Informace pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace

Informace Vlastivědného muzea v Šumperku pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace

Vlastivědné muzeum v Šumperku má všechna svá zařízení umístěna v kulturních památkách. Z tohoto důvodu není možné zpřístupnit pro imobilní občany do důsledků všechny prostory a je nutné postupovat dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky 369/2001 Sb. tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů státní památkové péče. Zcela bezbariérově je díky rozsáhlé rekonstrukci v 90. letech minulého století řešeno pouze Muzeum Zábřeh. Ostatní objekty (Muzeum Šumperk, Muzeum Mohelnice, Památník A. Kašpara v Lošticích, Lovecko-lesnické muzeum v Úsově) jsou pro imobilní přístupné pouze částečně.
 
Muzeum Šumperk
Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (výstavní síň, rytířský sál, WC) – nutná asistence zřízence.
Bezbariérový přístup do Muzejíčka i přednáškového sálu (výstavní prostor, WC, místnost na přebalování dětí, občerstvení).
 
Muzeum Mohelnice
Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (výstavní síň, archeologická herna, WC).
 
Muzeum Zábřeh
Bezbariérový přístup do výstavních prostor muzea.
 
PAK Loštice
Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (krátkodobé výstavy, WC) – nutná asistence zřízence.
 
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Bezbariérový přístup do vstupního podlaží a na nádvoří (WC, občerstvení).