Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (1. část)

Hotel a penzion Antona Seiferta

Tento objekt zná v Šumperku každý pod označením hotel Moravan, našli byste ho na Rooseveltově ulici č. 684/4, na nároží někdejších ulic Elisabeth-Strasse a Giselastrasse. V roce 1924 jej pro hoteliéra Antona Seiferta do dnes známé podoby výrazně rozšířil vídeňský architekt Georg Berger, který v Šumperku ve 20. letech minulého století získal tolik zakázek, že v letech 1922 a 1925 až 1929 v Seifertově penzionu dokonce trvale bydlel. V zahradě Seifertova podniku dodnes stojí bývalá kuželna z konce 19. století, která sloužila k zábavě hostů.

 

obrázek 

Restaurace Antona Seiferta před Bergerovou přestavbou, 1. čtvrtina 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Georg Berger, Návrh průčelí hotelu a penzionu Antona Seiferta, 1924. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk.

 

 

obrázek

Pohlednice s Bergerovým návrhem hotelu Seifert, v pozadí další Bergerova realizace – věž evangelického kostela. Foto: Archiv T. Petruně.

 

 

obrázek

Seifertův hotel na snímku z 40.–50. let 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Hotel Moravan, současný stav, 2020. Foto: VM v Šumperku.