Bibliografické záznamy 1. až 100. svazku sborníku Severní Morava zájemci naleznou ve třech soupisech vydaných muzeem:

Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 1–50 (r. 1988), Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 50–75 (r. 1999) a Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 75–100 (r. 2015).

 

Vydané svazky

Severní Morava sv. 77 – VYPRODÁNO

80 stran, foto, 10 Kč, r. 1999 – obálka.

Obsah: Miloš Kočka: Vincenc Priessnitz hospodář a podnikatel, Josef Bartoš: Jesenicko v rámci tzv. východních Sudet v letech 1938 — 1945, František Spurný: Šumperský spolek Kosmos, Zdeněk Brachtl: Vidnavský rodák, pedagog, grafik a malíř Friedrich Gesierich, René Jacques Baerlocher: Opomenutá svědectví — Walther von Goethe o Priessnitzovi a Frývaldovu, Jiří Jůza: Neznámá gotická řezba z OVM v Šumperku, Milena Filipová: Uctění památky smetanovského pěvce Antonína Barcala, Zdeněk Filip: In memoriam Vítězslava Pokorného, Ivan Tuša: K šesti dožitým decéniím RNDr. Zdeňka Gáby, Zdenka Jandíková: Muzeum tvarůžků, Miluše Berková, Pavla Teglová: Hollarovy grafiky v Maarssenu, Miloš Melzer: Okresní vlastivědné muzeum Šumperk v roce 1998.

 

Severní Morava sv. 78 – VYPRODÁNO

80 stran, foto, 10 Kč, r. 1999 – obálka.

Obsah: Vladimír Goš —Miloslav Pojsl: Archeologický výzkum kostela ve Vyšehorkách, Václav Štěpán —Jarmila Štěrbová: Vývoj sklářského průmyslu na panství Branná, František Hanák: Cizokrajní ptáci ve sbírkách Lovecko—lesnického muzea v Úsově, Vladimír Březina: Bludovská erbovní rychta, Drahomír Polách: Mauzoleum podnikatelské rodiny Langerů v Libině, Jaroslav Skácel: Laické kutací pokusy v okolí Zábřeha v první polovině 20. století, Jaroslav Kobza: Vzpomínky na dětství za první světové války, Zdeněk Gába: Plán Zábřeha z roku 1793, František Kobza: Neobyčejné skutečnosti Ctibora Lolka, Zdeněk Gába: Pan učitel Jaroslav Kobza, Květoslav Growka: Za Zdeňkem Brachtlem, Václav Křupka: Za Vladimírem Kaplem, František Spurný: Za JUDr. Tomášem Souškem, Hana Jarmarová Státní okresní archiv v Šumperku znovu otevřen.

 

Severní Morava sv. 79 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2000 – obálka.

Obsah: Stanislava Kovářová: Sociální struktura a postavení poddaných úsovského panství v 16. století, Václav Štěpán, Jarmila Štěrbová: Vývoj sklářského průmyslu na panství Branná, Zdeněk Filip, Magda Zmrhalová: Nejstarší šumperští botanikové, Gerhard Wanitschek: Osudy jedné pozoruhodné šumperské židovské rodiny, Janusz R. Spyra: Úvahy na téma osudu kolekce zbraní hrabat Žerotínů, Antonín Vašíček: Ještě k žerotínské sbírce zbraní, Doubravka Málková: Vzpomínka na prof. MUDr. Ivana Málka, DrSc., Jiří Zimák, Zdeněk Gába, Dagmar Krausová, Petr Sulovský: Amfibolový azbest z Bludova, Zdeněk Gába: Půl století s geologií, Lukáš Král: Městské muzeum Králíky, Miloš Melzer: Okresní vlastivědné muzeum v roce 1999.

 

Severní Morava sv. 80 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2000 – obálka.

Obsah: Milan Myška: Kaménky do mozaiky životopisu podnikatele Franze Kleina, Renáta Fifková, Petr Kubeša: Historické zahrady zámku ve Velkých Losinách, Ivo Flasar, František Hanák Ivan Tuša: Ornitologická sbírka v Lovecko – lesnickém muzeu v Úsově, Drahomír Polách: Stavby far pro nové kuráty v Bratrušově a v Rejcharticích, Miroslav Kobza: Tři vrstvy dláždění na zábřežském Masarykově náměstí, Roman Bednář, Dagmar Tempírová-Kotrlá: Historie a současnost silničního nadjezdu v Zábřehu nad tratí ČD, Roman Bednář: Něco o okresních cestářích, Roman Procházka: Významný nález kruštíku polabského, Tomáš Motlíček: Pietní vzpomínky na šumvaldského rodáka, básníka Aleše Balcárka, Václav Křupka: Mohelnické muzeum v uplynulém svobodném desetiletí,
Květoslav Growka: Vlastivěda na Jesenicku.

 

Severní Morava sv. 81 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2001 – obálka.

Obsah: Václav Štěpán: Sklárna v Bílé Vodě u Štítů, Petr Nisler: Drobná středověká opevnění u Štítů, Josef Bartoš: Zánik židovské obce v Lošticích, Josef Bartoš: Velkolosinské lázně za druhé světové války, Roman Musil: Nález základního kamene kostela v Malé Moravě, Květoslav Growka: Zlatohorská nouzovka z roku 1848, Zdeněk Filip: Dovětek ke Čtvrtečníkům, Zdeněk Gába: Jurenkova Tekla, Zdeněk Gába: Konec ručně obsluhovaných závor na šumperském okrese, Milena Filipová: Romantika plynových lamp, Bohuslav Fojt, Jaroslav Skácel: Páskované železné rudy desenských rul v Hrubém Jeseníku , František Spurný: Za Ing. Emilem Hoškem, CSc., Miloš Melzer: Okresní vlastivědné muzeum v roce 2000.

 

Severní Morava sv. 82 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2001 – obálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Bohdíkovská tvrz a vekostatek Tobiáše Proga z Velnic, Krzysztof Pawlik: Muzea v Opolském Slezsku v letech 1897 — 1945, Jiří Friedl: Londýn volá severní Moravu, František Hanák, Jiří J. Hudeček, Ivan Tuša: Kozorožci a někteří další sudokopytníci (Artiodactila) v Lovecko – lesnickém muzeu v Úsově, Petr Popelka: Obec Branná (Kolštejn) ve světle vceňovacího operátu stabilního katastru, Michal Gelnar: Zaniklá sklářská huť na katastrálním území obce Branné, Květoslav Growka: Žebračenky z doby hospodářské krize, František Spurný: K.sedmdesátinám doc. dr. Josefa Bartoše, DrSc., Zdeněk Gába: PhDr. Miloš Melzer šedesátiletý, Mária Kudelová: Nová stálá expozice Staroměstska, Miloš Dempír: Hrad a zámek Kolštejn v Branné poprvé zpřístupněn veřejnosti, Zdeněk Gába: Bibliografie Vlastivědných zajímavostí č. 1 — 254.

 

Severní Morava sv. 83 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2002 – obálka.

Obsah: David Papajík: Města, městečka a vesnice v majetkové struktuře na Šumpersku ve 14. — 16. století, Zdeněk Filip: Rudolf Brachtl – voják a malíř, Antonín Vaishar, Alžběta Klímová: Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku, Antonín Vašíček: Zbraně na portrétech losinských Žerotínů, Zdeněk Filip: Bludovský učitel a vlastivědný pracovník Karel Dytrt, Zdeněk Gába: Firma Baťa na Třemešku u Šumperka, Martina Černá: Vzpomínka na Ctirada Medlíka, Vítězslav Bičík: Za profesorem dr. Bořivojem Novákem, DrSc., Zdeňka Daňková: Pohádková vlastivěda ve veřejných knihovnách okresu Šumperk, Jiří Valenta: Balíček na cesty — „Putování po Jeseníkách“, Miloš Melzer: Okresní vlastivědné muzeum v roce 2001.

 

Severní Morava sv. 84 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2002 – obálka.

Obsah: Tomáš Vítek: Městský hrad v Zábřeze, Stanislav Balík: Postaveno ku cti a chvále Boží – Bludovské kapličky, sochy, kříže a Boží muka, Milena Filipová: Autor šumperských městských vedut — Johann Evangelist Kastner, Vladimír Goš: Unikátní kamenina z hradu Kaltenštejna u Černé Vody, Pavel Urbášek: Severní Morava a financování olomouckých univerzitních insignií v letech 1946 — 1948, František Spurný: Dvě vázy prezidentu Benešovi a jeho choti, Zdeněk Gába: Zvláštní tvar v ledovcovém souvku, Zdeněk Gába: Horniny a nerosty z vrtu u Pustých Žibřidovic, Zdeněk Gába: Sběr lesních plodin se známkou, Petr Štefan: Výskyt zedníčka skalního na Branensku, František Spurný: K sedmdesátinám profesora Milana Myšky, Pavel Michna: Životní jubileum PhDr. Vladimíra Goše, CSc., Luděk Zamazal: Tomáš Soušek se zapsal do historie Uničova, Alena Turková: Galerie Lubomíra Bartoše na zámku v Úsově, Hana Jarmarová: Generální inventura ve Státním okresním archivu v Šumperku, Michaela Brachtlová: Obnovení muzea ve Vidnavě, Miluše Berková, Zdeněk Filip: Publikace vydané Vlastivědným ústavem a Okresním vlastivědným muzeem v Šumperku v letech 1963 — 2002.

 

Severní Morava sv. 85 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2003 – obálka.

Obsah: Miroslav Plaček: Zbytky středověkých opevnění v katastru Nového Malína, Zdeněk Gába: Historie šumperského okresu (1849 – 2002), Zdeněk Filip: Muzikantská rodina Pivodova v Zábřehu, Zdeněk Doubravský: Spor o vedení vody do bludovských rybníků a na chromečský mlýn, Květoslav Growka: Dvojí návštěva Dr. med. Fryderyka Hechla na Gräfenberku, Zuzana Ježková Zdeněk Filip: Po stopách pozůstalosti Josefa Kocourka, Miloš Melzer: Akvizice pozoruhodného souboru předmětů do sbírek šumperského muzea, Zdeněk Doubravský: XXVII. mikulovské sympozium, Miloš Melzer: Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2002.

 

Severní Morava sv. 86 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2003 – obálka.

Obsah: Josef Bartoš: Projekty kanálu Labe – Morava – Dunaj na Zábřežsku a Mohelnicku, Rodan Geriš: Makrofauna pramenů v okolí Lázní Jeseníku, Zdeněk Gába: Nové nálezy zkamenělin ze Štítů, Vladimír Goš: Loštické poháry zbaveny tajemství aneb Pocula Loscicsensia aperta, Richard Jašš: Zvony farního kostela ve Velkých Losinách, Josef Bartoš: Jaroslav Mezník a rok 1918 na Zábřežsku, Jiří Junek: Plukovník Beran — jeden z tvůrců demokratické armády první Československé republiky, Rudolf Šedý: Stávám se kutéřem, Zdeněk Gába: O těžařské společnosti Moravokov, Mária Kudelová: Místa v kostelních lavicích v kostele sv. Jana Křtitele v Raškově, Květoslav Growka: Zlatá medaile Aleše Valenty, Miloš Melzer: Odešel Ctibor Lolek, Jaroslava Čajová: Volné sdružení „Společnost Alše Balcárka“.

 

Severní Morava sv. 87 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2004 – obálka.

Obsah: František Spurný: Odborná tkalcovská škola v Šumperku v letech 1885 — 1922, Petr Popelka: Postavení jesenického průmyslu na počátku 20. století, Zdeněk Filip: Cesty hrdinů IV, Zdeněk Doubravský: Kauza Postřelmůvek, Antonín Vašíček: Jatagany ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, Josef Václavík: „Letecké cirkusy“ v regionu severní Moravy, Zdeněk Gába – Kateřina Odložilíková: Osamělá skála u Hanušovic, František Jonh: Bobr evropský na horním povodí Moravy, František Spurný: K nedožitým osmdesátinám prof. Miloně Dohnala, Miloš Melzer: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2003.

 

Severní Morava sv. 88 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 10 Kč, r. 2004 – obálka.

Obsah: Alena Turková: Kamenina a porcelán ve sbírce šumperského muzea, Miloš Melzer: Anežka Šulová a Bohuslav Indra (korespondence z let 1928 –1953) , Zdeněk Filip: Adolf Kašpar a časopis Náš domov, Zdeněk Schenk: Nové doklady pravěkého osídlení na katastru Velkých Losin, František Hýbl: Ilustrace Adolfa Kašpara v Jursových slabikářích a čítance, Milena Filipová: Kašparův pohled na Brannou ve sbírce Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, Milena Filipová – Zdeněk Gába: Mapa k průplavu Odra – Dunaj z 18. století, Irena Vágnerová: Lípa malolistá v Hynčicích pod Sušinou, Alena Turková: K životnímu jubileu PhDr. Mileny Filipové, Zdeněk Gába: Zoolog šumperského muzea RNDr. Ivan Tuša šedesátiletý, Josef Bartoš: Výzkum okupovaného pohraničí a severozápadní Morava v letech 1938 — 1945.

 

Severní Morava sv. 89 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 20 Kč, r. 2005 – obálka.

Obsah: Vladimír Goš: Osada z mladší doby kamenné u Postřelmova, Josef Bartoš: Svébohov — kolébka novodobých evangelíků na severní Moravě, Karel Konečný: K činnosti Československé strany socialistické na Šumpersku a Zábřežsku, Zdeněk Doubravský: Biskupovi leníci a náhrobníky v Mohelnici a Maletíně. Jen náhrobní kameny zůstaly, Zdeněk Gába: O měření výšky Králického Sněžníku v roce 1796, Jan Zapletal: Stoleté jubileum vydání speciální geologické mapy listu Uničov a Šumperk, Zdeněk Gába: Vojenská silniční mapa z druhé světové války, Zdeněk Gába: Kulovité útvary ve slezské žule, Jitka Balatková: Doc. PhDr. František Spurný, CSc., již není mezi námi, Zdeněk Filip: Vzpomínka na Viléma Nezbedu, Zdeněk Gába: Železnice Desná slavila sté výročí, Květoslav Growka: IV. svatováclavské setkání v Bílé Vodě a Jeseníku 2004, Zdeňka Daňková: Pohádková vlastivěda v knihovnách okresu Šumperk po šesti letech, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2004.

 

Severní Morava sv. 90 – VYPRODÁNO

foto, 80 stran, 20 Kč, r. 2005 – obálka.

Obsah: Petr Popelka: Středověké komunikace na Jesenicku, Karel Konečný: „Obrozená“ Československá strana lidová na Šumpersku a Zábřežsku v letech 1948 — 1960, Martin Krčál: Vztah odbojové organizace „Rada tří“ k severní Moravě, Josef Bieberle: Německý antifašista Rudolf Zischka (1895 — 1980), Milena Filipová: Bojkovická madona z Klášterce, Pavel Konečný: Tvůrce samotář Zbyněk Semerák, Antonín Vašíček: Rudolf Kremlička — Radziwilow 1916, Zdeněk Gába: Osudy Němky z Vízmberku ve 20. století, Magda Zamrhalová: Zajímavé rostliny na Smrku v Rychlebských horách, Miloš Trapl: Jubileum docenta Zdeňka Filipa, Marie Gronychová: Karel Čunderle osmdesátiletý, Jitka Balatková: Vzpomínali jsme na doktora Rudolfa Zubera, Marie Gronychová: Nový projekt výstav Vlastivědného muzea v Šumperku, Alena Turková: První muzejní noc v šumperském muzeu, Petr Konupčík: Havraní pírko E. A. Poea aneb o jedné soutěži.

 

Severní Morava sv. 91 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku 2006, 88 stran – obálka.

Obsah: Miluše Berková: 50 let Severní Moravy, Mária Kudelová: Masopust a Velikonoce na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, Zdeněk Filip: Cesty hrdinů V, Vladimír Goš: Kamna na Novém Hradě u Hanušovic, Milena Filipová, Zdeňka Riedlová: Kde je ve Vikýřovicích Lízin hrad, Pavlína Janíčková: Ludvík Kopka — mistr intarzie, František John: Historická mapová díla — pramen ke studiu vývoje krajiny, Antonín Chovanec: Český strojvedoucí v Sudetech za druhé světové války, Ivan Tuša: Výskyt mihulí na Šumpersku, Zdeněk Gába: Vzácné nálezy žraločích zubů z Kolnovic, Miroslav Válka: Půlkulaté životní jubileum PhDr. Miloše Melzera, CSc., Stanislava Kovářová: Odešel doc. PhDr. Josef Bartoš, DrSc., Zdeněk Doubravský: Kapitoly z dějin Mohelnice a okolí v nové expozici, Milena Filipová: 40 let Výstavní síně Vlastivědného muzea v Šumperku, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2005.

 

Severní Morava sv. 92 – VYPRODÁNO

Jubilejní svazek vydaný u příležitosti 50. výročí vzniku vlastivědného sborníku, 42 stran – obálka.

Obsah: Zdeněk Brož, Drahomír Polách: Sborník Severní Morava a Šumperk, Pavel Horák: Severní Morava a tradice, Miluše Berková, Zdeněk Filip: Severní Morava — 50 let historie sborníku, Jan Kapusta: Rozpomínání po padesáti letech, Václav Křupka: „Čas vše mění, i časy, on vede k vítězství pravdu …“, Bohuslav Fojt: Sborník Severní Morava v mých vzpomínkách i v současnosti, Václav Černý: Moje začátky na Staroměstsku se Severní Moravou, Irena Klimaszewska: Severní Morava v Bibliotece Naukowej země Kladské v Kladsku, Bohumila Tinzová: Severní Morava aneb chvála regionální historie, Hana Jarmarová: Severní Morava měla i dětské čtenáře, Miloslava Hošková: Ohlédnutí za Severní Moravou, Zdeněk Gába: O čem se v Severní Moravě psalo, Marie Gronychová: Severní Morava padesátilet.

 

Severní Morava sv. 93 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku 2007, 80 stran, 10 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Lesničtí zemani a jejich dvory. Příspěvek k dějinám šlechty na Zábřežsku, Ludvík Skružný: Sochařka Dagmar Koverdynská-Nováková a její dílo. U příležitosti jejího významného životního jubilea, Jiří Hastík: Maluji, tedy jsem. K sedmdesátinám akademického malíře Lubomíra Bartoše, Jakub Halama: Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí, Antonín Vašíček: Klíč z Rabštejna, Zdeněk Gába: Horniny a nerosty z tunelu u Hněvkova, Zdeněk Gába: Rašelina v Šumperku, Ivan Tuša: Výskyt pošvatky Capnia vidua v Jeseníkách, Martin Plhák: Vznik dvou přírodně blízských lokalit na katastrálním území obce Zvole, Zdeněk Gába: Vzpomínky prvního absolventa lesnické školy v Úsově, Jaroslav Řoutil: Tragédie lomu Vitošov v roce 1948, Jaroslava Čajová: Jakub Lolek — významný etnograf ze severní Moravy, Pavel Hýbl: Příspěvek k historii Severomoravského orchestrálního sdružení, Zdeněk Doubravský: Prestižní cena Gloria musaealis za rok 2005 zamířila do Šumperka, Zdeněk Doubravský: Pozůstalost Ludmily a Aloise Konečných ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Zdeněk Gába: Vzpomínka na Jaroslava Řoutila, Zdeněk Gába: Za geologem RNDr. Dušanem Kopou, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2006.

 

Severní Morava sv. 94

vydalo VM v Šumperku, r. 2008, 80 stran, 10 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Filip: Sdružení přátel severní Moravy v Brně a v Praze, Josef Maliva: Kurt Hallegger, moravský účastník výstav spolku Prager Sezession, Ctirad Kohoutek: Zábřežský rodák o svém životě s hudbou a o světě, Jakub Halama: Nález srpu z doby bronzové a fenomén tzv. detektorářů, Zdeněk Fišer: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery s Kašparem Pivodou ze Zábřehu, Jaroslav Březina: Motorová drezína M 230.206, Zdeněk Doubravský: Konec československé vojenské posádky v Šumperku, Zdeněk Gába: Bludovské žulové městečko, Richard Jašš: Kaple sv. Jana Křtitele ve Svobodíně, Magda Zmrhalová: Mechorosty a lišejníky „Popravčího“ dubu ve Velkých Losinách, Zdeněk Gába: Železničář Jaroslav Březina, Milena Filipová: „Neodpovídám, usmívám se, v srdci mír“, František John: Natura 2000 v okrese Šumperk, Hana Jarmarová: Státní okresní archiv Šumperk v posledních šesti letech (2002 — 2007), Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2007.

 

Severní Morava sv. 95 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku, r. 2009, 96 stran, 20 Kčobálka.

Obsah: Jakub Halama, Vladimír Goš, Miroslava Plaštiáková: Městský příkop, brána, hřbitov a středověký dům, Zuzana Křenková: Kostel sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici, Josef Maliva: Cyril Urban, Magda Zmrhalová: Břidličná, nová jesenická přírodní rezervace, Michal Gelnar: Andělské Žleby, Petr Popelka: První válcovaná silnice na Moravě, Tomáš Skoumal: Komplikovaná výstavba první silnice do Crhova, Dagmar Tempírová — Kotrlá: Stavba silnice Zvole-Jestřebí v letech 1923 — 1925, Milena Filipová: Výmalba kaple sv. Jana Nepomuckého v Klášterním kostele v Šumperku, Alena Turková: Nové přírůstky ve sbírce Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, František Všetička: Román Vladimíra Körnera, Jan Jurenka: Ruční natahování kartáčů v Písařově, Anežka Šimková: K jubileu Anežky Kovalové, Magda Zmrhalová: Sedmdesátiny RNDr. Zdeňka Gáby, Magda Zmrhalová: Životní jubileum vysokoškolského učitele, botanika a mykologa, prof. RNDr. Bronislava Hlůzy, CSc., Magda Zmrhalová: 75 let ing. Jiřího Lazebníčka, Zdeněk Doubravský: Odešel doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc., Magda Zmrhalová: Vzpomínka na Vojtu Nováka (1919 — 1994), Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2008.

 

Severní Morava sv. 96 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku, r. 2010, 96 stran, 20 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Veliké, všetečné a v Markrabství moravském neslýchané předsevzetí, František John: Kamenná boží muka v okrese Šumperk, Ivana Takácsová: Franz Urban — Nie dostatočne známy umelec Šumperska (1894 — 1959), Aleš Šilberský: Všestranný dnes již téměř zapomenutý umělec Hugo Šilberský (1920 — 1974), Jakub Halama, Martin Baják: Šumperk osídlen již v době bronzové, Karel Faltýnek: Dějiny archeologické sbírky a muzea v Dubicku, Jan Renda: Po stopách jedné z podbradelských pověstí, Milena Filipová: Oltář sv. Dominika v klášterním kostele v Šumperku, Petr Možný: Zapomenutý velitel, plukovník Josef Knecht Blažík, Petr Možný: Vzpomínka na dozorce finanční stráže Josefa Navrátila, František Všetička: Miroslav Hanuš prozaik a pedagog, Dagmar Tempírová-Kotrlá: RNDr. Luboš Kohoutek, Zdeněk Gába: Málo známá lokalita maletínského pískovce, Bronislav Hlůza: Několik vzpomínek k nedožitým 90. narozeninám RNDr. Bohumila Šuly, Miluše Berková: Světová premiéra díla Ley Vivot v šumperském muzeu, Miluše Berková: Portrét sochařky Ley Vivot, Zdeněk Doubravský: Jaký byl listopad 89, Magda Zmrhalová: Nákupna léčivých rostlin v Šumperku, Marie Gronychová: Úspěšný rok 2009 Vlastivědného muzea v Šumperku.

 

Severní Morava sv. 97

vydalo VM v Šumperku, r. 2011, 90 stran, 50 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Kavalírské cesty za vzděláním Bukůvků z Bukůvky a jejich vrstevníků v předbělohorském období, Alena Turková: Pavlínin dvůr a rodina Chiari, Jan Odehnal: Proměny krajiny na Šumpersku ve druhé polovině 20. století, Jakub Halama: Archeologové konečně na hradě Brníčku, Jan Munzar: Starý tisk o povodňové katastrofě v Šumperku v létě 1591, Zdeněk Fischer: Moravský historik Rudolf Dvořák, Petr Možný: Šumperský velitel — plukovník Karel Čejka, Petr Možný: Plukovník pěchoty Bohumil Borecký, Bohuslav Fojt, Oldřich Voda: Stříbro moravskoslezských Jeseníků, Magda Zmrhalová: Vzpomínka na prof. MUDr. Jana Kabelíka, DrSc. (1891 — 1979), Ota Karlík: Vzpomínka na Jana Kapustu, jednoho ze zakladatelů Severní Moravy, Zdeněk Gába: Zamyšlení nad Knihovničkou Severní Moravy, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku.

 

Severní Morava sv. 98 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku, r. 2012, 88 stran, 50 Kčobálka.

Obsah: Lenka Kirkosová: Umělecká tvorba malíře Ignáce Oderlického v okrese Šumperk, Magda Zmrhalová: K odkazu profesora Jana Kabelíka aneb nejen o konopí, Jakub Halama, Miriam Nývltová Fišáková: Došlo ve středověkém domě v Mohelnici k dramatické události?, Věra Čulíková, Jakub Halama, Magda Zmrhalová: Makrozbytky léčivých rostlin z raně novověké výplně městského příkopu v Šumperku, Zbyněk Žouželka: Richard Schmitz (1885 — 1954) Politická kariéra mohelnického rodáka ve službách První rakouské republiky, Petr Možný: Plukovník generálního štábu František Krátký — brigádní generál in memoriam, Petr Možný: Major pěchoty Jaroslav Evald — podplukovník in memoriam, Milena Filipová: Osudy České čtvrti v Šumperku ve 20. století, Magda Zmrhalová: 100 let od vysazení kamzíků do Hrubého Jeseníku, Bohumil Fojt, Oldřich Voda: Zlato moravskoslezských Jeseníků, Zdeněk Gába: „Kulovitá“ odlučnost žuly v Bludově, Jakub Halama: Archeolog Vladimír Goš sedmdesátiletý, Miloš Štědroň: Zemřel Ctirad Kohoutek, hudební skladatel a teoretik, pedagog, významná osobnost české kultury, Milena Filipová: Co nového v sesterském muzeu v Jeseníku, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2011.

Upozorňujeme, že v článku Osudy České čtvrti v Šumperku ve 20. století bylo chybně uvedeno jméno pana A. Hajtmara (v textu na s. 52 zapsán jako V. Haitmar). (strana 1 – strana 2 – strana 3strana 4)

 

Severní Morava sv. 99 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku, r. 2013, 88 stran, 50 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Hrad Mírov, jeho manové a jejich léna ve 13. – 15. století, Vladimír Goš: Item Loščicky hrnec střiebrem okovaný, Vladimír Březina: Válečná anabáze bludovského učitele Václava Blažka (1914 – 1919), Petr Možný: Vražda strážmistra SNB Bohuslava Kroupy, Lenka Kirkosová: Kurt Hallegger – šumperský rodák. K 50. výročí úmrtí malíře (8. 7. 1901 Šumperk – 10. 10. 1963 Mnichov), o umělcově tvorbě v severomoravském regionu, Guna Halama Leite: Rekonstrukce oděvů pro archeologickou expozici v muzeu Mohelnice, Jakub Halama: Unikátní bronzový náramek a jeho záhadný původ, Milena Filipová: Před Starou bránou v Šumperku – obraz Josefa Leitera, Mária Kudelová: Albarello, Miluše Berková: K otevření nové stálé expozice Pravěk Mohelnicka, Marie Gronychová: Nová archeologická expozice Pravěk Mohelnicka, Petr Možný: Oslavy 100. výročí narození Arnošta Valenty, plukovníka in memoriam, ve Svébohově, Petr Štefan: Vzpomínka na Jana Součka (29. 6. 1929 – 25. 5. 2005), V. Jirásková, Z. Šmídová, M. Zmrhalová: Výstava patchworku v šumperském muzeu a Mohelnický patchworkový klub, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2012.

 

Severní Morava sv. 100 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku, r. 2014, 110 stran, 70 Kčobálka.

Obsah: V. Goš, J. Halama – Počátky Šumperka a Nového Malína (Frankštátu) ve 13. století, Zbyněk Žouželka – Rod hrabat Dubských, svobodných pánů z Třebomyslic, Zdeňka Jordanová – Příběh Josefa Wiatschky a jeho unikátní drogerie „U bílého psa“, příběh jednoho domu, Magda Zmrhalová, Petr Šaj – Historie a přírodní poměry Třemešských rybníků, Petr Možný – Položil život za naši svobodu – plukovník pěchoty in memoriam František Václavek, Zdeněk Doubravský: Více než šťastná havárie letounu C-3A-390 v Šumperku, Milena Filipová: Hoši a děvčata z České čtvrti (generace 1925 – 1930), Zdeněk Doubravský: Šumperský pobyt PhDr. Jana Springera, Pavlína Janíčková: Přátelé Adolfa Kašpara, Petra Kočová: Příhody lišky Bystroušky a role Stanislava Lolka v Janáčkově „dívčím románu“, poznámky ke genezi opery, Lenka Kirkosová: „Ukryté tváře“ Kurta a Amei Halleggerových ve sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku, Patrik Pařízek: Celodřevěné lihýřové hodiny ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Milena Filipová: Perokresby zvěře Josefa Harcuby ve sbírkách Muzea v Šumperku, Milena Filipová, Miluše Berková: Jak jít časem? Půvabně, s noblesou a s úsměvem, Lukáš F. Peluněk: Nejen archeologií živ je člověk, Lukáš F. Peluněk: Jaroslav Mackerle, jeden z prvních autorů vlastivědného sborníku Severní Morava, Zdeněk Gába: Inženýr Karel Janíček (14. 1. 1944 – 20. 9. 2013), Milena Filipová: Dne 15. dubna ve věku 89 let zemřel pan Karel Čunderle, Jan Höll, Miluše Berková: Ing. Čestmír Höll, CSc., v našich vzpomínkách, Zbyněk Žouželka: 90 let mohelnického muzea, Miluše Berková: V Písařově odhalili pamětní desku dr. Janu Springerovi, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2013.

 

Severní Morava sv. 101

vydalo VM v Šumperku, r. 2015, 94 stran, 85 Kčobálka.

Obsah: Petra Rosípalová: O čem psala Severní Morava prvních padesát let, Bára Kaněv: Architekt Ernst Wiesner a jeho šumperská poštovní budova, Antonín Hluštík: K původu jména vsi Stubenseifen (Stříbrnice, okres Šumperk), Jitka Štáblová: Nález gotických maleb v kostele Narození Panny Marie v Bmíčku, Lenka Kirkosová: Pozdně barokní nástropní malby v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku, František Všetička: Stříbrný Kosov, Petr Možný: Podplukovník dělostřelectva Ferdinand Bašný, Petr Možný: Major pěchoty Miloň Micka, podplukovník pěchoty in memoriam, Zdeněk Gába: Sintr z Temenice a jeho mikrotvary, Jakub Halama: Proč byl v zemi ukryt pravěký poklad bronzových šperků?, Pavlína Janíčková: Kolekce praček ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Jakub Halama: Dvě raně středověké sekerky z podhůří Jeseníků a Králického Sněžníku, Ivan Tuša: RNDr. Zdeněk Gába pětasedmdesátníkem, Magda Zmrhalová: K životnímu jubileu RNDr. Ivana Tuši, CSc., Milena Filipová: Zemřel fotograf Josef Pavlíček, Zdeněk Doubravský: Vzpomínka na doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc., L. Bureš, M. Zmrhalová, J. Halda: Červená hora — významná botanická lokalita, Lenka Kirkosová: Nejzajímavější výstavní projekty muzea za rok 2014, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2014.

 

Severní Morava sv. 102

vydalo VM v Šumperku, r. 2016, 96 stran, 87 Kčobálka.

Obsah: Jakub Halama: Germáni a Římané na severní Moravě Svědectví archeologických nálezů z doby římské, Zdeněk Doubravský: Historicko-topografický obraz majetků zeměpána, šlechty a církve na severozápadní Moravě za vlády Karla IV. a jeho bratra Jana, Bára Kaněv: „Rodinný dům typu V“ a osobnost Josefa Vaňka, Magda Zmrhalová: Mechorosty údolí Malínského potoka, Pavel Mareš: Lokalizace a identifikace budov provozů sklářské hutě v Josefové, Antonín Hluštík: Stará formanská cesta z Hanušovic do Kladska, Zdeněk Gába: Zajímavosti o staré zemské silnici přes Kladské sedlo, Petr Možný: Šumperský pěší pluk 13 a jeho zapomenutí hrdinové, Antonín Opravil: Žalmista Jiří Strejc zábřežský, Josef Beran, Jan Šmíd: Ulice Rudolfa Pavlů, Milan Dvořák: Modrásek jetelový, Pollyommatus bellargus, Lenka Kirkosová: Sochařská kolekce Juraje Hovorky ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2015.

 

Severní Morava sv. 103

vydalo VM v Šumperku, r. 2017, 80 stran, 89 Kčobálka.

Obsah: Mária Kudelová: Velikonoční obchůzky s Jidášem na Zábřežsku, Matouš Jirák: Život a dílo Julia Wiehla (příspěvek ke dvojímu jubileu významného českého lesníka a zakladatele Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově), Pavla Hajtmarová: Historie vzniku Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hrabové, Jiří Hastík: Malba jako způsob bytí (k osmdesátinám malíře Lubomíra Bartoše), Petr Možný: Oldřich a Václav Forchovi, bratři bojující na Západě, Pavlína Janíčková: Cesty Adolfa Kašpara za inspirací, Boleslav Sadil: Poslední koncert Pěveckého sboru severomoravských učitelů v Zábřehu, Antonín Vašíček: Dvorní puškař Johann Kalezky, Jakub Halama, Jan Přichystal: Ztracený měšec, nebo schovaná hotovost?, Milena Filipová: Sesterské kostely v Petrově a Rapotíně, Pavla Hajtmarová: Juraj Hovorka v šumperském muzeu, Bronislav Hlůza, Ivan Tuša, Magda Zmrhalová: K devíti dožitým decéniím Bořivoje Holínka, Pavla Hajtmarová: V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně představena nová expozice, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2016.

 

Severní Morava sv. 104

vydalo VM v Šumperku, r. 2018, 90 stran, 90 Kčobálka.

Obsah: Barbora Tomešová: Mladší doba kamenná v povodí horní Moravy, Zdeněk Doubravský: K vývoji lén a jejich transformaci v mensální statky na mírovském panství olomouckého biskupství v 16. století, Michaela Kollerová: Starostové města Šumperka v období mezi dvěma světovými válkami, Jiří Hastík: Věra Kovářová v prostoru a čase, Zbyněk Žouželka: 500. výročí narození Antonína Brusa, Dagmar Tempírová-Kotrlá: Dvojí výročí Jana Eskymo Welzla, Petr Možný: Podplukovník dělostřelectva Josef Březina — plukovník in memoriam, Milena Filipová: Z osudů jedné rodiny šumperských „hraničářů“ ve 20. století, Magda Zmrhalová: Ke 120. výročí založení Lovecko-lesnického muzea v Úsově, Zdeněk Gába: Z historie těžby a použití kamene v Šumperku, Milan Dvořák: K výskytu kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na Šumpersku, Jakub Halama: Faléra z koňského postroje doby bronzové, Kristina Lipenská: Tajemství neznámé světice z muzejních sbírek, Pavlína Janíčková: Loutky a loutková divadla ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Kristina Lipenská: Lubomír Bartoš oslavil 80. narozeniny výstavou v šumperském muzeu, Jaroslava Čajová: K jubileu Jakuba Lolka, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2017.

 

Severní Morava sv. 105

vydalo VM v Šumperku, r. 2019, 86 stran, 90 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Rozhojňování stolních statků olomouckého biskupství na mírovském panství v předbělohorském období ve srovnání s panstvím hukvaldským, Josef Faltičko: „Es ist vollbracht!“ Drobné sakrální památky na území bývalé farnosti Nové Losiny, Vojtěch Vyskočil: Želvušky a jejich vztah s mechorosty, Lucie Augustinková: Johann Ernest Klapperoth a Šumperk, Petr Možný: Interbrigadista Alois Kapl, pozdější vedoucí kina Oko, Zbyněk Žouželka: František Hekele (1909–1969). Dvojí výročí významného vlastivědného pracovníka a spoluzakladatele vlastivědného sborníku Severní Morava, Kristina Lipenská: Jílkův Šebestián jako projev zrcadlení Palachova a Zajícova činu v umění, Michaela Kollerová: Pryč s nimi! Odstranění soch J. V. Stalina a K. Gottwalda v Šumperku, Jakub Halama, Vladimír Goš: Počátky Libivé ve středověku aneb „Archeologie půdy domu“, Barbora Tomešová: Nalezen unikátní depot stříbrných mincí, Lenka Müllerová: Vlasové šperky ze sbírky šumperského muzea, Kristina Lipenská: Sobotínský pobyt sochaře Jiřího Beránka, Lenka Müllerová: K životnímu jubileu historičky umění PhDr. Mileny Filipové (* 1944), Magda Zmrhalová: Devadesáté narozeniny prof. RNDr. Bronislava Hlůzy, CSc., Magda Zmrhalová: RNDr. Zdeněk Gába osmdesátníkem, Magda Zmrhalová: Setkání bryologů a lichenologů ve Zlatých Horách, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2018.

 

Severní Morava sv. 106 – VYPRODÁNO

vydalo VM v Šumperku, r. 2020, 72 stran, 110 Kčobálka.

Obsah: Zdeněk Doubravský: Petr Horecký z Horky na Bludově a otázka vzniku bludovské tvrze, Kristina Lipenská: Šumperský sen architekta Georga Bergera, Mária Kudelová: Z historie šumperské továrny na výrobu kachlových kamen Rollepaz, Tomáš Skoumal: Boj o hospodu v Crhově, Michaela Kollerová: Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v zemi Moravskoslezské roku 1937, Petr Možný: Vojenský pilot, interbrigadista a odbojář Rudolf John, Michal Kováčik: Numizmatický rozbor dvoch zaujímavých mincí z pokladu Hrabová, Kristina Lipenská: Kterak Carpeauxovy Tři Grácie do Šumperka až z Paříže dotančily, Lenka Müllerová: Mimořádná akvizice v šumperské kolekci malíře Kurta Halleggera, Jakub Halama: První a poslední vzpomínka na Vladimíra Goše, Zbyněk Žouželka: Václav Křupka (25. 9. 1929 – 28. 2. 2020), Zdeněk Gába: Za RNDr. Magdou Zmrhalovou, Lenka Müllerová, Dagmar Tempírová-Kotrlá: Zemřel akademický malíř František Remeš (1963–2020), Michaela Kollerová: Nová expozice Jana Eskymo Welzla v zábřežském muzeu, Lenka Müllerová: Grafický kabinet Václava Hollara. O nové expozici v prostorách Muzea Zábřeh, Jakub Halama, Pavlína Janíčková: Expozice loštických pohárů v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2019.

 

Severní Morava sv. 107

vydalo VM v Šumperku, r. 2021, 74 stran, 120 Kčobálka.

Obsah: Leoš Mlčák: Malíři, sochaři, kameníci, cínaři, zvonaři, zedníci a stavitelé v Mohelnici a na Mírově v 17. až 19. století; Pavla Hajtmarová, Josef Halda, Mária Kudelová, Hynek Skořepa, Petr Uhlík: Vzpomínky na RNDr. Magdu Zmrhalovou; Barbora Tomešová: Jantar na sídlištní lokalitě mladší doby bronzové na Šumpersku; Jakub Halama: K novým nálezům z hradiště u Moravičan pomohla vichřice; Petr Možný: Dozorce finanční stráže Bohumil Skrbek, hraničář a sportovec; Kristina Lipenská: Vycházející hvězda vídeňské moderny Max Benirschke: šumperské kořeny; Lenka Müllerová: Monumentální olejomalba Svačina na poli z velkolosinských lázní od Paula Gebauera; Kristina Lipenská: Ke 100. výročí narození malíře Mirko Hanáka; Lukáš Hlubek, Pavlína Janíčková: Neznámá raně novověká forma určená k výrobě kachlů ve sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku; Mária Kudelová: Obnovený orchestrion; Mária Kudelová: Miloslava Hošková jubilující; Lenka Müllerová: Vzpomínka na sochaře Bohumila Teplého (1932–2020); Kristina Lipenská: Šumperský ateliér řezbáře Antonína Suchana osiřel; Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2020.

 

Severní Morava sv. 108

vydalo VM v Šumperku, r. 2022, 76 stran, 130 Kčobálka.

Obsah: Michaela Kollerová: Podnikatelská rodina Weissova a krátký pohled do historie jejího podnikání v Šumperku; Zbyněk Žouželka: Zámek Žádlovice v letech 1918–1945 ve světle zámecké návštěvní knihy; Zdeněk Doubravský: K rodnému domu Jana Jursy v Postřelmově; Matěj Matela: Výstup Aloise Jiráska na Králický Sněžník v létě roku 1884; František Všetička: Sběratel pověstí; Petr Možný: Podplukovník František Pichner-Martinák, voják a legionář; Kristina Lipenská: Proměny sochařské výzdoby kašny v zahradách Pavlínina dvora v Šumperku; Zdeněk Gába, Zdeněk Gába ml.: Terasová cesta z Cibulky do Vysoké; Jana Uhlířová: Minulost, současnost a budoucnost borovice kleče v Hrubém Jeseníku; Karel Müller, Jakub Halama: Nález středověkého pečetidla; Lenka Müllerová: Motiv krajiny a města v zábřežské sbírce Václava Hollara; Pavlína Janíčková: Poklady ze staré knihovny; Pavel Ambros: František Lízna (1941–2021) – chvála a obhajoba svobody; Kristina Lipenská: „Umění je ve ztišení“ – Vzpomínka na Miroslava Kovala (26. 11. 1944 – 15. 6. 2022); Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2021.

 

Severní Morava sv. 109

vydalo VM v Šumperku, r. 2024, 72 stran, 130 Kčobálka.

Obsah: Michaela Kollerová: Z dějin zábřežského zdravotnictví – nerealizovaný projekt nemocnice; Kristina Lipenská: Funkcionalistický hotel Grand v Šumperku coby zapomenuté dílo architekta Bohumíra Čermáka; Jakub Halama: Archeologové v Erbenově ulici v Šumperku – záchranný výzkum dosud nejsevernější pravěké osady v Pomoraví; Josef Faltičko: Zapomenutá pozdně renesanční kazatelna z chrámu sv. Archanděla Michaela v Branné; Matěj Matela: Vybrané črty z výprav českých vlastenců na Králický Sněžník v posledních dvou dekádách 19. století; Michaela Kollerová: Leo Slezak a jeho šumperské návraty; Petr Možný: Pravoslav Tesařík, voják československého zahraničního odboje; František Všetička: Zde hnije pastýř bez bílého stáda; Zbyněk Žouželka: 100 let muzea v Mohelnici (1923–2023); Milena Filipová: Vzpomínka na Vlastivědný ústav v Šumperku 1963–1978; Jana Uhlířová: Kýchavice bílá Lobelova u Vysoké; Milan Dvořák: Nové přírůstky v entomologické sbírce Vlastivědného muzea v Šumperku; Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2022.