Stálá expozice – Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Projděte si stálou expozici virtuálně formou 3D prezentace

Muzejní expozice, instalovaná v 11 sálech, prezentuje dějiny šumperského regionu a přírodu Šumperska a částečně také Jesenicka. Úvodní sály prostřednictvím fotografií i trojrozměrných exponátů návštěvníky seznamují se zdejšími geologickými poměry, rostlinstvem i živočišstvem. Historická část muzejní expozice vypráví dějiny regionu od pravěku až do 20. století. V úvodu se zaměřuje na nejvýznamnější regionální archeologické objevy, mezi které patří nálezy z neolitického sídliště u Postřelmova, nálezy z doby bronzové z Temenice nebo poklad středověkých mincí z Postřelmova. V dalších sálech je představen hospodářský, společenský a kulturní vývoj regionu. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout exponáty dokládající rozvoj zemědělství, obchodu, řemesel a řemeslných cechů na Šumpersku i četné ukázky výtvarného umění, poznají také nejdůležitější odvětví zdejší průmyslové výroby.

Jednou z dominant historické části expozice je renesanční malovaná křtitelnice z roku 1615, pocházející z kostela v Maršíkově, která zároveň patří k nejstarším zde vystaveným předmětům. Nepřehlédnutelná je také kolekce 15 pozdně barokních soch apoštolů a evangelistů z Králík, kterou se v roce 2019 podařilo po více než sto letech shromáždit opět na jednom místě. V expozici jsou k vidění i předměty spjaté s jedním z nejtragičtějších období v dějinách Šumperka – s neblaze proslulými čarodějnickými procesy z let 1678 až 1693, které si na severní Moravě vyžádaly 104 životů. Vystavena je například pieta z tzv. čarodějnického sloupku, božích muk, která byla zhotovena na základě závěti jedné z obětí. Interiér tkalcovské světnice z konce 19. století nebo dobové vzorníky textilních továren upozorňují na skutečnost, že Šumpersko bývalo významným centrem textilní výroby. Důležitost železnice v dějinách Šumperska dokládá mimo jiné připomínka proslulé sobotínské firmy bratří Kleinů, která budovala železniční trati nejen ve zdejším regionu, ale také po celé rakousko-uherské monarchii.

Prohlídku expozice je možné absolvovat se zapůjčeným audioprůvodcem. (K dispozici je česká, německá, anglická a polská jazyková verze.) Jednotlivými sály návštěvníky poté provází hlas Pauliny Chiari, manželky někdejšího majitele sídla šumperského muzea, po níž byl objekt pojmenován. Nevšední zážitek z této podoby prohlídky umocňuje podbarvení mluveného slova dobovou hudbou i autentickými zvuky.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Stala Spk22
Stala Spk21
Stala Spk20
Stala Spk19
Stala Spk18
Stala Spk17
Stala Spk16
Stala Spk15
Stala Spk14
Stala Spk13
Stala Spk12
Stala Spk11
Stala Spk10
Stala Spk09
Stala Spk08
Stala Spk07
Stala Spk06
Stala Spk05
Stala Spk04
Stala Spk03
Stala Spk02
Stala Spk01
Stala Spk28
Stala Spk27
Stala Spk26
Stala Spk25
Stala Spk24
Stala Spk23