Vánoční strom v Šumperku po roce 1945

Již o prvních poválečných Vánocích roku 1945 obnovený spolek Okresní péče o mládež v Šumperku (OPM) postavil charitativní vánoční strom republiky na náměstí Eduarda Beneše (dnes náměstí Míru). Zde stál i v roce 1946. Roku 1947 ještě OPM postavila strom na rohu ulice Revoluční a třídy Rudé armády (dnes Hlavní třída), ale to byl její poslední charitativní počin (po únoru 1948 byly postupně spolky OPM zestátněny a zlikvidovány) a v kronice města Šumperka se o jejím podílu na akci již nedočteme. Podle záznamu se strom těšil velké pozornosti, bylo pod ním připraveno mnoho atrakcí pro děti a stál tu i pěkný betlém.

Od roku 1948 byl již zdoben a slavnostně rozsvěcován strom rostoucí v sadech 1. máje, byla to borovice limba stojící v místech naproti spořitelně. Akce byla vždy spojena s kulturním programem, sbírky se však již nekonaly a od roku 1951 je strom v kronice označován již pouze jako „vánoční“. Dle vzpomínek pamětníků pod ním jezdil vláček modelové železnice. V roce 1954 v duchu tehdejší propagandy vítaly místní děti při slavnosti rozsvícení pod stromečkem dědu Mráze. Kolem poloviny 50. let tradice vánočního stromu republiky zanikla.  

Strom se na veřejném prostranství opět rozzářil až na Vánoce 1968. K 50. výročí vzniku republiky se nejdříve obnovila tradice vysazování „stromu Republiky“ a pak i myšlenka vánočního stromu republiky s připomenutím Těsnohlídkova odkazu. Nazdobení i sbírky pro sociálně nejslabší organizoval Československý červený kříž.

Pokud vlastníte nějakou fotografii vánočního stromu nebo máte vzpomínku na toto období, budeme vám vděčni za jejich poskytnutí.

 

Mária Kudelová
etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

vánoční strom v Šumperku

Vánoční strom na náměstí Ed. Beneše o Vánocích 1946, reprofoto z Výroční zprávy Okresní péče o mládež v Šumperku za rok 1946, sbírka šumperského muzea.