Zachráněný kočár

V roce 2018 se šumperskému muzeu povedlo kromě jiného i zrestaurovat jednu téměř zničenou a nefunkční hračku, datovanou na přelom 19. a 20. století. Je to kočár – bryčka – vyrobený ze smrkového a javorového dřeva natřeného fermežovou barvou. Jeho výrobce není znám, předpokládáme však, že jej zhotovil venkovský řemeslník na zakázku. V dezolátním stavu jsme jej našli a získali díky spolupráci s obcí Ruda nad Moravou a jejím starostou, který nás v roce 2017 pozval na obhlídku právě demolovaného domu č. 74 v Rudě nad Moravou. Pracovníci, kteří prováděli sanaci domu, na popud starosty z nepřeberného množství odpadků a suti vybírali předměty, které by mohly být ještě opraveny nebo jinak využity. Všem jim za to patří velký dík. Pravděpodobně již nikdy nezjistíme, pro koho byl kočárek vyroben. Můžeme se jen domnívat, zda si s ním hráli malí obyvatelé domu č. 74, bývalého lihovaru, nebo zda hračka patřila dětem správců ze sousedícího zámku (což vzhledem k povaze předmětu rovněž nelze vyloučit). Budovu lihovaru čp. 74 i s přilehlou obytnou stavbou čp. 73 po celé 19. století vlastnil rod Schmidtů. Poslední majitelkou byla dcera Hilda (1918), provdaná v roce 1938 za Viléma Schuberta. Manželé Schubertovi vlastní děti neměli a vzali si do rodiny chovance. Po válce byl majitelem statku František Valenta, jemuž byl odprodán jako konfiskát, pak postupně chátral. V roce 2015 jej odkoupila obec, ale zchátralý objekt již nebylo možné zachránit. V roce 2018 naše muzeum investovalo do opravy kočáru. Restaurování se ujal zkušený restaurátor Zdeněk Špaček a opravený kočárek budou moci návštěvníci již brzo obdivovat na výstavě „V rukou restaurátora“, konané od 2. dubna do 30. června ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.

Informace o statku č. 74 jsme čerpali z publikace Miroslava Wintera Z historie obce Ruda nad Moravou, vydané v roce 2009.