Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku

Drobné sakrální stavby na Šumpersku

Pavlína Janíčková
Mária Kudelová
 

Na stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku prezentujeme dokumenty a materiály z výzkumů drobných sakrálních staveb – křížů, kapliček a božích muk v regionu.

Jsou zde představeny jak dochované stavby, tak i některé zaniklé. Ze zaniklých staveb to jsou zejména ty, ke kterým se dochovaly v našich fondech fotografie, kresby nebo pověsti a vyprávění.

U jednotlivých památek najdete popis jejich stavu ve zkoumaném období. V případě, že se nám je podařilo zaznamenat, i jejich historii, pověsti a vyprávění.

Kapličky, kříže a boží muka jsou v katalogu zveřejňovány podle obcí a postupně doplňovány o další obce.

Považujeme tuto databázi za otevřenou a budeme velmi rádi, když nám i vy zašlete svoje připomínky, podněty a návrhy nebo i fotografie drobných sakrálních staveb, a to buď přímo na adresu muzea Hlavní třída 22, Šumperk, nebo elektronickou poštou na adresy maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz, pavlina.janickova@muzeum-sumperk.cz