Cestou na Vyhlídku

Stále teplejší dny lákají k výletům do přírody. V okolí města Šumperka se nachází několik oblíbených výletních cílů. Vydáme-li se po zelené turistické značce od města směrem k Městským skalám, naše kroky vedou téměř po stejných cestách, jakými se kdysi ubírali nejen němečtí výletníci. Zelená značka nás postupně zavede na lesní cestu, přitom míjíme odbočku k dnešnímu dětskému domovu se školou. Jeho nynější vzhled vůbec nenapovídá, že jde o místo s dlouhou historií. Původně zde stával výletní hostinec zvaný Bergwirtshaus, postavený šumperskými právovárečnými měšťany ve 20. letech 19. století. Chtěli tak zabránit svým pivu holdujícím sousedům, aby chodili do hostince v Nových Domcích, kde se čepovalo konkurenční a prý také chutnější velkolosinské pivo. V průběhu 19. století se pak často střídali nájemci i majitelé, přesto si výletníci hostinec oblíbili. Po roce 1918 se majitelem stalo město Šumperk a objekt byl rozsáhle renovován. Město jej pronajímalo provozovatelům výhradně německé národnosti. Hostinec se pak stal místem setkávání nacionalistů, ve 30. letech zde byl několikrát hostem i samotný Konrad Henlein. V těchto časech také získal interiér podobu ve stylu německého selského slohu. Po roce 1945 sloužil objekt nejdříve jako internát, po roce 1978 jako Okresní dům pionýrů a mládeže, od roku 2007 zde sídlí dětský domov.

Po příjemném posezení v hostinci mohli výletníci dále pokračovat k Novým Domkům. Cestou míjeli drobnou kapličku Nejsvětější Trojice, která byla postavena taktéž ve 20. letech 19. století. Dnes však v lese najdeme už jen nepatrné zbytky zdiva, kaplička zanikla někdy v 60. letech 20. století. Plány německých turistů vybudovat v blízkosti hostince a kapličky rozhlednu se nikdy neuskutečnily, postavena byla pouze triangulační věž, která však již také padla za oběť času.

Kolorovaná pohlednice zachycující podobu hostince v 90. letech 19. století

 

Budova hostince ve 20. letech 20. století

 

Průčelí budovy v 1. polovině 20. století

 

Pohled do interiéru ve 30. letech 20. století

 

Pohled z terasy hostince na město, 40. léta 20. století

 

Okresní dům pionýrů a mládeže, 1979

 

Kaplička Nejsvětejší Trojice, cca. 1920