Před 80 lety začala okupace Československa německými vojsky

Krátké období tzv. druhé republiky bylo násilně ukončeno právě před 80 lety, kdy 15. března 1939 vstoupily na území okleštěného Československa německé jednotky. Šumpersko a Zábřežsko bylo již od října 1938 součástí Německa a bylo začleněno do tzv. Sudet, pouze nejjižnější část okresu, Loštice a okolí, zůstala součástí zbytku Československa. Loštice se staly pohraničním městečkem a z okupovaného Zábřežska a Šumperka se sem stěhovala velká řada uprchlíků, jako např. Václav Patka (majitel tiskárny a knihkupectví v Zábřeze). Po 15. březnu 1939, po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, obsadila německá vojska i Loštice.

Jednotka okupačního vojska SS na náměstí v Lošticích po 15. březnu 1939.

 


Přehlídka formací SS na náměstí v Lošticích po 15. březnu 1939.

 

Finanční a pasová kontrola na přechodu v Lošticích u Hospodářské školy.