Muzeum
Šumperk

Otevírací doba

úterý – neděle | 9:00 – 17:00

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk

Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace i odborných pracovišť společenských a přírodních věd. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora v Šumperku, objektu v parku v centru města. Protože prostory dvora nevyhovují činnosti řemeslnických dílen muzea, využívá se i odloučeného pracoviště v bývalé robotárně v Lidické ulici.

Muzeum v Šumperku bylo založeno jako soukromé v roce 1896 a po vzniku muzejního spolku po roce 1910 bylo chápáno jako německé městské muzeum. První výstavní prostory mělo v bývalém dominikánském klášteře, po roce 1921 pak přesídlilo do tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici. V roce 1945 bylo německé muzeum předáno do české správy a na počátku 50. let mu byly přiděleny nové prostory v Pavlínině dvoře.

Pavlínin dvůr byl původně příměstský hospodářský statek Franze Tersche z počátku 19. století, užívaný pro chov skotu a výrobu a distribuci mléka a mléčných výrobků. Ve 30. letech 19. století byl statek doplněn o klasicistní panský obytný dům. Dům byl v 80. letech 19. století přestavěn architektem M. Hinträgerem na novorenesanční palác pro barona Chiariho (Chiari dal dvoru i jeho dnešní název; pojmenoval jej po své ženě) a na počátku 20. století ještě rozšířen. Zároveň byly přestavovány i hospodářské budovy a kolem dvora byl založen park. Po roce 1945 přešel objekt do majetku města Šumperka, byl zde městský stavební dvůr, sběrna odpadových surovin, garáže a posléze i muzeum. V 60. a 70. letech byly všechny stavby dvora včetně půdních prostor rekonstruovány pro potřeby kulturních zařízení sídlících ve městě a Pavlínin dvůr byl v roce 1971 vyhlášen kulturní památkou.

Galerie mladých

Galerie mladých byla otevřena 30. 3. 2007. Je umístěna v předsálí přednáškového sálu ve východním křídle šumperského muzea. Dává možnost vystavovat mladým či začínajícím tvůrcům. Omezením je pouze zákaz prezentace obscénních či zákonem vyloučených námětů. Propůjčení prostor je bezplatné, propagaci a instalaci výstavy si musí autor zajistit sám. Muzeum zapůjčí dle svých možností instalační mobiliář a zajistí přístupnost výstavy v souladu s provozními hodinami Muzea Šumperk. Délka trvání výstavy je nejméně jeden měsíc.

Termín výstav v Galerii mladých je možné domluvit ve Vlastivědném muzeu v Šumperku u:

Mgr. Lenky Müllerové, tel. 583 363 094, e-mail: lenka.mullerova@muzeum-sumperk.cz
nebo
Mgr. Kristiny Lipenské, tel. 583 363 087, e-mail: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz.

Kontakty

Muzeum v Šumperku
Hlavní třída 22
787 31 Šumperk
GPS: 49°57’54.511″N, 16°58’42.377″E        Zobrazit na mapě

Ředitelka

PhDr. Marie Gronychová
Telefon: 583 363 070
E-mail: marie.gronychova@muzeum-sumperk.cz