Horní část Slovanské ulice v meziválečném období

Horní část Slovanské ulice je ve sbírkách šumperského muzea dokumentována na pohlednicích zejména z 1. poloviny 40. let 20. století. Vzhled ulice ve 20. letech nám ukazují snímky pořízené během konání slavnostních průvodů v rámci tzv. Kulturtag v Šumperku v letech 1921 a 1922. Porovnáním snímků zjistíme, že se neměnili jen majitelé a živnosti v přízemí domů, ale také podoba samotné ulice.

První snímek z roku 1921 nám ukazuje pohled na obě strany ulice s průhledem na tehdejší Eichelbrennerovo náměstí, ze kterého lze vidět zejména nároží jednoho z domů a dále přízemní část budovy hotelu Ludwig. Druhý snímek z roku 1922 přibližuje více levou stranu ulice. Dům v popředí patřil po celé meziválečné období daňovému poradci Maxmilianu Bittlovi. V přízemí domu sídlil německý Záloženský spolek pro obchod a živnosti v Šumperku a také Hospodářské společenstvo v Šumperku. Kolem roku 1940 zde stále sídlil bankovní ústav – Volksbank, ovšem v sousedství prodával Karl Vymlatil textilní zboží a byla zde v provozu čistírna opavského majitele Josefa Frankeho. Sousední dům na fotce č. 2 není ještě příliš vidět, nicméně jeho majitel Adolf Bezdiczka jej záhy nechal přestavět na moderní dvoupatrový dům, ve kterém sídlila jím řízená Severomoravská elektrická společnost. Zabývala se nejen elektroinstalacemi, ale i prodejem elektromateriálu a elektrospotřebičů nebo osvětlovacích těles.

Podoba pravé strany se od roku 1922 také částečně změnila. Způsobila to výstavba domu Alfonse Frömela, který se zabýval košíkářskou výrobou a nabízel také proutěné dětské kočárky. V přízemí jeho domu se ještě nacházelo pánské i dámské holičství. Sousední dům nalevo patřil dr. Rudolfu Ehrlichovi, který v něm provozoval lékárnu „U Černého medvěda“, druhou nejstarší ve městě. Do lékárny se vstupovalo stejně jako dnes z přilehlého náměstí. Jeho meziválečnou podobu si připomeneme příště…

 

Slavnostní průvod během tzv. Kulturtagu v roce 1921.

 

Slavnostní průvod během tzv. Kulturtagu v roce 1922.

 

Dům ve Slovanské ulici majitele Maxmiliana Bittela za 2. světové války.

 

Inzerát Severomoravské elektrické společnosti (Nordmährische Elektrizitätsgesellschaft, zkr. NEG), 1922.

 

Podoba Bezdiczkova domu na přelomu 30. a 40. let 20. století.

 

Tentýž dům v 90. letech, kdy se stal po rekonstrukci sídlem Podniků města Śumperka.

 

Zástavba pravé strany horní části Slovanské ulice na počátku 30. let 20. století.

 

Pohled do horní části Slovanské ulice v 90. letech.