Sametová revoluce v šumperských ulicích (II. část)

Rooseveltova a Americká ulice

Z náměstí Svobody se vydáme do dvou blízkých ulic, kterých se změny názvů po roce 1989 také dotkly. Začneme v ulici Rooseveltově, pojmenované po americkém prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi (1882–1945), který byl do funkce zvolen čtyřikrát a je spojován zejména s účinným řešením hospodářské krize v USA na počátku 30. let a je možné jej označit za spolutvůrce poválečného uspořádání Evropy.

Ulici byl původně dán roku 1890 název po císařovně Alžbětě (Sisi), tedy Elisabethstrasse. Po roce 1918 však musely veškeré upomínky zaniklé rakousko-uherské monarchie z veřejného prostoru pryč, a tak byl zaveden nový název Engelsbergstrasse. Odkazoval na osobnost významného slezského skladatele Egona Schön-Engelsberga (1825–1879). Zástavba ulice byla převážně vilová, ovšem na její východní straně se nacházely areály textilních továren zpracovávajících především len a hedvábí (Bujatti, Bischof&Jerzabek). Po roce 1945 se nakrátko jmenovala Rooseveltova, ale již na počátku 50. let si museli lidé zvykat na nový název Družstevní. Další změna přišla v roce 1987, kdy byla přejmenována na počest někdejšího československého prezidenta Antonína Zápotockého. A o tři roky později se vrátil původní poválečný název.

Zhruba v polovině ulice Rooseveltovy můžeme odbočit do ulice Americké. I tato ulice nesla do roku 1918 označení po příslušnici habsburského rodu, princezně Gisele, dceři císaře Františka Josefa I. a zmíněné císařovny Alžběty. V meziválečném období se ulice jmenovala po významném šumperském lékaři dr. Augustu Hagerovi (1849–1928), zakladateli a prvním primáři zdejší nemocnice. Jeho vila dodnes stojí na rohu ulic Jeremenkovy a 17. listopadu (o které bude řeč v příštím příspěvku). Se změnou režimu v roce 1948 upadl tento název ulice taktéž „v nemilost“ a musel být nahrazen jiným. Protože nárožní objekt při vyústění do ulice 17. listopadu sloužil tehdy potřebám Revolučního odborového hnutí, bylo od toho odvozeno i nové označení platné do roku 1990 – Odborářů.

Pohled do Alžbětiny ulice od severu, na nároží dodnes stojící dům obchodníka Seiferta, po pravé straně obytná zástavba, snímek z počátku 20. století.

Pohled do Alžbětiny ulice od severu, na nároží dodnes stojící dům obchodníka Seiferta, po pravé straně obytná zástavba, snímek z počátku 20. století.

 

 

Vilová zástavba v Alžbětině ulici, na křižovatce s dnešní ulicí Jeremenkovou stojí secesní vila stavitele Heinricha Poppa (dnes slouží potřebám Charity), počátek 20. století.

Vilová zástavba v Alžbětině ulici, na křižovatce s dnešní ulicí Jeremenkovou stojí secesní vila stavitele Heinricha Poppa (dnes slouží potřebám Charity), počátek 20. století.

 

 

V Rooseveltově ulici stojí dodnes vilka, do níž se v roce 1988 přestěhovala redakce okresních novin Naše slovo a zároveň šumperská redakce Televizních novin.

V Rooseveltově ulici stojí dodnes vilka, do níž se v roce 1988 přestěhovala redakce okresních novin Naše slovo a zároveň šumperská redakce Televizních novin.

 

 

Na rohu ulic Rooseveltovy a Americké stojí hotel Moravan, původně Seifertův hostinec, na snímku z konce 19. století lze z nápisu na štítě boční stěny vyčíst, že podnik nabízel možnost využití zimní kuželkářské dráhy.

Na rohu ulic Rooseveltovy a Americké stojí hotel Moravan, původně Seifertův hostinec, na snímku z konce 19. století lze z nápisu na štítě boční stěny vyčíst, že podnik nabízel možnost využití zimní kuželkářské dráhy.

 

 

Po roce 1924 byl někdejší hostinec přestavěn na hotel, fotografie ze 40.–50. let 20. století.

Po roce 1924 byl někdejší hostinec přestavěn na hotel, fotografie ze 40.–50. let 20. století.

 

 

Dům na rohu ulic Americké a 17. listopadu, který sloužil potřebám ROH Pramet v Šumperku, využívala po roce 1989 nejdříve Česká spořitelna, dnes zde sídlí katastrální úřad.

Dům na rohu ulic Americké a 17. listopadu, který sloužil potřebám ROH Pramet v Šumperku, využívala po roce 1989 nejdříve Česká spořitelna, dnes zde sídlí katastrální úřad.