KDE BÝVALA V ŠUMPERKU ŠATLAVA?

Nedávno jsme uveřejnili článek o proměnách domu č. 16 na náměstí Míru a nyní bychom rádi navázali další zajímavostí z této části města. Na zmíněném domě se kdysi nacházela cedulka s nápisem Frohnfesten Gäszl, v překladu Šatlavská ulička. Úředně sice neexistovala, nicméně označovala úzkou uličku spojující náměstí s někdejší ulicí Školní (dnes Hanáckou). Teprve v roce 1939 dostala oficiální název Fojtská (Vogteigäschen). V současnosti se nazývá Černohorská. A odkud ten dřívější název? Stavení na konci této uličky totiž sloužilo po dlouhá staletí jako městská šatlava. V jejích prostorách probíhaly také výslechy s použitím útrpného práva, neboť radnice nebyla podsklepená. Ještě v roce 1780 zde byly evidovány některé mučicí nástroje, jako španělské boty nebo palečnice. V šatlavě se nacházelo několik cel a jedna byla vyhrazená pouze pro provinilé měšťany. V horním patře se nacházel byt správce věznice, který také odváděl provinilce k soudu. Když byla roku 1908 postavena nová soudní budova, bylo sem přemístěno i vězení a někdejší objekt šatlavy upravilo město na byty pro nejchudší rodiny. Velmi zchátralou stavbu pak koupil v roce 1933 majitel domů v sousední Lužickosrbské ulici č. 1 a 2 Friedrich Dominik Siegl a přestavěl ji na obytný dům. V 60. letech 20. století zde vznikla novostavba dle projektu architekta Josefa Vaňka, autora slavného rodinného domu typu V, zvaného šumperák.

 

 obrázek

Pohled do dvora bývalé věznice, datováno do roku 1914.

 

 

obrázek

Dvůr bývalé šatlavy po přestavbě ve 30. letech 20. století, vlevo nad vchodem plastika sv. Jiří, v pozadí část hradeb.

 

obrázek

Průhled ulicí Černohorskou směrem k ulici Lužickosrbské, stav v 50. letech 20. století.

 

obrázek

Pohled do ulice Černohorské, v pozadí nová zástavba, 60. léta 20. století.

 

 

obrázek

Pohled ulicí Hanáckou směrem k ulici Černohorské.