Informace dle zákona 106/1999

V roce 2022 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2021 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2018 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.

V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona 106/1999 Sb.