Informace pro zákazníky podle zákona č. 634/1992 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 634/1992 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele

V souladu se zněním § 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění je prodávající povinen informovat zákazníka o podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Ve všech zařízeních Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů statutární zástupce organizace:

  • Ředitelka organizace: PhDr. Marie Gronychová
  • Email: marie.gronychova@muzeum-sumperk.cz
  • Tel.: 583 363 071, 603 174 509
  • Web: muzeum-sumperk.cz

 

V případě, že dojde mezi organizací a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  • Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 4
  • E-mail: adr@coi.cz
  • Web: www.coi.cz/informace-o-adr/