Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (3. část)

Dům Carla Frömela s Meissovou vinárnou

V Lužickosrbské ulici, strmě stoupající z nám. Republiky k radnici, oči kolemjdoucích nepochybně zaujme někdejší měšťanský dům č. 117/5 s půvabným arkýřem ve štítě. V domě bývala proslulá Meissova vinárna, jejíž interiéry architekt Georg Berger pro majitele Carla Frömela v letech 1921–1922 nově upravil. Původně středověký dům při přestavbě získal nové uliční průčelí se štukovým dekorem s motivem vinných hroznů, zmíněným arkýřem v ose stavby a se zprohýbaně zakončeným štítem. Pojetí výzdoby průčelí je jakousi ozvěnou řešení fasád nedaleké radnice, kterou také navrhl Berger, i když ve spolupráci s Ludwigem Schönem. V roce 1926 Berger objekt dále rozšířil směrem do zahrady v souvislosti s budováním kuchyně a toalet. Při této příležitosti vinárna získala prostornou víceúrovňovou vyhlídkovou terasu.

 

obrázek 

 Dům s Meissovou vinárnou na dobové pohlednici, 1930. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Interiér Meissovy vinárny, realizovaný podle G. Bergera. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

 Interiér Meissovy vinárny, realizovaný podle G. Bergera. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Vyhlídková terasa Meissovy vinárny vznikla při Bergerově úpravě z roku 1926. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

Terasa Meissovy vinárny byla oblíbeným místem setkávání, 20. léta 20. století. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

Dům na Lužickosrbské č. 5 v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku.