Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do šumperských ulic polské tanky

Při invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa přijely 21. srpna 1968 odpoledne do Šumperka jednotky polské obrněné divize. Průjezdu armády městem zabránilo srocení protestujících lidí před hotelem Grand. Lidé se neúnavně snažili s vojáky diskutovat a vysvětlit jim nesmyslnost okupace.

Polští velitelé začali jednat s velitelem československého pluku v Šumperku pplk. Josefem Veleckým a žádali umožnění průjezdu polských jednotek městem. Pplk. Velecký se odvolal na rozkaz prezidenta neopouštět a chránit kasárna a doporučil Polákům, aby město objeli. Do všech bran kasáren československá armáda rozmístila tanky. Většina polských jednotek se poté městu vyhnula a pokračovala směrem na Zábřeh a Moravskou Třebovou do Poličky. Zbraně okupantů naštěstí zůstaly v Šumperku v klidu, na ulicích netekla krev jako v jiných městech, události srpna 68 se zde obešly bez bezprostředních obětí na životech.

Polské velení požadovalo umístit v Šumperku zbylé polské vojáky a techniku, což však vedení města a šumperské posádky odmítlo. Poláci nakonec souhlasili s kompromisem, jejich mechanizovaný pluk zaujal postavení na cvičišti u Rapotína a ve městě zůstalo pouze velitelství.

Při jednání nejvyšších velitelů mezitím sovětská armáda požadovala uvolnění prostor v československých kasárnách pro své vojáky, vyjednávalo se o tzv. „přezimování“ sovětských vojáků. Termín pro vyklizení prostor byl stanoven na 15. říjen 1968. Šumperská posádka se 3. října musela přesunout až na východní Slovensko do Kežmarku a 9. října pplk. Velecký předal šumperská kasárna velitelům sovětské armády, která zde zůstala až do května roku 1990. Poslední sovětský voják Šumperk opustil 5. června 1990.

Velení někdejšího šumperského pluku během srpna 1968 odeslalo několik rezolucí proti vstupu vojsk a odhlasovalo zrušení názvu Útvar československo-sovětského přátelství. Pro své postoje během okupace museli posléze někteří velitelé odejít z armády.

Kristina Lipenská

 

Použitá literatura:

Jan Benda, Vojsko, ozbrojená střetnutí a války v historii Šumperska, Šumperk 2003.

Zdeněk Doubravský, Konec československé vojenské posádky v Šumperku, Severní Morava 94, 2008, s. 39–43.

 

 

Lidé pozorují polské tanky v ulici Československé armády, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Reakce Šumperanů na polské tanky před obchodní akademií, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Polské tanky před hotelem Grand, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Protestní nápis na polském tanku, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

21. srpen 1968 v Šumperku. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Vjezd do města zahrazený pivovarskou cisternou, 21. srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Lidé podepisují petici proti okupaci Československa, srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Protestní letáky proti okupaci, srpen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.

 

 

Československá posádka nuceně opouští Šumperk, 3. říjen 1968. Foto: Antonín Suchan. Sbírky VM Šumperk.