Vlastivědné zajímavosti

Vlastivědné zajímavosti vydával Vlasti­vědný ústav (od roku 1979 Okresní vlastivěd­né muzeum) v Šumperku v letech 1970–1994. Byly to drobné tisky o 4 stranách s vlastivědným obsahem, „mapující“ území šumperského okresu v hranicích do r. 1996. Číslovaných tisků vyšlo 254, č. 230 je zastou­peno dvakrát, 6 cizojazyčných tisků je nečís­lovaných, celkový počet Vlastivědných zají­mavostí je tedy 261. To představuje 1044 stran textu se 750 vyobrazeními (fotografie, mapky, pérovky). Na zpracování textů se podí­lelo 70 autorů. Je to nesmírně cenný materiál pro vlastivědu i pro vědu. Vlastivědné muzeum navazuje na tuto tradici formou internetových stránek.