Vlastivědný sborník Severní Morava

Vydané svazky

Digitalizovaný obsah

Vyšel 109. svazek Severní Moravy

SM – důležité pokyny pro autory příspěvků (PDF). (17. 1. 2020)

Autoři jsou povinni vypracovat text ve shodě s obecně přijímanými principy etiky vědecké a odborné práce, musejí být držiteli autorských práv k obrazovým materiálům, popř. si musejí před publikováním fotografií zajistit autorská práva u jejich vlastníků. V příspěvku jsou povinni uvádět celé jméno vlastníka autorských práv k fotografii, popř. další informace požadované vlastníkem těchto autorských práv. Příspěvky musejí být původní, autoři se zaručují, že již nebyly zveřejněny v jiném periodiku, a dávají souhlas s publikací připraveného textu i obrazového materiálu ve vlastivědném sborníku Severní Morava.

 
 

Obsah:

Michaela Kollerová: Z dějin zábřežského zdravotnictví – nerealizovaný projekt nemocnice

Kristina Lipenská: Funkcionalistický hotel Grand v Šumperku coby zapomenuté dílo architekta Bohumíra Čermáka

Jakub Halama: Archeologové v Erbenově ulici v Šumperku – záchranný výzkum dosud nejsevernější pravěké osady v Pomoraví

Josef Faltičko: Zapomenutá pozdně renesanční kazatelna z chrámu sv. Archanděla Michaela v Branné

Matěj Matela: Vybrané črty z výprav českých vlastenců na Králický Sněžník v posledních dvou dekádách 19. století

Michaela Kollerová: Leo Slezak a jeho šumperské návraty

Petr Možný: Pravoslav Tesařík, voják československého zahraničního odboje

František Všetička: Zde hnije pastýř bez bílého stáda

Zbyněk Žouželka: 100 let muzea v Mohelnici (1923–2023)

Milena Filipová: Vzpomínka na Vlastivědný ústav v Šumperku 1963–1978

Jana Uhlířová: Kýchavice bílá Lobelova u Vysoké

Milan Dvořák: Nové přírůstky v entomologické sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku

Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2022

 

 

Předplatné je možno objednat zasláním e-mailu na ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz