Plné vstupné: 
Okruh I. – stálá expozice Lovecko-lesnického muzea v 1. a 2. patře, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy – 140 Kč
Okruh II.  bude otevřen v měsících červen (jen po předchozí objednávce), červenec a srpen – stálá expozice Lovecko-lesnického muzea v 2. patře, Safari na zámku Úsov, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy – 140 Kč (časy prohlídek okruhu II.: 10:50, 12:20, 13:50, 15:20)
Samostatné vstupné – nádvoří – Putování středověkem, Strašidelný labyrint, expozice Kolébka lesnického školství, výstavy – 70 Kč (děti do 3 let zdarma)
Galerie Lubomíra Bartoše – 70 Kč 
Výstavy a akce – cena stanovena dle náročnosti výstavy a bude uvedena na plakátu
 
Slevy:
Okruh I. – stálá expozice Lovecko-lesnického muzea v 1. a 2. patře, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy – 70 Kč
Okruh II. – bude otevřen v měsících červen (jen po předchozí objednávce), červenec a srpen – stálá expozice Lovecko-lesnického muzea v 2. patře, Safari na zámku Úsov, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy – 70 Kč (děti do 3 let zdarma) (časy prohlídek okruhu II.: 10:50, 12:20, 13:50, 15:20)
Samostatné vstupné – nádvoří – Putování středověkem, Strašidelný labyrint, expozice Kolébka lesnického školství, výstavy – 40 Kč (děti do 3 let zdarma)
Galerie Lubomíra Bartoše – 40 Kč
Výstavy a akce – ceny budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě nebo akci na plakátech
 
Platba kartou je možná.
 
Přednášky a dílny – cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci
 
Fotografování svateb (vstupní schodiště) je možné v běžných otvíracích hodinách zámku pro skupinku max. 15 osob za účasti průvodce. Doba tohoto pronájmu je 20 min a cena 500 Kč. V případě pronájmu jiných prostor za účelem fotografování svateb je stanoven poplatek 1 000 Kč za maximálně 20 minut pro skupinu max. 10 osob.
 

Slevy
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti od 3 let
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy
Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 3 let, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.