Seznam vydaných publikací

Prodej publikací

Vyšlo mimo edice:

(Pokud není označeno, publikace již není v prodeji.)

 • NEKVASIL, JINDRA: Pravěk Mohelnicka. Vlastivědný ústav v Šumperku. Šumperk 1963. 44 stran + obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: O pokrokových tradicích učitelstva na severní Moravě. Vlastivědný ústav v Šumperku. Šumperk 1964. Nestrán­kováno. Obrazové přílohy.
 • SKALIČKA, JIŘÍ: Liška Bystrouška. Vlasti­vědný ústav v Šumperku. Šumperk 1964. Ne­stránkováno.
 • PEČÍRKA, JAROMÍR: Malíř Kurt Halle­gger. Vlastivědný ústav v Šumperku. Šum­perk 1964. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK – SKALIČKA, JIŘÍ: Frýval­dov (Julius Fučík – Josef Kocourek – Vítěz­slav Nezval). Vlastivědný ústav v Šumperku. Šumperk 1971. 46 stran + obrazové přílohy.
 • KOVALOVÁ, ANEŽKA: Obrazy. Vlasti­vědný ústav v Šumperku. Šumperk 1978. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Šumpersko, Zábřežsko a Jesenicko v české literatuře. Vlastivědný ústav v Šumperku. Šumperk 1978. Nestrán­kováno.
 • BAŘINA, MIROSLAV: Cyril Bouda. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1982. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Jesenicko v české litera­tuře. Okresní vlastivědné muzeum v Šumper­ku. Šumperk 1982. Nestránkováno.
 • Setkání Jeseník 1982 – 83. Okresní vlastivěd­né muzeum v Šumperku. Šumperk 1983. Nestránkováno.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, ALENA: Lubomír Bar­toš – malířská tvorba 1978 – 1982. Šumperk 1982. Okresní vlastivědné muzeum v Šum­perku. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • 35 let Horské služby Jeseníky. Okresní vlas­tivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1983. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • SVOBODA, ANTONÍN: Václav Hraba – výběr z díla 1980 – 1985. Okresní vlastivědné mu­zeum v Šumperku. Šumperk 1985. Nestrán­kováno. Obrazové přílohy.
 • Václav, Holoubek, Jan Jemelka, Jiří Krtička, Dagmar Kučerová, Otmar Oliva, Svatopluk Otisk, Jiří Sedlák, Petr Veselý, Miroslav Vochta. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1985. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • MŽYKOVÁ, MARIE: Katalog obrazárny státního zámku Velké Losiny. Okresní vlasti­vědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1986. 56 stran + obrazové přílohy.
 • TYLOVÁ, OLDŘIŠKA: Lubomír Bartoš. Okres­ní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šum­perk 1987. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIPOVÁ, MILENA: Portrét ve sbírkách OVM Šumperk. Okresní vlastivědné mu­zeum v Šumperku. Šumperk 1987. Nestrán­kováno. Obrazové přílohy.
 • V Zábřeze na rynku – lidové písně severní Moravy. Šumperk 1987. 159 stran. 15 Kč.
 • HEJDUK, PAVEL: Vratislav Ševčík. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1987. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • HOŠKOVÁ, MILOSLAVA: Tradice lidové stravy na severní Moravě. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk. Nestránkováno.
 • GRONYCHOVÁ, MARIE – ČERVINKOVI, HELENA A JIŘÍ: Experiment v archeologii. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1989. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • KOVAL, MIROSLAV: Jiří Jílek – výběr z díla. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1990. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • GÁBA, ZDENĚK: Mapy čtyř staletí. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1990. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • VACINA, LADISLAV: Jiří Škopek. Obrazy. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1990. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • NEFF, ONDŘEJ: Kája Saudek. Okresní vlas­tivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1991. 8 stran + obrazové přílohy.
 • HOŠKOVÁ, MILOSLAVA: Obrázky na skle. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1991. 16 stran + obrazové přílohy.
 • TUŠA, IVAN: Keys to Liponeura (Diptera, Blephariceridae) of Czechoslovakia. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1992. 6 stran + obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Kulturní kalendář okresu Šumperk 1994. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1993. 27 stran.
 • GÁBA, ZDENĚK – TEMPÍROVÁ, DAGMAR: Budování a provoz železnic na severní Moravě. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1993. 12 stran + obra­zové přílohy.
 • TUŠA, IVAN: Research in the ecology of running waters with special reference to the zoobenthos. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1993. 21 stran + obra­zové přílohy.
 • BRACHTL, ZDENĚK: Bibliografie literatury o vodoléčbě a osobnosti Vincence Priessnitze a Johanna Schrotha. Fond Vlastivědného muzea v Jeseníku. Okresní vlastivědné mu­zeum v Šumperku. Šumperk 1994. 57 stran + obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Kulturně historický kalen­dář okresu Šumperk 1995. Okresní vlastivěd­né muzeum v Šumperku. Šumperk 1994. 39 stran.
 • ZMRHALOVÁ, MAGDA: Květena Hrubého Jeseníku. Okresní vlastivědné muzeum v Šum­perku. Šumperk 1995. Nestránkováno. Obra­zové přílohy. 20 Kč.
 • BRACHTL, ZDENĚK: Kovové a kostěné předměty z hradu Kaltenštejna. Fond muzea v Jeseníku a zámeckého muzea v Javorníku. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1995. 17 stran + obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Kultumě historický kalen­dář okresů Šumperk a Jeseník 1996. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1995. 39 stran.
 • TEGLOVÁ, PAVLA – TURKOVÁ, ALENA: Trienále 95. Výstava děl současných regio­nálních umělců a výtvarníků. Okresní vlasti­vědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1995. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • MELZER, MILOŠ a kol.: Regionální muzea – historie a perspektivy. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1996. 78 stran.
 • FILIP, ZDENĚK: Kulturně historický kalen­dář okresů Šumperk a Jeseník 1997. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1996. 47 stran. 10 Kč.
 • Průvodce expozicí Příroda a dějiny severozápadní Moravy. česky (10 Kč) a německy (13 Kč), r. 1997
 • FILIP, ZDENĚK: Kulturně historický kalen­dář okresů Šumperk a Jeseník 1998. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1997. 43 stran. 10 Kč.
 • BARTOŠ, JOSEF a kol.: 100 let Lovecko-les­nického muzea v Úsově. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1998. 87 stran + obrazové přílohy. 60 Kč.
 • FILIP, ZDENĚK: Kulturně historický kalen­dář okresů Šumperk a Jeseník 1999. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1998. 41 stran.
 • TURKOVÁ, ALENA: Trienále 98. Přehlídka současné regionální výtvarné tvorby. Okres­ní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1998. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Kulturně historický kalen­dář okresů Šumperk a Jeseník 2000. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1999. 41 stran. 10 Kč.
 • GÁBA, ZDENĚK – PEK, ILJA: Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1999. 111 stran + obrazové přílohy.
 • POSPÍŠIL, ZDENĚK: Odrazy – Jana Jemel­ková – Bohumil Teplý. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 2000. Ne­stránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIP, ZDENĚK: Balíček na cesty – Putování po Jeseníkách. Šumperk 2001. 103 stran. 60 Kč.
 • FILIP, ZDENĚK: Biografický slovník okresu Šumperk. Šumperk 2001. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 2001. 103 stran. 30 Kč.
 • Kronikářská práce. Metodické listy pro práci kronikářů okresu Šumperk. Vlastivědný ústav Šumperk. Vycházely v letech 1971 – 1974. 16 stran + obrazové přílohy.
 • Severní Morava. Sv. 1/1957 – 9/1963 vydá­vala vlastivědná muzea na šumperském okre­se, sv. 10/1964 – 36/1978 Vlastivědný ústav v Šumperku, sv. 37/1979 – 84/2002 Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. 80 stran.
 • DOUBRAVSKÝ, Z. – ŠMIROUS, P.: Lnářství na Šumpersku (pěstování a zpracování lnu v podhůří Jeseníků – 60 let lnářského výzkumu v Šumperku), foto, 63 stran, 20 Kč, r. 2002.  VYPRODÁNO
 • HANÁK, FRANTIŠEK – HUDEČEK, JIŘÍ – FLASAR, IVO – TUŠA, IVAN: Zoologické sbírky Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Komentovaný katalog.  (Zoologische Sammlungen des Jagd und Forstmuseums in Úsov). Vlastivědné muzeum v Šumperku 2003. 52 stran. Cena 25 Kč. VYPRODÁNO
 • BÍLEK, L. A KOLEKTIV: Z historie Sokola na severní Moravě. Mohelnice 2002. Cena 20 Kč. VYPRODÁNO
 • JANÍČKOVÁ, PAVLÍNA – ŠTĚTINOVÁ, DAGMAR – TURKOVÁ, ALENA: Adolf Kašpar a Loštice (život a dílo). Šumperk 2004. 58 stran + obrazové přílohy. Cena 30 Kč. VYPRODÁNO
 • NEPEJCHAL, MIROSLAV – ZIMÁK, JIŘÍ: Železorudné ložisko Franziskazeche u Šumperka. Šumperk 2004. 38 stran + obrazové přílohy. Cena 40 Kč. VYPRODÁNO
 • DOUBRAVSKÝ – FILIPOVÁ – GRONYCHOVÁ – TURKOVÁ: Církevní umění gotiky a renesance na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Šumperk 2005. 51 stran + obrazové přílohy. Cena 30 Kč. VYPRODÁNO
 • FILIPOVÁ, MILENA  – GRONYCHOVÁ, MARIE: Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 2006. 51 stran + obrazové přílohy. Cena 30 Kč. VYPRODÁNO
 • FILIPOVÁ, MILENA – GRONYCHOVÁ, MARIE – KUDELOVÁ, MÁRIA: Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku u příležitosti konání stejnojmenné výstavy. 44 stran. Cena 30 Kč.  V PRODEJI
 • FILIPOVÁ, MILENA – GRONYCHOVÁ, MARIE: Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Katalog výstavy. Vydalo VM v Šumperku, r. 2008. 80 stran. VYPRODÁNO
 • GÁBA, ZDENĚK: Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese, vydalo VM v Šumperku, r. 2009. Cena 50 Kč. VYPRODÁNO
 • FILIPOVÁ, MILENA – TURKOVÁ, ALENA: Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku, vydalo VM v Šumperku, r. 2010, 88 stran. Cena 30 Kč.  V PRODEJI
 • DOUBRAVSKÝ, ZDENĚK: Lesníci, lesnická škola a Úsov, vydalo VM v Šumperku jako 31. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2011, 40 stran. Cena 60 Kč.  V PRODEJI
 • PECHÁČEK, JIŘÍ: Kamzíci v Jeseníkách, 1913 – 2013, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 32. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2012, 98 stran. Cena 90 Kč.  VYPRODÁNO
 • JANÍČKOVÁ, PAVLÍNA – TYLOVÁ, IVA: Skicář. Vydáno u příležitosti 80. výročí (29. 6. 1934) úmrtí malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara a k výstavě Přátelé Adolfa Kašpara (7. 5. – 14. 9. 2014) v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, r. 2014, 22 stran. Cena 30 Kč. VYPRODÁNO
 • Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 76-100. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 33. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2015, 80 stran. Cena 50 Kč.  V PRODEJI
 • DOUBRAVSKÝ, ZDENĚK: Severomoraváci za Velké války. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 34. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2016, 84 stran. Cena 125 Kč.  V PRODEJI
 • PAVLÍČEK, JAROSLAV – STUCHLÁ, MICHAELA: Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, r. 2017, 328 stran. Cena 328 Kč.  VYPRODÁNO
 • DOUBRAVSKÝ, ZDENĚK: Severomoraváci za Velké války (2. díl). Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 35. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2017,  169 stran. Cena 125 Kč.  VYPRODÁNO
 • JANÍČKOVÁ, PAVLÍNA – KOLLEROVÁ, MICHAELA – MÜLLEROVÁ, LENKA: Šumpersko v období první republiky (1918-1938). Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 36. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2018, 72 stran. Cena 80 Kč.  VYPRODÁNO
 • DOUBRAVSKÝ, ZDENĚK: Severomoraváci za Velké války (3. díl). Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 37. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2018, 147 stran. Cena 150 Kč.  V PRODEJI
 • ZMRHALOVÁ, MAGDA: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (leporelo). Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, r. 2019, nestránkováno. Cena 30 Kč.  V PRODEJI
 • GÁBA, ZDENĚK: Společenstvo ledovcových souvků u Kolnovic. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 38. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2019, 29 stran, obrazové přílohy. Cena 100 Kč.  V PRODEJI
 • MÜLLEROVÁ, LENKA: Kolekce apoštolů a evangelistů z Králík. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, r. 2019, nestránkováno. Cena 25 Kč.  V PRODEJI
 • KOLLEROVÁ, MICHAELA: V šest u divadla. Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku a Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk. Šumperk, r. 2019, 75 stran. Cena 220 Kč. VYPRODÁNO
 • FILIPOVÁ, MILENA: Šumperské veduty. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 39. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2020, 160 stran. Cena 300 Kč.  V PRODEJI
 • LIPENSKÁ, KRISTINA: Architekt Georg Berger. Šumperský sen. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 40. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2021, 102 stran. Cena 230 Kč. V PRODEJI
 • GÁBA, ZDENĚK: Kapitoly z přírody a historie Šumperka. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 41. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2022, 126 stran. Cena 300 Kč. V PRODEJI
 • LIPENSKÁ, KRISTINA: Dagmar Koverdynská. Dřevěné sochy. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, r. 2023, počet stran: nečíslováno. Cena 50 Kč. V PRODEJI

 

VM ve spolupráci:

 • BARTOŠ, JOSEF: Postavení českého obyva­telstva na severní Moravě za okupace. Vydal Vlastivědný ústav v Šumperku a Filosofická fakulta UP v Olomouci. Šumperk 1969. 106 stran.
 • Obnova památek. Časopis pro stavebně restau­rátorskou práci s přílohou. Vydávaly v letech 1969 – 1972 Vlastivědný ústav v Šumperku a Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě.
 • BARTOŠ, JOSEF: Odboj proti nacistickým okupantům na severní Moravě. Vydal OV Socialistické akademie v Šumperku ve spolu­práci s Vlastivědným ústavem v Šumperku. Šumperk 1975. 108 stran + obrazové přílohy.
 • JŮZA, VILÉM: Václav Hollar. Vydalo Okres­ní vlastivědné muzeum v Šumperku a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Šumperk – Ostra­va 1981 . Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • Okresní výstava amatérské fotografie. Vydaly Okresní vlastivědné muzeum a Okresní kul­turní středisko v Šumperku. Šumperk 1982. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • PŘIKRYL, ZDENĚK: VI. národní výstava neprofesionální výtvarné tvorby AMO 85 Šumperk. Šumperk 1985. Vydaly Okresní vlastivědné muzeum a Okresní kulturní středisko v Šumperku. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • BARTOŠ, JOSEF: Odboj proti nacistickým okupantům na severozápadní Moravě. Vydal Okresní výbor ČSPB v Šumperku ve spolu­práci s OVM v Šumperku. Šumperk 1986. 206 stran + obrazové přílohy.
 • Katalog AMO 88 Šumperk. Ústav pro KVČ Praha a OKS a OVM v Šumperku. Šumperk 1988. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • FILIPOVÁ, MILENA: Starý Šumperk – Alt Schönberg. Okresní vlastivědné muzeum v Šum­perku a nakladatelství Veduta ve Štítech. Šum­perk 1991. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • MELZER, MILOŠ – SCHULZ, JINDŘICH: Vlastivěda šumperského okresu. Okresní úřad a Okresní vlastivědné muzeum v Šumper­ku. Šumperk 1993. 586 stran + obrazové přílohy.
 • SUCHOMEL, FILIP: Cesty samurajů. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku a Severo­české muzeum v Liberci. Šumperk 1994. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • KUNČAROVÁ, MICHAELA: Ústavní zaří­zení sociální péče okresu Šumperk. Vydaly Okresní úřad a Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1994. Nestránkováno. Obrazové přílohy.
 • MELZER, MILOŠ A KOL.: Šumperk – město a jeho obyvatelé. Sborník příspěvků. Okresní vlastivědné muzeum a Město Šumperk. Šumperk 1996. 266 stran + obrazové přílohy.
 • GÁBA, ZDENĚK: Okres Šumperk – Okres Jeseník, průvodce přírodou a historií. Okres Šumperk a Okresní vlastivědné muzeum v Šum­perku. Šumperk 1996. 40 stran + obrazové přílohy. Cena 35 Kč.
 • GÁBA, ZDENĚK – TEMPÍROVÁ, DAGMAR: Století železnice na Jesenicku 1896 – 1996. České dráhy a Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 1996. 62 stran.
 • TEGLOVÁ, PAVLA: Wenceslaus Hollar Bohemus. Okresní vlastivědné muzeum v Šum­perku a Willem van Leusden Stichting v Maar­ssenu. Šumperk 1997. Nestránkováno. Obra­zové přílohy. (česká, holandská a anglická verze).
 • JANDÍKOVÁ, ZDEŇKA: Pivovar Holba Hanušovice 1874 – 1999. Pivovar Hanušovice a Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 2000. 34 stran + obrazové přílohy.
 • FILIPOVÁ, MILENA – POLÁCH, DRAHOMÍR: Historie Šumperka v obrazech. Město Šumperk a Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 2000. 28 stran + obrazové přílohy.
 • Hugo Šilberský. Okresní vlastivědné mu­zeum v Šumperku a Klub Mohelnice. Šum­perk 2001. 30 stran + obrazové přílohy.
 • MELZER, MILOŠ A KOL.: Velké Losiny – 650 let. Sborník příspěvků. Obec Velké Losiny a Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Šumperk 2001. 159 stran + obrazové přílohy.
 • GÁBA, ZDENĚK: Muzea a zámky severozá­padní Moravy. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku a OÚ v Šumperku. Šumperk 2001. 35 stran + obrazové přílohy.
 • DOUBRAVSKÝ, ZDENĚK: Závořice. Příběh vesnice zatopené rybníkem. Vydal Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvkovou organizací.  Zábřeh 2013. 98 stran.
 • FILIPOVÁ, M., KIRKOSOVÁ, L.: Klášterní kostel v Šumperku. Nakladatelství VEDUTA, Město Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku (ISBN 978-80-85083-77-4). Štíty 2016. 123 stran.
 

Metodické příručky:

 • 1) BARTOŠOVÁ,ŠÁRKA – FILIP,ZDENĚK: Metodická příručka k dějinám KSČ na severní Moravě. Šumperk 1966. 98 stran + obrazové přílohy.
 • 2) HEROUT, JAROSLAV: Poznáváme a chráníme poklady minulosti. Šumperk 1966. 108 stran + obrazové přílohy.
 • 3) Památková péče v činnosti národních výborů. Šumperk 1968. 33 stran.
 • 4) OLŠANSKÁ, EVA – JANÁČKOVÁ, HANA: Zeleň v krajině. Šumperk 1966. 34 stran.
 • 5) JÍLEK, VÁCLAV – DOSTÁL, JOSEF: Poznáváme a chráníme rostliny Jeseníků. Šumperk 1971. 60 stran + obrazové přílohy.
 • 6) Seznam památek dělnického a antifaši­stického hnutí na šumperském okrese. Šumperk 1971. 12 stran + mapová příloha.
 • 7) Příručka k dějinám dělnického hnutí a KSČ na severní Moravě (2). Šumperk 1971. 51 stran.
 • 8) RÝZNAR, VÁCLAV: Polní nářadí našich dědů. Šumperk 1972. 30 stran + obrazové přílohy.
 • 9) SPRINGER, JAN: Co dalo Šumpersko české literatuře. Šumperk 1974. 23 stran
 • + obrazové přílohy.
 • 10) Odboj proti nacistickým okupantům a osvo­bození severní Moravy Sovětskou armá­dou. Šumperk 1975. 8 stran + obrazové a mapové přílohy.
 • 11) SPURNÝ, FRANTIŠEK – LOLKOVÁ, KRISTA: Ohlas Velké říjnové socialistické revoluce na severní Moravě. Šumperk 1977. 29 stran.
 • 12) SPURNÝ,FRANTIŠEK – LOLKOVÁ,KRISTA: Vítězný únor 1948 na severní Moravě. Šumperk 1978. 35 stran.
 • 13) SVOZIL, OLDŘICH: Mnichov 1938 a severní Morava. Šumperk 1978. 24 stran.
 • 14) UTĚŠENÝ, SLAVOMÍR: Slovníček zá­břežské hanáčtiny. Šumperk 1979. 43 stran.
 • 15) MLČÁK, LEOŠ: Státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperk. Šumperk 1983. 132 stran + obrazové přílohy.
 • 16) HOŠKOVÁ, MILOSLAVA: Výšivky severozápadní Moravy. Šumperk 1985. 30 stran + obrazové přílohy.
 

Malé monografie Vlastivědného ústavu v Šumperku:

 • 1) Vlastivědný ústav v Šumperku. Šumperk 1966. Nestránkováno.
 • 2) FILIP, ZDENĚK: Frývaldov 1931. Šumperk 1967. Nestránkováno.
 • 3) FILIP, ZDENĚK: Mírov za okupace. Šumperk 1967. Nestránkováno.
 • 4) 50 let přátelství. Šumperk 1967. Nestránkováno.
 • 5) Vlastivědný ústav v Šumperku. Šumperk 1967. Nestránkováno.
 • 6) FILIP, ZDENĚK: Vznik Československa. Šumperk 1968. Nestránkováno.
 • 7) KNÍŘ, OLDŘICH – SPURNÝ, FRANITŠEK: Před Mnichovem. Šumperk 1968. Nestránkováno. (mylně označeno jako sv. 9)
 • 8) V. I. Lenin (1870 – 1970). Šumperk 1970. Nestránkováno. (mylně označeno jako sv. 7).
 
 
Do bibliografie byly zařazeny tituly publikací, které mají minimálně 8 stran. Tituly Knihovničky Severní Moravy sv. 1–21 jsou uvedeny v Bibliografii vlastivědného sborníku Severní Morava 1–50, r. 1988, s. 56; sv. 22–24 v Bibliografii SM 51–75, r. 1999, s. 38. Bibliografie Vlastivědných zajímavostí č. 1–254 je uvedena v Severní Moravě sv. 82, r. 2001, s. 74–80.
 
M. Berková – Z. Filip

 


 

Vydané publikace je možno zakoupit v Muzeu Šumperk. Můžete si je také objednat na adrese VM Šumperk (Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk) nebo vmsumperk@muzeum-sumperk.cz.