Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (2. část)

Emmerovo knihkupectví

Možná jste si ve Starobranské ulici č. 246/23, poblíž místa, kde kdysi stávala městská brána, všimli domu, jehož šedivou fasádu zdobí podobizna učence provedená ve štuku. Jedná se o objekt, kde dříve bývalo knihkupectví a vydavatelství Josefa Emmera (1865–1917). Po jeho smrti prosperující podnik vedla jeho vdova Laura. Na její objednávku v letech 1924–1925 navrhl Georg Berger novostavbu v proluce na místě staršího objektu s knihkupectvím. V přízemí byly obchodní prostory, nad nimi byly ve dvou patrech byty, další prostory byly ještě v podstřeší. Bohatě členěná fasáda byla opatřena tzv. kamennou omítkou (vápenocementová směs prezentovaná bez dalšího nátěru, používaná zejména ve 20.–30. letech 20. století) a zdobí ji reliéf filozofa Francise Bacona a také štítek, na kterém architekt Berger stavbu sám podepsal.

 

obrázek 

Staré knihkupectví Josefa Emmera, podoba před Bergerovou přestavbou, kolem r. 1900. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Staveniště před začátkem stavby nového Emmerova knihkupectví, 1924. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

I takto mohlo Emmerovo knihkupectví vypadat: jeden z variantních projektů Emmerova knihkupectví od G. Bergera, 1924. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk.

 

 

obrázek

Pro výzdobu průčelí knihkupectví byl v duchu vypjaté nacionální ideologie vybrán štukový reliéf s portrétem filozofa Francise Bacona, doplněný jeho citátem „WISSEN IST MACHT“ (přel. Vědění je moc). V roce 1872 citát dále rozvedl jeden z čelných představitelů německé sociální demokracie Wilhelm Liebknecht (1826–1900). Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Signatura architekta Bergera na fasádě bývalého Emmerova knihkupectví. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Pohled do Starobranské ul. s knihkupectvím Josefa Emmera ve 30. letech 20. století. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Bývalé Emmerovo knihkupectví v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku.