Kdy a kde byl v Šumperku postaven první veřejný vánoční strom?

Dnes si advent a Vánoce ve městě neumíme představit bez vánočního stromu na náměstí nebo v ulicích. V Šumperku jsme si zvykli, že jich máme i několik. Jaký je původ této tradice?

Dle pátrání v dobovém tisku byl v Šumperku postaven první veřejný vánoční strom „Weihnachtsbaum“ na Eichelbrennerplatz (dnes tzv. Točák). Devět a půl metru vysoký smrk se slavnostně rozzářil v sobotu 18. prosince 1926. U stromu byla umístěna pokladnička na milodary, „jejíž obsah je vánočním dárkem pro nebohé německé děti“. Vánoční strom byl tedy charitativní akcí, postavil jej dobrovolnický spolek Bezirksjugendfürsorge Mährische Schönberg (BJF) – okresní péče o mládež.

Akce byla bezpochyby inspirována počinem spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který se zasloužil o to, že v roce 1924 česká okresní péče o mládež v Brně postavila k charitativním účelům první vánoční strom republiky. Šumperská německá BJF se tím sice inspirovala, ale akci nazvala jednoduše „Vánoční strom“ a odvolávala se k dánskému původu tohoto zvyku, ke kterému se hlásil i Těsnohlídek. (Městská rada v Kodani o Vánocích 1914 postavila na náměstí vánoční strom. Akci zaštítilo motto „Všichni všem“ a vybrané příspěvky pak byly rozděleny dobročinným organizacím.) 

V roce 1927 byl v Šumperku vánoční strom vztyčen opět na stejném místě, byla to jedle s pokladničkou BJF. Slavnost se konala v sobotu 17. prosince v 18 hodin. Tentokrát byla akce nazvána „Weihnachtsbaum für alle“ (Vánoční strom pro všechny). V letech 1928–1929 stál strom na křižovatce Schillerstrasse (dnešní Hlavní třída) a Sudetengasse (dnešní Revoluční), v místech dnešního OD Jednota. Bohužel již v roce 1930 se z důvodu hospodářské krize BJF rozhodla, že vánoční strom stavět nebude. Místo něho umístila ve městě na dvou místech pouze pokladničky. Následující historické události stavění vánočního stromu v Šumperku již nepřály a na obnovu si zvyk musel počkat až do roku 1945.

 

Mária Kudelová
etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku