkupectví a vydavatelství Josefa Emmera (1865–1917). Po jeho smrti prosperující podnik vedla jeho vdova Laura. Na její objednávku v letech 1924–1925 navrhl Georg Berger novostavbu v proluce na místě staršího objektu s knihkupectvím. V přízemí byly obchodní prostory, nad nimi byly ve dvou patrech byty, další prostory byly ještě v podstřeší. Bohatě členěná fasáda byla opatřena tzv. kamennou omítkou (vápenocementová směs prezentovaná bez dalšího nátěru, používaná zejména ve 20.–30. letech 20. století) a zdobí ji reliéf filozofa Francise Bacona a také štítek, na kterém architekt Berger stavbu sám podepsal.

 

obrázek 

Staré knihkupectví Josefa Emmera, podoba před Bergerovou přestavbou, kolem r. 1900. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Staveniště před začátkem stavby nového Emmerova knihkupectví, 1924. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

I takto mohlo Emmerovo knihkupectví vypadat: jeden z variantních projektů Emmerova knihkupectví od G. Bergera, 1924. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk.

 

 

obrázek

Pro výzdobu průčelí knihkupectví byl v duchu vypjaté nacionální ideologie vybrán štukový reliéf s portrétem filozofa Francise Bacona, doplněný jeho citátem „WISSEN IST MACHT“ (přel. Vědění je moc). V roce 1872 citát dále rozvedl jeden z čelných představitelů německé sociální demokracie Wilhelm Liebknecht (1826–1900). Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Signatura architekta Bergera na fasádě bývalého Emmerova knihkupectví. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Pohled do Starobranské ul. s knihkupectvím Josefa Emmera ve 30. letech 20. století. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Bývalé Emmerovo knihkupectví v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku.

 

Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (3. část)

Dům Carla Frömela s Meissovou vinárnou

V Lužickosrbské ulici, strmě stoupající z nám. Republiky k radnici, oči kolemjdoucích nepochybně zaujme někdejší měšťanský dům č. 117/5 s půvabným arkýřem ve štítě. V domě bývala proslulá Meissova vinárna, jejíž interiéry architekt Georg Berger pro majitele Carla Frömela v letech 1921–1922 nově upravil. Původně středověký dům při přestavbě získal nové uliční průčelí se štukovým dekorem s motivem vinných hroznů, zmíněným arkýřem v ose stavby a se zprohýbaně zakončeným štítem. Pojetí výzdoby průčelí je jakousi ozvěnou řešení fasád nedaleké radnice, kterou také navrhl Berger, i když ve spolupráci s Ludwigem Schönem. V roce 1926 Berger objekt dále rozšířil směrem do zahrady v souvislosti s budováním kuchyně a toalet. Při této příležitosti vinárna získala prostornou víceúrovňovou vyhlídkovou terasu.

 

obrázek 

 Dům s Meissovou vinárnou na dobové pohlednici, 1930. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Interiér Meissovy vinárny, realizovaný podle G. Bergera. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

 Interiér Meissovy vinárny, realizovaný podle G. Bergera. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Vyhlídková terasa Meissovy vinárny vznikla při Bergerově úpravě z roku 1926. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

Terasa Meissovy vinárny byla oblíbeným místem setkávání, 20. léta 20. století. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

Dům na Lužickosrbské č. 5 v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku.

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (IX. část)

Langrova

 

Dnešní poměrně dlouhá a také rušná ulice si prošla nejen vícero změnami názvů, ale také mnoha stavebními úpravami, které její tvář značně pozměnily. Možná si již málokdo vybaví, že původně to vlastně byly ulice dvě. První z nich vedla od dnešní budovy pošty směrem dolů až k vyústění ulice Lužickosrbské (tehdy ovšem Neutorgasse) a tehdy se jmenovala Dlážděná (německy Pflastergasse). Na ni navazující ulice byla pojmenována po německém dramatikovi G. E. Lessingovi. V roce 1912 byla Dlážděná ulice přejmenována k poctě slavného německého kancléře Otto von Bismarcka. O několik let později, již v éře Československé republiky, musel tento název zmizet z veřejného prostoru a obě ulice se spojily v jednu pod názvem Lessingova. K dalšímu přejmenování došlo v roce 1938, kdy po nacistickém záboru města bylo opět navráceno označení Bismarckova. Po osvobození v květnu 1945 byla ulice přejmenována na památku statečného odbojáře Jana Langra. Připomeňme si jej více. Narodil se v roce 1888 v Jestřebí na Zábřežsku, po absolvování gymnázia v Zábřehu začal pracovat na poště, ve 30. letech působil jako ředitel šumperské pošty. Po okupaci přesídlil do Olomouce a zapojil se do odbojové činnosti, za kterou byl zatčen gestapem a vězněn. Z vězení byl nakonec kvůli těžké tuberkulóze v roce 1943 propuštěn domů, o rok později této nemoci podlehl. V časech normalizace se prosadil nový název Lidových milicí. Sametová revoluce umožnila návrat k předchozímu označení a doufejme, že se již nezmění. Samotná zástavba ulice prošla v průběhu času mnoha proměnami, některé původní domy nahradily zcela nové budovy, jiné úplně zmizely. Zejména v souvislosti s výstavbou náměstí Republiky došlo k demolicím mnoha budov, a to i v sousedních ulicích. Další objekty pak byly zbourány na levé straně ulice ve směru od pošty.

 

obrázek 

Tento dům na začátku ulice někteří z vás jistě poznají. V jeho přízemí dodnes funguje galanterie a bytový textil. Podobně tomu bylo i v 1. polovině 20. století, kdy zde Gustav Wirth provozoval obchod s dámským módním zbožím a také nabízel široký výběr bytového textilu včetně koberců. 

 

 

obrázek

Sejdeme-li ulicí dolů do prostoru dnešního parkoviště, ocitneme se v místech, kde stávala mimo jiné i Pilsner Bierhalle, tedy Plzeňská pivnice. Podnik byl ale také znám pod názvem U Modré hvězdy. 

 

 

obrázek

Hned v sousedství pivnice se nacházel tento dům, v jehož přízemí byla prodejna skla a porcelánu „U Tří děvčátek“. Ovšem majitelem domu a zároveň prodejny byl v 1. polovině 20. století Emil Schmid. Vidíme zde i nároží domku stojícího na protější straně ulice s reklamní vývěskou majitele – brašnáře Josefa Höhla. 

 

 

obrázek

Pohled na průčelí domku brašnáře Höhla.  

 

 

obrázek

obrázek

Pohled do někdejší Bismarckovy ulice od její spodní části okolo roku 1900. Zcela vlevo vidíme část budovy hostince U Zlatého jelena, vpravo pak část domu náležejícího však již k Neutorgasse (dnešní Lužickosrbské). Dům patřil rodině Müllerově, která provozovala velkoobchod s koloniálním zbožím. Čelní stranu fasády zdobil oltář, ke kterému byla konána procesí. Jak to při takové události vypadalo v okolí tohoto domu, ukazuje následující snímek z roku 1917. 

 

 

obrázek

Na snímku ze 40. let 20. století pozornosti jistě neunikne změna fasády hostince. Takto tehdy vypadalo místo dnešního křížení ulice Langrovy s ulicí Jiřího z Poděbrad. Zcela vlevo si můžete povšimnout vývěsního štítu s čuníkem a jménem Rotter. Upozorňoval na živnost majitele domu, uzenáře Roberta Rottera. Jeho podnik byl bezesporu velmi vyhlášený, další prodejnu provozoval i na tehdejší Schillerstrasse (dn. Hlavní třída). Pokud se vrátíte k našemu předchozímu příspěvku, určitě tam na dvou fotkách najdete i tento úplně stejný vývěsní štít. Dům však již patřil k sousední Hermanngasse, jejíž zástavba musela bohužel později zcela ustoupit budovanému panelovému sídlišti. 

 

 

obrázek

V místech dnešního panelového domu zvaného Hokejka a parkoviště před ním se nacházely objekty koželužského podniku ve vlastnictví rodiny Kleinů. Této rodině také patřil dům napravo, nad jehož střechou jsou jen částečně vidět objekty vlastního provozu koželužny. Snímek pochází z 30. let 20. století. 

 

 

obrázek

Fotograf zachytil dvorní průčelí domu krátce po zbourání sousední stavby na počátku 30. let 20. století. Více se nám tak otevírá pohled nejen na tento dům, ale také na objekty koželužny stojící za ním. 

 

 

obrázek

Toto místo možná poznáte, alespoň podle domu napravo. Ano, je to křižovatka dnešních ulic Langrovy, Havlíčkovy a Temenické. Takto to zde vypadalo okolo roku 1940. 

 

 

obrázek

Poslední snímek zachycuje především podobu tehdejšího Gottwaldova náměstí. Nicméně nám také ukazuje již volné prostranství v ulici Langrově po zbourání staré zástavby, z níž zbýval dům s prodejnou skla a porcelánu, před rokem 1945 už dříve zmíněná prodejna „U Tří děvčátek“. Demolici v 70. letech bohužel neunikl. 

 

Sametová revoluce v šumperských ulicích (X. část)

Náměstí Republiky

 

Dnešním příspěvkem navážeme na předchozí, věnovaný ulici Langrově. Když jí totiž dnes scházíme směrem k ulici Jiřího z Poděbrad, otevírá se před námi prostor náměstí Republiky. Kdybychom však stejnými místy procházeli ještě okolo roku 1950, asi bychom je jen stěží poznali. Plochu budoucího náměstí totiž vyplňovala zástavba náležející mezi vícero ulic. Jeho výstavbě musela ustoupit zejména část domů stojících v Langrově ul., dále celá ulice Vodní (dříve německy Wassergasse) i Lautnerova, kterou bylo možné projít do Tatranské (dříve Mlýnská, Mühlgasse). Pro lepší představu přikládáme výřez z mapy vyhotovené zakladatelem muzea Hansem Hönigem, která zachycuje stav okolo roku 1900.

Projekt nového náměstí připravil Ing. arch. Otto Švestka, který toto místo zároveň vybral pro umístění pomníku prezidenta Klementa Gottwalda. V roce 1955 se započalo se stavbou a již v roce 1958 bylo hotovo. Slavnostnímu odhalení pomníku se sochou v nadživotní velikosti již mohli z oken přihlížet i nově nastěhovaní obyvatelé rozlehlé obytné budovy, která tvořila dominantu náměstí. To od svého vzniku neslo název odkazující na tohoto prvního dělnického prezidenta. Plocha sloužila ke konání mnoha prorežimních akcí, v roce 1989 zde lidé nenáviděné totalitě odzvonili umíráček. Krátce po pádu režimu zmizela i Gottwaldova socha, která dnes „odpočívá“ v muzejních sbírkách. V adresáři města se místo Gottwaldova náměstí objevilo zcela nově náměstí Republiky.

Padesátá až sedmdesátá léta 20. století přinesla celkově obrovskou změnu v okolí náměstí, neboť především v souvislosti s výstavbou moderních panelových domů na sídlišti Šumperk-Sever byla zbourána většina staré zástavby. Zanikla tak zcela ulice Heřmanova (Hermanngasse), táhnoucí se podél potoka Temence od jeho soutoku s Bratrušovským potokem až k Temenici. Moderním domům padly za oběť také původní budovy v dnešní ulici Jiřího z Poděbrad a na ni navazujících uličkách.

 

obrázek 

Výřez mapy Hanse Höniga, zachycující mj. i plochu budoucího náměstí Republiky. 

 

 

obrázek

Tento dům býval kdysi součástí Langrovy ulice a jeho majitelé v něm provozovali pekařství. Snímek ukazuje stav domu okolo roku 1940. Malý domek za ním je brašnářství Josefa Höhla, který jste mohli vidět v našem přechozím příspěvku. 

 

 

obrázek

Tentýž dům, jen zhruba o patnáct let později. Místo pekařství se zde nacházela sběrna odpadových surovin. Za domem vlevo jste již mohli pokračovat Vodní ulicí (Wassergasse). 

 

 

obrázek

Pohled od domu s bývalým pekařstvím směrem k prvním domům ulice Vodní. Vysoký komín patřil dříve barvírně a chemické čistírně, k níž přiléhaly objekty strojírny specializující se na výrobu a opravy zemědělských strojů. Moc utěšeně však tato místa v polovině 50. let 20. století nevypadala. 

 

 

obrázek

Přípravy na vybudování nového náměstí byly v roce 1955 v plném proudu, pohled od Vodní ulice směrem k Langrově. 

 

 

obrázek

Obytný komplex na Gottwaldově náměstí těsně před dokončením, na začátku roku 1958. Vidíme zde stále ještě stojící tovární objekty a v pozadí vpravo původní zástavbu ulice Jiřího z Poděbrad. V horní části snímku patrná volná plocha budoucího sídliště.

 

 

obrázek

Okamžik slavnostního odhalení pomníku Klementa Gottwalda v listopadu 1958. V pozadí vidíme zástavbu ulice Sládkovy (před rokem 1945 Hermanngasse), zejména vpravo objekty někdejší Kleinovy koželužny. O dvacet let později už to zde bude vypadat jinak. 

 

 

obrázek

Pohled z radnice směrem k Temenici. Zcela vpravo obytný komplex na Gottwaldově náměstí, v pozadí ještě stále nezastavěné plochy budoucího sídliště. Dobře patrný je zhruba uprostřed tok potoka Temence a kolem se táhnoucí zástavba Sládkovy ulice. Pohlednice byla vydána na začátku 70. let. 

 

 

obrázek

Na rohu ulic Langrovy a Sládkovy stával dům patřící za první republiky Robertu Rotterovi, vyhlášenému uzenáři. Dům měl velmi bohatě dekorovanou fasádu a boční průčelí zdobila přízemní nika se sochou sv. Jana Nepomuckého. Snímek vznikl v době 2. světové války. 

 

 

obrázek

Fotografie z počátku 70. let zachycuje začátek ulice Sládkovy a také podobu protější ulice Lužickosrbské. V této době již probíhala demolice starých domů, v popředí stojící někdejší Lubichova textilní továrna (Lubich měl další provoz i v Temenici, později součást n. p. Moravolen) již přišla o střechu. I na konci ulice Lužickosrbské dávají zatravněné plochy tušit, že rovněž ona přišla o část své původní zástavby. 

 

 

obrázek

Na konci 70. let už byl dokončen panelový dům zvaný podle svého tvaru lidově Hokejka. Objektiv fotografa zachytil okamžik bourání kdysi Rotterova domu. Dnes se v těchto místech nachází parkoviště. 

 

 

obrázek

Soudruzi sice pilně budovali, ale ne všechny výsledky jejich budovatelského zápalu přetrvaly dodnes. Ukázka ze souboru fotografií dokumentujících odstraňování pomníku Klementa Gottwalda v lednu roku 1990. 

 

Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (4. část)

Bergerův nejbližší přítel a mecenáš Carl Strobach ml.

(12. 3. 1870 Šumperk – 18. 12. 1929 Praha)

Carl Strobach ml. byl synem generálního ředitele olšanských papíren Carla Strobacha st. (ten po finanční revizi podniku v roce 1905 spáchal na jadranském pobřeží ve městě Ragusa sebevraždu). Roku 1917 se Strobach ml. stejně jako otec stal generálním ředitelem olšanských papíren. Spřátelil se s architektem Georgem Bergerem a stal se jeho nejvýznamnějším mecenášem.

Berger na jeho objednávku navrhl hned dvě šumperské vily, postavené v letech 1920–1921. První vilu najdeme na Fialově ul. č. 917/14, sloužila jako reprezentativní sídlo olšanských papíren spojené s komfortním bydlením rodiny ředitele. Dnes v této novobarokní vile sídlí Zdravotní středisko Hany Benešové. Ve stejné době byla podle Bergerova návrhu postavena také vila v Bezručově ulici č. 918/4, určená k bydlení Strobachových dcer. Na Strobachovu objednávku Berger v roce 1926 navrhl také ředitelskou vilu a fasádu tovární haly papírny v Olšanech a ředitelskou vilu v papírně Valšův důl v Horní Dlouhé Loučce.

 

 obrázek

Portrét Carla Strobacha ml. s manželkou Agnese v mládí. V roce 1920 pro ně G. Berger navrhl vilu na Fialově ul. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Rodinný portrét Strobachů kolem roku 1900. Carl Strobach st. stojící vlevo, Carl Strobach ml. stojící vpravo. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Strobachova vila stojící v upravené zahradě při tehdejší Paulinenstrasse bývala jedním z nejreprezentativnějších rodinných sídel ve městě. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Strobachova vila na Fialově ulici v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

 Georg Berger, Návrh vily Carla Strobacha na Bezručově ul., 1920. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk. 

 

 

obrázek

Pohled na novostavby v Bezručově ulici ve 20. letech 20. století. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

Strobachova vila na Bezručově ul. v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Papírna v Olšanech s ředitelskou vilou od G. Bergera zcela vlevo. Foto: VM v Šumperku. 

 

Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (5. část)

Šumperské vily Georga Bergera

Vila, tedy samostatně stojící dům v zahradě určený k bydlení, se pro architekta Georga Bergera v Šumperku stala nejúspěšnější stavební úlohou, kterou řešil pro početnou klientelu z řad střední třídy. Kromě dvojice reprezentativních vil pro Carla Strobacha z let 1920–1921 na Fialově a Bezručově ul., kterým jsme již pozornost věnovali dříve, Berger navrhl ještě šest dalších vil pro úředníky, lékaře či podnikatele ve dvou nově vznikajících vilových čtvrtích: v lokalitě u nádraží a ve vilové čtvrti Bürgerwaldviertel, která se rozrůstala od okraje města směrem k Městskému lesu.

 

 

obrázek

K nejstarším Bergerovým vilám patří tzv. vila Berger z r. 1903 na Husitské č. 748/12 (na snímku zcela vpravo), která však nepatřila rodině architekta. Jedná se o shodu jmen. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek 

Pro úředníka Rudolfa Engela a jeho manželku Annu, která provozovala v Šumperku na dnešní Starobranské modistický salon, Berger v roce 1923 navrhl vilu na Jánošíkově 953/6. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Pro manžele Trampischovy Berger projektoval roku 1925 vilu na ul. 8. května 1049/35. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk.

 

 

obrázek

Pro rodinu zubního specialisty Rudolfa Meisingera Berger navrhl v letech 1926–1927 vilu na ul. 17. listopadu 1081/15, v jejímž přízemí se nacházely ordinace, čekárna a laboratoř se sádrovnou. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Nejmladší šumperskou Bergerovou vilou je vilka s prvky folklorismu a secese na Puškinově 1141/10, postavená na objednávku dr. Carla Langera a Emmy Belkové, stav v 70. letech 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Štítek s Bergerovou signaturou na fasádě vily na Puškinově ul. Foto: VM v Šumperku.

 
  • 1
  • 2