Vlastivědný sborník Severní Morava

Vydané svazky

Digitalizovaný obsah

Vyšel 108. svazek Severní Moravy

SM – důležité pokyny pro autory příspěvků (PDF). (17. 1. 2020)

Autoři jsou povinni vypracovat text ve shodě s obecně přijímanými principy etiky vědecké a odborné práce, musejí být držiteli autorských práv k obrazovým materiálům, popř. si musejí před publikováním fotografií zajistit autorská práva u jejich vlastníků. V příspěvku jsou povinni uvádět celé jméno vlastníka autorských práv k fotografii, popř. další informace požadované vlastníkem těchto autorských práv. Příspěvky musejí být původní, autoři se zaručují, že již nebyly zveřejněny v jiném periodiku, a dávají souhlas s publikací připraveného textu i obrazového materiálu ve vlastivědném sborníku Severní Morava.

 
 

Obsah:

Michaela Kollerová: Podnikatelská rodina Weissova a krátký pohled do historie jejího podnikání v Šumperku

Zbyněk Žouželka: Zámek Žádlovice v letech 1918–1945 ve světle zámecké návštěvní knihy

Zdeněk Doubravský: K rodnému domu Jana Jursy v Postřelmově

Matěj Matela: Výstup Aloise Jiráska na Králický Sněžník v létě roku 1884

František Všetička: Sběratel pověstí

Petr Možný: Podplukovník František Pichner-Martinák, voják a legionář

Kristina Lipenská: Proměny sochařské výzdoby kašny v zahradách Pavlínina dvora v Šumperku

Zdeněk Gába, Zdeněk Gába ml.: Terasová cesta z Cibulky do Vysoké

Jana Uhlířová: Minulost, současnost a budoucnost borovice kleče v Hrubém Jeseníku

Karel Müller, Jakub Halama: Nález středověkého pečetidla

Lenka Müllerová: Motiv krajiny a města v zábřežské sbírce Václava Hollara

Pavlína Janíčková: Poklady ze staré knihovny

Pavel Ambros: František Lízna (1941–2021) – chvála a obhajoba svobody

Kristina Lipenská: „Umění je ve ztišení“ – Vzpomínka na Miroslava Kovala (26. 11. 1944 – 15. 6. 2022)

Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2021

 

 

Předplatné je možno objednat zasláním e-mailu na ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz