Archivy: Muzeum online

Nová expozice v Muzeu Zábřeh

Řadu z Vás snad potěší zpráva, že intenzivně připravujeme novou dlouhodobou expozici v Muzeu Zábřeh, a to Grafický kabinet Václava Hollara.

Impozantní kolekce grafických listů tohoto věhlasného grafika a kreslíře 17. století se nachází ve sbírce zábřežského muzea a svým rozsahem se řadí k nejrozsáhlejším souborům Hollarova díla v České republice.

V expozici budeme postupně obměňovat jednotlivé náměty, kterými se barokní mistr leptu zabýval. K vidění budou kupříkladu působivé ilustrace k překladům Vergiliovy Aeneidy i ke známým Ezopovým bajkám, dále portréty významných osobností anglického dvora i urozených měšťanů (vystaven bude i Hollarův autoportrét), grafické listy zachycující studie krojů a oděvů duchovních řádů, také zeměpisné plány, mapy a početná řada pohledů do krajiny, např. Londýnské pohledy z roku 1665 či Pohledy na Tanger. Část sbírky tvoří rovněž náměty s přírodní tematikou a precizní tisky náhrobků a stavebních památek.

 

obrázek

Václav Hollar
Jaro
1641
 

 

 obrázek 

Václav Hollar
Lev a myš
Ilustrace k Ezopovým bajkám
kolem roku 1665
 

 

obrázek

Václav Hollar
Pohled na katedrálu sv. Pavla ze severu
1656
 

 

obrázek

Václav Hollar
Interiér kostela sv. Víry
po roce 1652 

 

obrázek

Václav Hollar
podle Anthonia van Dycka (1599–1641)
Alathea Talbot, kněžna Arundel
1646
 

 

obrázek

Václav Hollar
Leopard
1662
 

 

obrázek

Václav Hollar
Autoportrét
1647
Portrétů Václava Hollara je známo několik. Tento je zajímavý jednak uvedením věku – „Aetatis 40, 1647“ –, jednak zakomponováním rodinného erbu do spodní části bohatě zdobené kartuše. Hollarova rodina pocházela z české nižší šlechty a na to byl umělec celý život velmi hrdý.
Hollar se zpodobnil v době, kdy pobýval v Antverpách a byl již považován za zkušeného a uznávaného umělce s množstvím zakázek. Zarážející je jeho melancholický výraz, který je zřejmě odrazem jeho vynuceného exilu v Holandsku či zármutku nad smrtí sira Howarda, jeho dlouholetého mecenáše.
 

Zajímavosti ze světa pavoučích sítí

Jedním z ústředních motivů v Herně plné přírody je obrovská pavoučí síť sloužící svému tvůrci, obřímu pavoukovi, k chytání kořisti. Víte ale, k čemu všemu může taková pavoučí síť sloužit? Při své procházce lesem, po louce nebo městským parkem jste jistě již mnohokrát pozorovali nějakou pavoučí síť. Často byla plná rosy nebo se pohupovala ve větru, aniž by se přetrhla. Pavoučí vlákno je totiž velmi pevné. Dokonce tak pevné, že by se na provaze z pavoučích vláken údajně dal utáhnout plně naložený nákladní vůz.

Vědci přirovnávají mechanické vlastnosti pavoučích vláken k vlastnostem dokonalých biopolymerů (biopolymer je biologická makromolekula, produkovaná živými organismy). Pevnost pavoučích vláken je srovnávána s pevností superpevného materiálu kevlaru (ten se používá všude tam, kde je třeba mimořádně vysoké pevnosti a výjimečné tepelné odolnosti, tj. např. při výrobě letounů a raketoplánů, brzd a podvozků aut, optických a telekomunikačních kabelů, neprůstřelných vest, ochranných přileb, různých druhů sportovního vybavení atd.).

Ale vraťme se k naší hypotetické otázce, zda by provaz z pavoučích vláken dokázal utáhnout naložené nákladní auto. Nejdále pokročil výzkum hedvábných vláken křižáků. Vědci tvrdí, že pokud by se podařilo synteticky vyrobit podobné vlákno o průměru 1 cm, pak by plně naložený nákladní vůz utáhlo.

A teď k praktickému využití pavoučí sítě. Proč si je pavouci staví? Ne všichni kvůli lovení kořisti! Některým pavoukům slouží jejich sítě k cestování. Babí léto, jak označujeme teplé, slunné podzimní dny, je období, kdy pavouci létají zavěšeni na vláknech až stovky kilometrů a osidlují tak nová stanoviště. Symbolem babího léta jsou pavučenky – tak se jmenují drobní pavoučci, kteří létají na sítích i v dospělém stadiu.

Chemické složení pavoučího hedvábí je známé, jeho zjištění ale není tak jednoduché. Pavouci totiž produkují mnoho typů hedvábí, které se liší chemickým složením. Vždy se jedná o bílkovinový sekret, ale rozdíly jsou v podílu jednotlivých aminokyselin, což jsou základní stavební složky všech bílkovin. Pavouci mají až 7 typů snovacích žláz a každý typ produkuje trochu jiný bílkovinový sekret. Všichni pavouci tkají kokony, tj. hedvábné zámotky, ve kterých se vyvíjejí vajíčka. Ale sítě určené k lovu potravy tvoří jen některé druhy pavouků. Každý druh nakládá s hedvábím jiným způsobem. Navíc pavouci – na rozdíl od housenek bource morušového – tkají, jen když chtějí a co chtějí.

A co byste měli vědět o pavoucích, stavitelích sítí, které mají takřka zázračné vlastnosti? Věda, která se jimi zabývá, se jmenuje arachnologie. Přesněji řečeno, arachnologie se zabývá tzv. pavoukovci, což je skupina živočichů, kam kromě pavouků řadíme i štíry, sekáče nebo roztoče. V České republice žije zhruba 850 druhů pavouků a odhaduje se, že na celém světě jich žije přes 40 000 druhů. Naším největším pavoukem žijícím ve volné přírodě je slíďák tatarský. Délka jeho těla bez nohou je téměř 3 cm. A největším pavoukem světa je pravděpodobně sklípkan bez českého jména (Theraphosa blondi), který žije v Brazílii a Venezuele. Může dosahovat velikosti až 30 cm a váhy 170 g. A co myslíte, je to ten, který číhá na svou kořist ve své obří pavoučí síti v Herně plné přírody?

 

obrázek 

 

Alena Crhonková

V Hollarově galerii jsme pro Vás začátkem března připravili výstavu Aleny Crhonkové. Projděte se instalací alespoň touto cestou a prohlédněte si v poklidu domova tvorbu známé regionální malířky, grafičky a pedagožky.

 

Alena Crhonková vystudovala v letech 1968–1972 Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – výtvarná výchova. Studovala u grafika prof. Dušana Janouška, sochaře Zdeňka Přikryla a malíře Ladislava Jalůvky. Poté absolvovala obor teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium zakončila rozšířením aprobace o obor český jazyk – výtvarná výchova pro střední školy, a to v letech 1985–1987 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u prof. Jaromíra Uždila, Františka Slavíka a Radomíra Hrdiny.

Téměř dvacet let působila na Základní umělecké škole Šumperk, v letech 1980–1990 jako vedoucí výtvarného oboru. V roce 1990 začala učit také na Gymnáziu Zábřeh estetickou výchovu a filozofii. Zde setrvala a předávala své nabyté zkušenosti studentům až do důchodového věku.

Své útočiště a nepřetržitý zdroj inspirace nalezla ve vstřebávání přírodních vjemů údolí řeky Březné na pomezí Čech a Moravy, právě v osadě Drozdovská Pila, kde pobývá dodnes. Odtud pochází většina zachycených motivů, zpracovávaných převážně suchou jehlou, pastelem či kombinovanou technikou (anilínové, temperové a vodové barvy). Umělkyně sleduje řád a úkazy přírody, krajinu. Odtud se snaží porozumět Zemi a své poznatky využít ve výtvarné i spisovatelské rovině.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek 

 

Valoun červeného ortocerového vápence

Ortocerový vápenec je obecně usazená bioklastická hornina. Ta je tvořena především z úlomků schránek živočichů. Ortocerové vápence vznikaly již v prvohorách, například v teplém údobí siluru. Velké naleziště silurských ortocerových vápenců se nachází například jihozápadně od Prahy. Tento konkrétní valoun je ale ze staršího a mnohem chladnějšího období, z ordoviku. V této době byl prakontinent Gondwana v oblasti dnešního jižního pólu. Prakticky celý byl pokryt ledovcem a hladina moří byla o stovky metrů níže. Proto jsou na povrchu valounu jen drobné stopy po zbytcích živočišných schránek. Valoun pochází ze sběru provedeného 14. 10. 2019 v pískovně Kolnovice, která je velmi bohatou „souvkařskou“ lokalitou. Tento valoun má tak mnohem zajímavější historii. Nejen že vznikl v jednom z nejchladnějších údobí naší planety, cca před 480 miliony let, ale byl následně ze svého místa, ze dna Baltského moře, přisunut v poslední době ledové do našich končin ledovcem. Řadí se tak i do velmi zajímavé skupiny souvků, čtvrtohorních ledovcových sedimentů. Valoun, jehož rozměry jsou 118 x 63 x 38 mm, obohatí naše velmi pestré a početné sbírky souvků, sesbíraných po celé severní Moravě.

obrázek obrázek obrázek

 

30 let národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Na velkoformátových fotografiích Zuzany Růžičkové, pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, je představeno pohoří Králického Sněžníku. Výstava vznikla u příležitosti 30. výročí vyhlášení národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník. Národní přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1990 za účelem ochrany komplexu unikátních rostlinných společenstev masivu Králického Sněžníku. Jsou to zejména zbytky přirozených horských smrčin, suťových javořin, horských bučin, rašelinišť, pramenišť a subalpínských a alpínských luk v nejvyšších vrcholových částech. Pozoruhodné jsou i krasové jevy v ložisku vápenců a balvanitá koryta Moravy i dalších vodních toků. Přírodu Králického Sněžníku přibližují nejen fotografie Zuzany Růžičkové, zapůjčené z muzea v Malé Moravě, ale i dermoplastické preparáty savců a ptáků. Výstava vznikla ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovištěm Olomoucko – Správou CHKO Jeseníky, a muzeem v Malé Moravě.

  • Představujeme autorku fotografií Zuzanu Růžičkovou

Zuzana Růžičková se narodila v Pardubicích a již jako školačku ji zaujalo fotografování. Její tatínek byl amatérský fotograf a Zuzana mu pomáhala s výrobou fotografií v temné komoře, kde žasla nad pomalu se objevujícími obrázky. Již v dětství tak získala zkušenosti s fotografováním od jeho základů a tyto zkušenosti a zážitky pak naplno rozvíjela v rámci své profese v oblasti ochrany přírody, kde působí dodnes, v současné době v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovišti Východní Čechy. Působí zde jako dokumentátorka a fotografování se stalo náplní její práce; plní si tak jeden ze svých životních snů.

Ráda pracuje v krajině – právě ta patří mezi hlavní témata jejích fotografií –, zvláště v období časného jara a podmanivě barevného, často ovšem i ponurého podzimu. Její fotografie najdeme například v sérii publikací Chráněná území ČR, v průvodcích k naučným stezkám, na informačních panelech, ale i na výstavách a v několika regionálních publikacích z Pardubicka. V roce 2016 zrealizovala autorskou výstavu s názvem České středohoří ve fotografiích Zuzany Růžičkové. V poslední době se věnuje hlavně území Králického Sněžníku a chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Kromě krajiny fotografuje i chráněné druhy rostlin a živočichů, které na svých terénních pochůzkách potkává. Na místa, která zachycuje v různých ročních obdobích, se ráda vrací, jsou pro ni trvalou inspirací.

 

obrázek

 

  • Představujeme přírodu Králického Sněžníku

Králický Sněžník je jedním z nejmalebnějších koutů naší krásné země – odlehlý a vzdálený, ale přesto jeho milovníkům blízký, uchvacující svými rozmanitými přírodními podmínkami, rostlinstvem a živočišstvem, na jehož tváři se odráží nelehká historie naší země a jenž je přes veškeré šrámy na těle vždy majestátný. Krásný v celku i detailech.

Králický Sněžník je po Hrubém Jeseníku druhým nejvyšším pohořím Olomouckého kraje a jedním z jeho nejkrásnějších koutů. Najdeme zde zajímavou a turisticky navštěvovanou oblast, která zaujme v každém ročním období, a to nejen fotografy.

Ochrana přírody

Národní přírodní rezervace zahrnuje masiv Králického Sněžníku a údolí Moravy, Malé Moravy a Prudkého potoka mezi obcemi Velká Morava a Stříbrnice a hranicí s Polskem na území Pardubického a Olomouckého kraje. Celková výměra chráněného území je 3086,4 ha (z toho ochranné pásmo 1368 ha). Nadmořská výška se pohybuje od 700 do 1423,7 m (vrchol Králického Sněžníku; někdy se jeho nadmořská výška zaokrouhluje na 1424 m). Rezervace byla vyhlášena v roce 1990. Z důvodu mírné změny hranic byla v roce 2013 přehlášena.

Jedinečnost tohoto území potvrzuje také zařazení NPR Králický Sněžník do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významné lokality. V roce 2004 byla na ploše 11 739 ha vymezena ptačí oblast Králický Sněžník, která je mnohem rozsáhlejší než samotná NPR a zahrnuje zejména extenzivně využívané louky a pastviny. Předmětem ochrany je tu chřástal polní (Crex crex). Tento celoevropsky ohrožený pták velikosti koroptve přilétá hnízdit na nekosené vlhké louky, úhory a pastviny v podhůří Králického Sněžníku.

Neživá příroda

Horský masiv Králického Sněžníku je součástí geologické západosudetské oblasti. Je tvořen přeměněnými horninami orlicko-sněžnického krystalinika (zvaného také orlicko-kladská klenba). Přeměnou hornin starohorního až staroprvohorního stáří vznikly ruly a svory, místy prostoupené vložkami krystalických vápenců (mramorů), dolomitů, amfibolitů, kvarcitů, erlánů atd. Ve starších prvohorách proniklo tímto komplexem krystalických hornin, jež se vyskytují zejména podél horního toku Moravy, žulové magmatické těleso, jehož přeměnou vznikly tzv. sněžnické ortoruly. Ty jsou převažujícími horninami na západním a východním hřbetu celého pohoří, mezi nimiž se zhruba severojižním směrem táhne údolí Moravy.

Krystalické vápence tvoří pozoruhodný kras v údolí Moravy, v němž nechybějí jeskyně (Tvarožné díry, Patzeltova jeskyně), krasové ponory ani vyvěračky.

Geomorfologicky je Králický Sněžník jedním ze samostatných celků České vysočiny. Je součástí tzv. Jesenické podsoustavy, tj. podcelku Krkonošsko-jesenické soustavy. Na české straně má plochu 86,32 km², střední výšku 931 m a střední sklon 15°. V České republice je rozlohou sice nejmenším, ale nadmořskou výškou (1424 m) třetím nejvyšším a střední nadmořskou výškou (931 m) vůbec nejvyšším pohořím.

Králický Sněžník je kerným pohořím, které bylo vyzdviženo působením tektonického tlaku podél výrazných zlomů. Celé pohoří má přibližně paprskovitý tvar – z vrcholu Králického Sněžníku vybíhá několik hřbetů. Na české straně jsou to dva hřbety ve tvaru podkovy, jejichž středem protéká Morava, pramenící pod vrcholem Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m. Nejvyšší horou západního hřbetu, tvořícího hranici s Polskem, je Malý Sněžník (1338 m n. m.), nejvyšší horou východního hřbetu (zvaného také „Mokrý hřbet“) je Sušina (1321 m n. m.). Údolí řek a potoků jsou pod vrcholy zahloubena o více než 500 m. Území je odvodňováno do tří moří (Severního, Baltského a Černého), proto je Králický Sněžník nazýván „střechou Evropy“.

Celé pohoří bylo modelováno erozí říčních toků, vlivem sněhové pokrývky a zejména procesy mrazového zvětrávání, které způsobily vznik skalních výchozů, tzv. mrazových srubů, sutí, kamenných moří, balvanových proudů a jiných povrchových tvarů. Přítomnost horského ledovce dosud jednoznačně prokázána nebyla.

Rostlinstvo

Rostlinstvo pohoří Králického Sněžníku je podobné rostlinstvu Hrubého Jeseníku i Krkonoš. Ve všech těchto pohořích najdeme např. koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina), ovsíř dvouřízný (Avenula planiculmis), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), lilii cibulkonosnou (Lilium bulbiferum) a mnoho dalších rostlin. Ovšem zvonek vousatý (Campanula barbata), který je ve znaku CHKO Jeseníky, v Krkonoších nenajdeme, ale z Králického Sněžníku je znám. Ve srovnání s Orlickými horami mají tato nejvyšší sudetská pohoří navíc druhy, které rostou nad horní hranicí lesa, jako je např. sítina trojklaná (Juncus trifidus), prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) nebo jestřábník alpský (Hieracium alpinum). Tyto čtyři posledně jmenované rostliny bychom v lesích Orlických hor marně hledali.

Vrchol Králického Sněžníku leží nad přirozenou hranicí lesa. Jsou zde mělké, kamenité a minerálně chudé půdy, panuje zde drsné horské klima. Mohou tu růst pouze rostlinná společenstva schopná v těchto extrémních životních podmínkách přežít – jsou to tzv. alpínské trávníky. Z významnějších rostlin se zde vyskytuje např. ostřice Bigelowa (Carex bigelowii), kostřava nízká (Festuca supina), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), smilka tuhá (Nardus stricta), rdesno hadí kořen (Bistorta major), místy větší porosty vřesu (Calluna vulgaris) a další druhy.

Na závětrných místech na svazích v okolí potoků a pramenišť na vlhké a živinami bohaté půdě při horní hranici lesa se vyvinula subalpínská vysokostébelná vegetace. Vyskytuje se např. v lavinové dráze pod pramenem Moravy, kde lze spatřit papratku alpínskou (Athyrium distentifolium), oměj šalamounek (Aconitum callibotryon) či kamzičník rakouský (Doronicum austriacum).

Přirozenými lesními společenstvy Králického Sněžníku jsou bučiny a horské smrčiny, na prudkých svazích pak suťové lesy s javorem klenem a lípou velkolistou. Většina těchto lesních porostů je však dnes nahrazena smrkovými monokulturami. Bučiny se v tomto pohoří v minulosti vyskytovaly až do nadmořské výšky okolo 900 m, kde postupně přecházely v horské smrčiny. Poslední zbytky původních bučin se zachovaly v pralese Ve Strmém, malé ostrůvky bučin jsou roztroušené v celé NPR a indikují je druhy jako kopytník evropský (Asarum europaeum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), vraní oko čtyřlisté (Paris qaudrifolia) a další. Typickými rostlinami horských smrčin jsou pak např. žebrovice různolistá (Blechnum spicant), podbělice alpská (Homogyne alpina), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) nebo místy dominantní třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). V místech s extrémním zamokřením půdy se vyvinuly tzv. rašelinné (podmáčené) smrčiny, v jejichž bylinném patře se vyskytují druhy typické pro vrchovištní rašeliniště, kromě lesních druhů rašeliníků např. suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).

Vrchovištní rašeliniště se vyskytují na tzv. Mokrém hřbetu nad Stříbnicemi, největší a nejzachovalejší z nich je na polské straně na jihozápadních svazích kóty Czarny Grzbiet (1087 m n. m.). Vznikají ve sníženinách s nepropustným dnem a jsou sycena srážkovou vodou. Kromě zmíněného suchopýru pochvatého na vrchovištích najdeme např. ostřici mokřadní (Carex limosa), klikvu bahenní (Vaccinium oxycoccus), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a vzácně bradáček srdčitý (Listera cordata).

V okolí potůčků se vyvinula horská prameniště, na Králickém Sněžníku plošně omezená jen na několik čtverečních metrů okolo pramenů potoků. Najdeme zde např. řeřišnici hořkou Opizovu (Cardamine amara subsp. opizii), mokrýše střídavolistého (Chrysosplenium alternifolium), starček potoční (Tephroseris crispa) nebo violku bahenní (Viola palustris).

V lesích pohoří Králického Sněžníku i nad horní hranicí lesa jsou častá suťová pole a skály. Kameny, balvany a skály jsou porostlé většinou mechy a lišejníky, mezi balvany pak rostou např. keříčky borůvky (Vaccinium myrtillus), brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a vřesu (Caluna vulgaris), z plavuní např. vranec jedlový (Huperzia selago). Botanicky nejvýznamnější skalní lokalitou jsou Vlaštovčí skály, skalní srub, kde na jediném místě v pohoří Králického Sněžníku roste sítina trojklaná (Juncus trifidus), v ČR řazená mezi silně ohrožené druhy (kategorie C2). K nejzajímavějším skalním útvarům patří také vápencové výchozy v okolí mramorového lomu a podél toku Moravy. Na nich roste např. kakost smrdutý (Geranium robertianum), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), huseník chlupatý (Arabis hirsuta), z kapradin sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník zelený (Asplenium viride) či puchýřník křehký (Cystopteris fragilis).

Součástí rostlinstva jsou i mechorosty. Bryologický průzkum (tj. průzkum mechové flóry) na Králickém Sněžníku probíhal v letech 1995–2005, jeho výsledky jsou zpracovány mj. i na webových stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku (Magda Zmrhalová – Mechorosty Králického Sněžníku ).

Živočišstvo

V pohoří Králického Sněžníku se vyskytuje řada vzácných živočichů, z nichž někteří žijí jen v nejvyšších polohách České republiky. K takovým patří např. hmyzožravec rejsek horský (Sorex alpinus), obývající zalesněná údolí potoků, nebo kos horský (Turdus torquatus), který obývá vrcholové partie pohoří a hnízdí v horských smrčinách. Z celého pohoří jen na vrcholu Králického Sněžníku lze vzácně spatřit pěvušku podhorní (Prunella collaris) a lindušku horskou (Anthus spinoletta), zatímco linduška luční (Anthus pratensis) je hojnější a vyskytuje se i na několika dalších lokalitách, jakož např. i bramborníček hnědý (Saxicola rubetta) a skřivan polní (Alauda arvensis). Vzácným obyvatelem zejména horských smrčin Králického Sněžníku byl ještě v 80. letech minulého století také tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

Ze savců lze ve vrcholových partiích Králického Sněžníku potkat kamzíka horského (Rupicapra rupicapra), který byl v r. 1913 vysazen v Hrubém Jeseníku, a z tohoto pohoří sem tento nepůvodní druh občas zavítá. Naproti tomu drobná myšivka horská (Sicista betulina) původním druhem je, žije v okolí pramenišť a na vlhkých loukách při horní hranici lesa. Je pěkně poznatelná podle neobvykle dlouhého ocasu a výrazného černého pruhu na hřbetě. Myšivka horská je označována jako glaciální relikt (pozůstatek fauny z doby ledové) a obývá naše nejvyšší pohoří. Dermoplastický preparát myšivky horské je vystaven ve stálé expozici Vlastivědného muzea. V ČR i v celé Evropě je chráněna jako silně ohrožený druh.

Z bezobratlých živočichů stojí za zmínku zejména druhy subalpínských a alpínských poloh, jako je velmi vzácný motýl huňatec alpínský (Psodos alpinata) z čeledi píďalkovitých, který je svým vývojem vázán pouze na vrcholovou část Králického Sněžníku. Vzácně se vyskytuje i v Krkonoších a v Hrubém Jeseníku, v ČR je řazen mezi zranitelné druhy (kategorie VU). Z brouků lze jmenovat např. stehenáče bez českého druhového jména – Oedemera monticola – nebo arkto-alpínského střevlíčka Gyllenhalova (Nebria rufescens). Na subalpínských a alpínských loukách jsou v letních měsících nápadní okáči rodu Erebia. Na polské straně pohoří byl teprve před několika lety pozorován okáč sudetský (Erebia sudetica), endemit Východních Sudet (endemit je druh živočicha nebo rostliny, který žije nebo roste jen na určitém území a nikde jinde na světě), který je v ČR znám jen v Hrubém Jeseníku.

 

obrázek

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek   obrázek

obrázek 

obrázekobrázek obrázek  obrázek  obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek  

 

Jak se v minulosti šířily zprávy? (první a druhý díl)

Lidé neměli noviny, televizi ani sociální média, ze kterých by se okamžitě dozvěděli všechno, i to, co ani nepotřebovali vědět. Museli čekat, až se k nim novinky dostanou ústním podáním. Zaručeným zdrojem „pravdivých“ informací a zpráv ze světa byly více než 200 let kramářské písničky. Ty byly tištěny nejčastěji v drobné knížečkové úpravě, na titulní straně s obrázkem, který někdy pramálo souvisel s obsahem, ve formátu 9 x 10 cm, později 11 x 16 cm. Lidé si je doma vázali do tzv. špalíčků. Známé byly od konce 16. století a informovaly o přírodních katastrofách, epidemiích, strašlivých mordech, ale i o lásce nebo zázracích. Velkou část kramářských tisků dochovaných v našem muzeu tvoří ty s náboženským námětem. Tisky prodávali na trzích kramáři, což byli prodavači, zpěváci a komentátoři v jedné osobě. Kromě zboží měli plátěné tabule s namalovanými obrazy děje, na které při zpívání ukazovali. A protože jejich živobytím bylo hlavně tisky prodat, nemohla v této pololidové literatuře chybět senzacechtivost.

Mnoho z tisků je věnováno právě epidemiím. Ty byly pro lidi v minulosti obrovskou hrozbou, a jak se ukazuje, jsou jimi stále. Tehdy však měly ničivější dopady než válečné konflikty.

První z představovaných tisků se věnuje předpovědi a prevenci.

Možnou epidemii měla předpovědět „kometa hrozná a strašlivá, která roku 1770 v Moskvanskej zemi se spatřovala…“.

Text líčí její nepopsatelný hrozný zjev: „Na jedné straně měsíc hrozný, k vyprávění jest nemožný, při něm čtyři hvězdy byly, nad ním meč a metlu měly.“ Z těchto mimořádných úkazů na obloze lidé soudili, že mají očekávat nějaké neštěstí. Důvod neštěstí je objasněn již v první sloce – je to boží hněv, způsobený hříšným životem lidí. Způsob trestu je popsán dále: „Nebo těchto nastalých let, Pán Bůh chce trestat všechen svět, rozličnou těžkou nemocí, morem a také zimnicí.“ Závěr je však optimistický, a pokud budou lidé myslet i na duši, nemusí vše skončit špatně.

Připadají Vám tyto texty nesmyslné a iracionální? Mnohdy si však nezadají se zprávami ze současného bulvárního tisku nebo s tzv. fake news.

 

obrázek

obrázek

 

Druhá kramářská píseň je o zjevení, které mělo rovněž předpovídat epidemii moru. (Nutno však poznamenat, že od středověku byly všechny epidemie, které vyvolávaly hromadná úmrtí, označovány slovem mor nebo „černá smrt“, pod tímto značením se však skrývaly i jiné epidemické nemoci – cholera, tyfus, neštovice nebo záškrt. Důsledky každé z nich byly hrozivé. Poslední skutečný mor zachvátil Evropu a české země v letech 1711–1715. V českých zemích během této pandemie zemřelo 200 tisíc lidí.)

„Nová píseň o divných dvou příbězích…“ popisuje ve druhém příběhu zjevení mořské obludy u italského pobřeží (staročeské označení pro Itálii bylo vlašská země). Aby příběh budil větší důvěru u kupujících, je přesně datovaný do roku 1735 a lokalizovaný do města Porta-Fera. Zejména popis mořského stvoření stojí za povšimnutí:

 

„Pětadvacet loktů dlouhý (tj. cca 14,8 m), šest a šestnáct loket vysoký (3,65 m)

a dvacet loket tlustý (11,8 m) bylo a v moři sebou jest zmítalo…

 

Tělo měla neforemný, právě k potvoře podobný…

 

Má nos ptačí, tvář člověčí, jakž to slunce jasné oči,

Uši co svině chlupatý a jako kozel bradatý.

 

Krk měla šupinovatý, podobný k rybě nějaký,

břicho jak svině cecatý, nohy jak medvěd chlupatý.

 

Na sobě jak sedlo měla, kdež umrlčí hlava byla,

Nad ní křížem byly šavle, po straně šífovní (lodní) kotve.“

 

A právě umrlčí hlava na hřbetě tvora měla být znamením morové hrozby, jíž Bůh lidi varoval před nedodržováním zásad křesťanského života.

Lidé v tehdejších dobách hledali znamení ve všech jevech, které se nějak odchylovaly od „normálu“ – od toho, co bylo obvyklé. Všechno něco znamenalo.

Ryba-neryba dopadla neslavně. Po několika neúspěšných pokusech se ji povedlo obyvatelům města Porta-Fera uškrtit. I mrtvé tělo tohoto tvora, deset dní ležící na ulici, způsobovalo kolemjdoucím úlek a vyvolávalo strach. Obluda měla smůlu, protože byla jiná a jiných věcí se lidé od nepaměti bojí a ze strachu dokážou různé věci.

 

obrázek 

obrázek

 

Malý střípek z historie zdravotní péče v Šumperku

Ačkoli je muzeum v současné době kvůli šíření virového onemocnění pro veřejnost uzavřeno, za jeho zdmi panuje stále čilý ruch. Odborní pracovníci se nadále věnují svým úkolům, mezi něž patří především práce se sbírkovými předměty. Do sbírek muzea byl tak zaevidován mezi jinými i odznak Dobrovolné záchranné společnosti v Šumperku (Freiwillige Rettungsgesellschaft), který se muzeu podařilo získat v jedné z nedávných numismatických aukcí.

Společnost byla založena v roce 1929. Můžeme říci, že se vlastně jednalo o předchůdkyni dnešní profesionální záchranné služby. Patřičně proškolení dobrovolníci byli připravení každý den v roce, ve dne i v noci, poskytnout první pomoc a zajistit převoz do nemocnice. Během prvních sedmi let existence společnosti se i díky štědré finanční pomoci veřejnosti podařilo zakoupit tři sanitní vozy. Třetí vůz, koupený v roce 1936, vyřešil palčivý problém, jak do nemocnice dopravovat pacienty nakažené infekční chorobou. Tito nemocní totiž nesměli být převáženi běžným sanitním vozem, a to z preventivních důvodů. Musela se tak stále používat zastaralá kolečková nosítka opatřená stříškou a krycí plachtou. Pacient si ovšem při takovém převozu vytrpěl své, zejména pak v chladnějších obdobích roku. S novým sanitním vozem dostala přeprava nemocných mnohem humánnější podobu. Všechny vozy se pravidelně dezinfikovaly, auto pro infekční pacienty ještě zvlášť po každém uskutečněném převozu. K těmto účelům se užívalo nejčastěji lyzolu nebo formalínu (cca 40% vodný roztok formaldehydu). Od roku 1936 byli infekční pacienti hospitalizováni v nově zbudovaném, moderním infekčním pavilonu městské nemocnice. Jeho předpokládaná kapacita byla 44 lůžek, ovšem v případě epidemie ji bylo možné zvýšit o dalších dvacet míst. Městská správa si nechávala zpracovávat pravidelné výkazy o zdravotním stavu obyvatel, z nichž lze mimo jiné i vyčíst, jaké infekční nemoci se vyskytovaly nejčastěji. Na přelomu 20. a 30. let 20. století se uváděla spála, záškrt, tyfus a spalničky. V případě výskytu onemocnění se navíc prováděla dezinfekce celé domácnosti nemocného, ovšem náklady s tím spojené musel uhradit. Používaly se k tomu speciální přístroje. Jak vypadaly, ukazuje obrázek převzatý z jednoho nabídkového letáku zaslaného městu Šumperk. Do sbírek se nám zatím takový předmět nedostal, ale aspoň můžeme ukázat ruční rozprašovače dezinfekcí z počátku 20. století.

I takový malý pohled do minulosti ukazuje, že lidé se s nemocemi a jejich šířením snažili vypořádat v každé době. Pokrok lékařské vědy sice dokázal mnohé nemoci vymýtit nebo našel vhodný a účinný způsob léčby (a prevence), ale jak ukazuje současná situace, vždy se objeví něco nového.

 

obrázek

Odznak Dobrovolné záchranné společnosti v Šumperku.

 

 

obrázek

Kolečková nosítka pro přepravu pacientů.

 

 

obrázek

Původní infekční pavilon šumperské nemocnice na snímku z 50. let 20. století.

 

 

obrázek

Vyobrazení dezinfekčního přístroje.

 

 

obrázek

Ruční rozprašovač dezinfekce.

 

 

obrázek

Ruční rozprašovač dezinfekce.

 

Letní sídlo Adolfa Kašpara v Lošticích

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích je jedním ze zařízení spravovaných Vlastivědným muzeem v Šumperku. Je umístěn ve vilce dříve patřící našemu prvnímu a nejznámějšímu ilustrátorovi Babičky Boženy Němcové. Malíř, ilustrátor a grafik Adolf Kašpar se narodil v roce 1877 v Bludově, mládí prožil v Olomoucí a studoval na Akademii umění v Praze, kde se také usadil. Jak a proč se tedy dostal právě do Loštic?

To bylo tak. V roce 1908 se manželům Jitce a Adolfu Kašparovým narodila dcerka Jituška, a tak potřebovali najít letní byt, kam by z Prahy mohli jezdit. Od roku 1905 trávili letní odpočinek v Hlubočku (dnes Hlubočkách) u Olomouce, ale po narození dcery potřebovali prostornější zázemí. Se svou starostí najít vhodné místo se Kašpar svěřil příteli, malíři Stanislavu Lolkovi, rodákovi z Palonína. Ten jej v létě 1910 pozval do sousedních Loštic. Kašparovi se malé hanácké městečko s podmanivou okolní krajinou zalíbilo, vždyť z nedalekých Moravičan pocházela jeho maminka a do Olomouce, mezi přátele, to také nebylo daleko. A tak ještě téhož roku Hedvika Řepková (tchyně A. Kašpara) zakoupila na konci města ovocný sad, respektive neudržovanou zahradu, a na jaře roku 1911 se začalo se stavbou patrového domu. Malíř si v něm sám navrhl a zařídil útulný ateliér s výhledem do kraje. Loštice se mu staly druhým domovem a vznikla tu řada ilustračních celků k dílům Aloise Jiráska nebo Karla Václava Raise a dalších. Není také divu, že městečko a jeho okolí mu byly inspiračním zdrojem a motivy z nich najdeme v jeho ilustracích.

 

obrázek 

Ilustrace z knihy I. Hermanna Švec a knejp, kresba tuší, 1933. Město, kterému švec hrozí, jsou ve skutečnosti Loštice, pohled od Obectova.

 

 

obrázek

Kuželna v Lošticích, akvarel, 1920, námět byl použit v knize A. Jiráska U nás, díl II.

 

 

obrázek

Fotografie ze stavby domu A. Kašpara v Lošticích, 1911.

 

 

obrázek

Fotografie ze stavby domu A. Kašpara v Lošticích, 1911.

 

 

obrázek

Pohled do Mistrova ateliéru v současnosti. 

 

 

obrázek

Ilustrace ze Slabikáře B, 1914, poštovní dostavník, který jezdil mezi Lošticemi a Moravičany. 

 

Letošní Velikonoce se budou muset obejít bez některých lidových zvyků …

Letošní Velikonoce se budou muset obejít bez některých lidových zvyků, a proto Vám je připomeneme alespoň v této podobě

Jedním z obyčejů, při kterém se shromažďuje větší množství lidí, jsou obchůzky klapačů v pašijovém týdnu. Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v kostelech nezvoní zvony a zvonky, ty jsou nahrazeny zvukem dřevěných klapaček a řehtaček. V některých vesnicích na Zábřežsku (konkrétně v Brníčku, Jestřebí, Pobučí, Svébohově a Nemili) se obchůzky klapačů zúčastňuje i maskovaná postava Jidáše. Postupně Vás seznámíme s podobami tohoto zvyku v jednotlivých obcích.

Jako první začínají svoji obchůzku s Jidášem klapači v Nemili. Termín zdůvodňují tradičně tím, že Jidáš zradil Ježíše ve středu. Obchůzka začíná kolem čtvrté hodiny ranní, protože děti v tento den musí jet obvykle ještě do školy. Vesnicí procházejí dva průvody chlapců s řehtačkami, jeden „filipovský“ a jeden „nemilský“ – podle částí obce. Zastaví před každým domem, vyčkají na domácí, Jidáš ve svém barevném kostýmu poskakuje a ostatní zpívají píseň:

„Ó, milý Jidáši, cos to učinil,

že jsi svého Pána (Mistra) židům prozradil?

Za to budeš v pekle hořiti, hořiti

s Luciperem, ďáblem tam býti, tam býti.

 

Výslužku za odvedenou službu vybírají již ve středu. Peníze dostane Jidáš, který celý průvod řídí, spočítá je a po skončení všech obchůzek, tj. v sobotu, je rozdělí mezi chlapce podle účasti. Děje se tak i za přítomnosti rodičů.

Dalších obchůzek s klapačkami se pak Jidáš neúčastní, znovu se objeví až na poslední obchůzce, konané na Bílou sobotu dopoledne.

Od roku 2010 se obyčej zajímavě transformoval. V sobotu v poledne s Jidášem chodí místo dětí muži v různých převlecích. Tento průvod vznikl původně jako morální podpora dětských klapačů a pro místní obyvatele se stal velmi oblíbenou atrakcí.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Velikonoční obchůzka klapačů v Pobučí

Průvod klapačů, kteří nahrazují zvuk zvonů, co „odletěly do Říma“, obchází vesnici od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty. V sobotu jdou naposledy v 10 hodin, ale již bez hlučících nástrojů. Obchůzky se účastní chlapci i děvčata ve věku od 5 do 15 let. Nejstarší dva chlapci jsou kapitány a jeden z nich je v sobotu Jidášem.

Děti se shromažďují pravidelně u místní kaple a počkají na příchod kapitánů. V sobotu je jedním z kapitánů doveden na provazu Jidáš. Nikdo nemá poznat, kdo je Jidášem, a proto je zamaskovaný od hlavy až k nohám do kostýmu, který je celý polepený krepovými papírovými barevnými stuhami. Ani do tváře mu přes stuhy není vidět. Děti pak vedou Jidáše celou vesnicí a zpívají píseň „Ó milý Jidáši…“. U každého domu jsou obdarovány. Pouze zde v Pobučí má ještě Jidáš u pasu uvázaný tradiční měšec na peníze, v jiných vesnicích jej nahradily improvizované pokladničky. Zbytek výslužky dostávají děti do vozíku nazdobeného krepovými barevnými stuhami, který předem nachystali kapitáni.

Na konci obchůzky se Jidáš dětem z provazu utrhne a uteče.

 

obrázek  obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Velikonoční obchůzka klapačů v Jestřebí

I v Jestřebí chodí chlapci v pašijovém týdnu na obchůzky s řehtačkami a klapačkami, aby nahradili zvuk zvonů. V sobotu od deváté hodiny pak vodí po vesnici Jidáše. Při této obchůzce, začínající jako obvykle u kaple, si chlapci chodí dům od domu pro odměnu, již bez svých hlučných nástrojů. Před každým domem zazpívají píseň: „Ó, milý Jidáši, cos to učinil…“

Skupinu vedou dva kapitáni (chlapci jim říkají i páni a kdysi se označovali jako „kostusi“). Jeden z pánů bývá v sobotu Jidášem, druhý nese dřevěnou hůl ozdobenou barevnými stuhami. Jidáš vybírá peníze do pokladničky a zbytek chlapců vybírá do košíčků vajíčka a cukrovinky. Obchůzka je ukončena v domě „Jidáše“, kde se chlapci podělí o peníze. V minulosti měl v Jestřebí Jidáš dva měšce, jeden pro sebe a druhý pro zbytek chlapců – klapačů. Zajímavostí je, že v mnohých vesnicích chlapci mezi sebe kvůli nedostatku aktérů přijali i děvčata, v Jestřebí tomu tak není a obyčej vykonávají pořád jenom kluci.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek  

 

Klapači ve Svébohově

Zvyk obchůzky s Jidášem se zachoval i ve Svébohově. Postava Jidáše klapače provází od Zeleného čtvrtka do Velkého pátku, odpolední páteční obchůzku již nedokončí a v jejím průběhu uteče. Dalších obchůzek, ani poslední sobotní, která je spojená s vybíráním odměny, se maska Jidáše nezúčastňuje. Svébohovský Jidáš je oblečený spíše jako církevní – kněžská – postava. Na hlavě má vysokou čepici, která připomíná biskupskou mitru, a oděn je do dlouhé bílé košile, přes kterou má červený ornát. Obličej má maskovaný koupenou škraboškou s vousy a vlasy. Kostým pro „obchůzkáře“ ušila jedna z místních žen v roce 1995. Vycházela přitom z tradiční masky Jidáše. Nejstarší vyobrazení Jidáše ve Svébohově známe z dochované fotografie z roku 1940 od místního občana Josefa Koláře – ornát měl kratší, vyrobený z kartonu a polepený červeným papírem. Na hlavě měl papírovou vysokou čepici připomínající mitru. Jidáš ve Svébohově vždy při páteční polední obchůzce kulhá, na znamení toho, že zradil Ježíše a doléhá na něj vědomí zrady. Jidáš tady jde v čele průvodu a v ruce nese dlouhou hůl, kterou sjednává pořádek. Zástup klapačů, kteří vyklapávají v pravidelném rytmu: klap, klap, kla-pa-či, řídí dva nejstarší chlapci. Až do roku 2016 se průvodu účastnili pouze školou povinní chlapci z vesnice, v roce 2016 se poprvé přidala i místní děvčata.

 

obrázek

Klapači, Jidášek r.1940.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 obrázek obrázek

 

„Bitka Jidášů“ v Brníčku

Vzhledem k velikosti Brníčka obcházejí obec od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty dvě skupiny klapačů. Na Velký pátek v 15 hodin chodí každá skupina s vlastním Jidášem. V Brníčku jsou rozděleny podle místního dělení obce na horní a dolní konec. Ukončení obchůzky a zároveň setkání obou skupin je v centru obce „u křížku“, kde se oba průvody potkají a Jidáši mezi sebou zinscenují „bitku“. Bez ohledu na výsledek čeká oba Jidáše stejný konec, budou „pověšeni“. Kapitáni je naloží do kárky (koleček) a odvezou zpátky k místům, kde se oblékali. V minulosti Jidáše kapitáni odvedli za vesnici nebo za stodolu „pověsit“. Boj Jidášů se v minulosti nekonal, je to novodobá inovace zvyku. Vyvinula se z potyček klapačů o území v místě střetu obou skupin.

V Brníčku platí pravidlo, že Jidáš nemá být nikdy a nikým poznán, dokonce ani žádným ze zúčastněných chlapců. Kdo se skrývá pod maskou, vědí pouze kapitáni klapačů, jejichž úkolem je obchůzku zorganizovat a připravit. Provedení masky Jidáše v Brníčku jako zrádce Ježíše odpovídá vnímání této postavy v lidové víře. Jeho oděv bývá černé barvy nebo má šaty staré, potrhané, obnošené (v současnosti např. z pytloviny), tvář má překrytu nataženými punčochami vycpanými vatou. V minulosti měl vlasy z koudele, v současnosti mívá spíše paruku.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek  

 

Nejstarší botanické sbírky šumperského muzea

Nejstaršími a současně nejvzácnějšími sbírkovými předměty botanických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku jsou dvě malé kolekce: Spatzierova sbírka mechů z let 1846–1850 a sbírka mechorostů a lišejníků z let 1850–1880 s označením Winterflora von Gräfenberg.

Autorem první z obou jmenovaných kolekcí je lékárník z Krnova Johann Spatzier (1806–1883). Jeho sběry mechů z Hrubého a Nízkého Jeseníku patří k nejstarším z těchto pohoří; starší jsou pouze nálezy mechů slezského botanika Wimmera z roku 1824 a německého botanika Sendtnera z let 1838–1839. V botanických sbírkách šumperského muzea je Spatzierova sbírka mechů nejstarším sbírkovým předmětem. Obsahuje celkem 94 položek mechů. Skládá se ze dvou „knih“ o rozměrech 14 x 19 x 7,5 cm a každá z nich je rozdělena na dva díly. V těchto dílech jsou pak uloženy čtyři svazky mechů (11 x 18 cm). Tyto svazky mají jednotnou úpravu: mechy jsou nalepeny na listech o rozměrech 10 x 17 cm. Na každém listu je předtištěna ozdobná etiketa, na níž je uvedeno naleziště, datum a sběratel, tj. Johann Spatzier. Sbírka vznikla v několika ne zcela totožných exemplářích pro potřeby výuky botaniky většinou na gymnáziích některých moravských a slezských měst.

Autor sbírky mechorostů a lišejníků, pojmenované Winterflora von Gräfenberg, není znám. Tato sbírka obsahuje 31 druhů mechů, 4 druhy játrovek a 4 druhy lišejníků. Jde vlastně o album na fotografie vázané v kůži s kovovou sponou. Obsahuje 13 listů o rozměrech 15 x 20 cm. Tam, kde měly být fotografie, jsou nalepeny mechorosty a lišejníky. Přestože toto dílo vypadá spíše jako hračka milovníka přírody, který zřejmě strávil zimu v Lázních Jeseníku, poskytuje nám údaje o výskytu mechorostů a lišejníků z okolí Lázní Jeseníku z druhé poloviny 19. století.

 

obrázek

Spatzierova sbírka mechů.

 

obrázek

Winterflora von Gräfenberg.

 

Co se děje za zdmi zábřežského muzea?

Správně bychom ale měli říci na půdě. Ačkoli je muzeum z důvodu opatření proti šíření koronaviru pro veřejnost uzavřeno, pracovníci muzea rozhodně nezahálí! Ještě dokončují a upravují některé detaily expozice věnované Janu Eskymo Welzlovi. Tato expozice je nově umístěna do půdních prostor historického domu Pod Podloubím, kde byly z těchto důvodů provedeny patřičné stavební úpravy. Po jejich dokončení následovala instalace samotné expozice. Ta nás přenese do dalekých severských končin, kde po většinu roku vládne chlad a mráz. S Janem Welzlem tak projdeme velkou částí Sibiře, poznáme krajinu Novosibiřských ostrovů a nakonec se ocitneme na zlatonosné Aljašce. Přiblížíme si také Welzlovu cestu do světa literatury a v redaktorově pracovně posedíme nad stránkami některé z knih, které o něm vyšly. Nahlédneme taktéž do Welzlova srubu a třeba se nám podaří rozpohybovat i perpetuum mobile, o jehož zkonstruování se náš cestovatel také v posledních letech svého života usilovně pokoušel. Velkým lákadlem bude bezesporu sice krátký, ale autentický filmový záznam s J. E. Welzlem, natočený v Brně roku 1929. Tak si všichni přejme, aby se život brzy vrátil do starých kolejí a my Vám tuto novou expozici směli plně zpřístupnit. Ať si ji můžete vychutnat více než jen z fotografií.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Rodina Adolfa Kašpara v jeho tvorbě

Možná by vás mohlo zajímat, jaká byla nejbližší rodina našeho slavného rodáka z Bludova. Adolf Kašpar měl tři sourozence, dva bratry (nejstarší se jmenoval Alois, po něm se narodil Alfréd, který ale zemřel po půl roce) a jednu sestru (Marii, která pocházela z prvního manželství otce A. K.). V roce 1907 se Adolf Kašpar oženil. Kdo byla jeho vyvolená a kde se seznámili? To se musíme vrátit do dob studií na Akademii umění v Praze. Kašparův mecenáš, olomoucký nakladatel Romuald Promberger, mu zajistil v Praze ubytování u své sestry Hedviky Řepkové, která měla dceru Jitku. V Hedvice Řepkové našel Kašpar druhou matku a v její dceři životní lásku. Netrvalo dlouho a oba mladí lidé v sobě našli zalíbení. V září 1907 se konala svatba na Velehradě a hostina pak v Mařaticích u přítele F. Kretze. Za rok se manželům narodila dcerka Jitka. Kašparova choť byla manželovi velkou oporou, doprovázela jej během jeho studijních pobytů např. v Itálii, na Slovensku nebo v českých krajích. Byla mu také modelkou a její tvář najdeme v Kašparových ilustracích i volné tvorbě. Jako model Kašparovi seděla pro portrét spisovatelky Boženy Němcové a rysy její tváře bychom našli u postavy Márie z Jiráskovy trilogie Bratrstvo. Často mu také dělala stafáž při procházkách do přírody a její portréty se objevují i v Kašparových grafikách.

 

obrázek

Jitka Kašparová sedí jako model pro portrét B. Němcové.

 

 

obrázek

Manželé Kašparovi v domě v Lošticích, 1930.

 

 

obrázek

Adolf Kašpar s chotí a dcerkou na zahradě v Lošticích, 1919–1920.

 

 

obrázek

Dcerka Jitka před kupeckým krámkem, který dostala jako vánoční dárek od tatínka, asi 1915–1917.

 

obrázek

Ilustrace z Jiráskovy trilogie Bratrstvo, Mária, kolorovaná kresba negrem.

 

 

obrázek

Větrný mlýn v Jestřábí, v popředí manželka Jitka, barevná akvatinta, 1907.

 

Pozoruhodná sbírka dřevin Lovecko-lesnického muzea v Úsově

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je svým způsobem unikátním historickým muzeem ve střední Evropě. Je v něm totiž nainstalována původní lichtenštejnská expozice přírodovědných a loveckých sbírek z přelomu 19. a 20. století. Ve svém původním stavu jsou zde vystavovány přírodovědné exponáty staré mnohdy více než 120 let.

Úsovské muzeum bylo založeno v r. 1898 s cílem dokumentovat vývoj lesnictví a myslivosti na lichtenštejnském panství. Teprve později, v r. 1915, byl sbírkový fond muzea obohacen o unikátní kolekci trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Exotické trofeje byly získány na více než 50 loveckých výpravách Lichtenštejnů.

Jedním z nejneobvyklejších a nejkurióznějších sbírkových předmětů dokumentujících vývoj lesnictví je bezesporu herbář stromů, tzv. xylotéka či dendrotéka, dříve též plastický herbář. Xylotéky byly zejména v 19. století módní záležitostí. Byly to vlastně předchůdkyně encyklopedií typu muzejních archivů. Bohužel se jich do současnosti mnoho nedochovalo, podobné plastické herbáře dřevin se nacházejí ve sbírkách zámku Nelahozeves, v Muzeu Kroměřížska, v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v knihovně kláštera premonstrátů na Strahově a v Národním zemědělském muzeu – Ohradě.

Úsovskou xylotéku tvoří 112 dřevěných kazet v podobě knih zhotovených ze dřeva různých dřevin. Jednotlivé kazety o rozměrech 19 x 13 cm jsou upraveny tak, aby spolu s obsahem poskytovaly co nejúplnější představu o jednotlivých druzích dřevin, o jejich dřevu, listech, plodech a různých dalších jejich částech. Každá kazeta je zhotovena ze dřeva určitého druhu dřeviny. Desky knihy jsou zhotoveny z podélného řezu kmenem, na ořízce je příčný řez, hřbet je obložen kůrou. U keřů, od nichž nebyl k dispozici kmen o průřezu dostatečném pro zhotovení desek, jsou jejich větve přilepené na desce ze dřeva jiného vhodného druhu. V horní části hřbetu je zlatými písmeny vyražen vědecký a německý název dřeviny. Ve vnitřním prostoru je v mechovém podkladu upevněna větévka s prostorově preparovanými listy, květy a plody, dále vzorky semen, malé leštěné průřezy kmenem (transverzální, tangenciální i radiální), drobné soustruhované předměty a různé jiné drobné části daného druhu dřeviny. Takto jsou zpracovány zejména domácí stromy a keře, jako např. buk lesní, javor mléč, jasan ztepilý, líska obecná, bez červený, lýkovec jedovatý, ale i řada cizokrajných druhů, např. jalovec viržinský, zerav západní nebo borovice přímořská.

Úsovská xylotéka patří k nejstarším sbírkovým předmětům Lovecko-lesnického muzea v Úsově. To vzniklo jako soukromé zařízení z iniciativy vrchního lesního rady Julia Wiehla, jemuž bylo v roce 1897 tehdejším majitelem lichtenštejnského panství Johannem II. Lichtenštejnem povoleno muzeum založit, což bylo realizováno hned v následujícím roce. První část sbírek však byla nainstalována až v roce 1901 a součástí této „první vlny“ byla také xylotéka – kolekce 36 druhů dřevin, dodaných tehdy ze všech tehdejších lichtenštejnských majetků. Sbírka dřevin měla zpočátku především poskytovat možnost odborného zdokonalení lesních hospodářů a myslivců a postupně byla využívána jako výstavní exponát pro veřejnost. Během následujících let byla xylotéka rozšířena na současnou velikost.

Po první světové válce začala tehdy nově vzniklá česká Vysoká škola zemědělská v Brně usilovat o využití části úsovských sbírek pro své odborné a pedagogické potřeby a požádala o jejich převedení do Brna. Tak se mezi lety 1924 až 1927 do Brna dostala část úsovské xylotéky v počtu 36 kusů a dodnes je součástí výukových pomůcek Mendelovy univerzity v Brně.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Do ledového moře

V Muzeu Zábřeh byla 11. března otevřena fotografická výstava Do ledového moře, tvořená dvanácti velkoformátovými snímky z expedice Martina Strouhala, jenž se v roce 2017 opět vydal po stopách Jana Eskymo Welzla, tentokrát po řece Janě a moři Laptěvů až na ostrov Makar.

Bohužel už 12. března bylo Muzeum Zábřeh, stejně jako všechna ostatní muzea v zemi, uzavřeno. Některé z vystavených fotografií Vám proto zpřístupňujeme alespoň touto cestou. Snímky zachycují sibiřskou krajinu okolo řeky Jany a ostrova Makar, ležícího v moři Laptěvů na 72° severní šířky. Tady někde našel Jan Welzl svobodu, po které po celý život tolik toužil.

 

obrázek obrázek obrázek 

 

Srnec parukář

Srnec obecný – Capreolus capreolus (L.) – je nejmenším evropským zástupcem čeledi jelenovitých, Cervidae. Srnce a srnčí zvěř jistě netřeba představovat, je snad nejznámější lesní spárkatou zvěří. Kdo by neznal letní zvuky přírody, ke kterým neodmyslitelně patří bekání srnce a pískání srny, jež jsou zvukovými projevy jejich říje. Srnci mají většinou malé, ale velmi charakteristické paroží. Na základní lodyze jsou přední a zadní výsada. Dohromady může mít srnec až pět výsad na každém parůžku, a mluvíme tak o desaterákovi. Růst parůžků ovlivňuje pohlavní hormon testosteron z varlat (tzv. ráží). Měkká tkáň parůžku se postupně vyvíjí do svého správného tvaru a osifikuje, tvrdne. Na konci vývoje paroží srnec shazuje lýčí (tj. vyschlou tkáň, kůži a cévy, které vyživovaly paroh během jeho růstu). Po proběhnutí říje shazuje i parohy samotné. Občas se ale stane, že dojde k poškození ráží, ať už mechanicky, či zakrněním. Parůžky se tak začnou vyvíjet abnormálně. Nedochází k jejich osifikaci, rostou do šířky a jsou velmi náchylné k mechanickému poškození. Vzrůstá možnost jejich poranění a infekce. Takovému paroží se říká paruka. Ta může přerůst oči a její hmotnost může dosáhnout až pěti kilogramů. Jedinec je tak velmi znevýhodněn v pohybu a může se stát lacinou kořistí predátorů. Jeden takový typický příklad parukáře, vypreparovaná hlava s parukou, je vystaven v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov. Jedinec byl uloven 22. 8. 1903 na panství Schottwien blízko města Seebenstein v Dolních Rakousích.

 

obrázek 

 

Veverka obecná – Sciurus vulgaris

Veverku jistě každý zná. Je to velmi hbitý savec našich lesů a parků. Živí se semeny, pupeny, mladými větvičkami a zčásti i ovocem. Okolo 10 % jejího jídelníčku tvoří hmyz. Žije samotářsky a v zimě neuléhá k zimnímu spánku. Veverka má dvě základní zbarvení, a to rezavou a popelavě černou. Vzácně můžeme spatřit i jiná barevná schémata. Tak jako na našem vypreparovaném exmpláři ze zoologické sbírky Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov. Tento konkrétní exemplář veverky patří svým zbarvením do sekce abnormalit. Na jinak obyčejně zbarveném zrzavém těle najdeme široký bílý pruh na ocase. Změny ve zbarvení jsou dány změnami v genetické informaci. Jsou to většinou náhodné mutace, které dost často nejsou trvalé. Mohou se objevovat a zase mizet. Mohou ale i zůstat, a pokud zvýhodňují svého nositele, pak přetrvávají do dalších generací a postupně se stanou jejich pevnou součástí. Bílý pruh na ocase veverky by spíš patřil k těm znakům, jež svého nostitele znevýhodňují a poutají zbytečnou pozornost dravců. Taková veverka to jistě neměla v lese lehké a musela se neustále skrývat. Tuto veverku najdete i v moderně zpracované digitální prohlídce zámku Úsov.

 

obrázek

 

České groše

Interaktivní výstava Hrátky s penězi je nejenom pro naše nejmenší návštěvníky. Seznamuje také s historickým vývojem platidel, a to od předmincovních forem přes kovové mince až po vznik papírových bankovek. Nyní se blíže seznámíme s tzv. „těžkou mincí“.

Na konci 13. století byly střední brakteáty (předchůdci pražských grošů) raženy z velmi tenkého stříbrného plechu a rychle se lámaly. O mincovní reformě se v Čechách uvažovalo již před rokem 1300. Zásadním podnětem k její realizaci se však stalo objevení rozsáhlých ložisek stříbrné rudy v kutnohorských horách. Peněžní reformě bezprostředně předcházela úprava související s rostoucí těžbou stříbra – tzv. Ius regale montanorum. Mincovní reformou Václava II. (1271–1305) v roce 1300 byla zrušena brakteátová mince, ale i dosavadní denárový měnový systém. Hlavním cílem reformy bylo zavedení „těžké mince“ – groše a jeho 12 dílů, parvů. Slovo groš je překladem slova „grossus“ = tlustý. Z nově uvedené hřivny o hmotnosti 253 g mělo být raženo 64 grošů o průměrné hmotnosti 3,97 g. Veškerá ražba pro celé České království byla soustředěna do jedné mincovny v Kutné Hoře (Vlašský dvůr). K provedení měnové a mincovní reformy povolal český král Václav II. do Prahy peněžní odborníky z Florencie Riniera, Apparda a Cina, autorem českého horního práva (ius regale montanorum) byl římský právník Gozzius z Orvieta (nazývaný též Gozzo z Orvieta), který přišel do Prahy v roce 1292. Zavedením pražského groše se panovníkovi podařilo stimulovat hospodářský vývoj a zahraniční obchod, vytvořením nového horního zákoníku se definovala role státu ve vztahu k hornické činnosti.

Pražské groše Václava II. z období let 1300–1305 byly po všech stránkách vrcholem mincovního umění své doby. Na lícní straně je česká koruna a ve dvojitém opisovém kruhu titul panovníka WENCESLVS SECVNDVS – DEI GRATIA REX BOEMIE. Na rubu český lev s jedním opisovým kruhem, kde je uvedeno GROSSI PRAGENSES. Velikost střížku byla 28 mm a mince měly mít původní hmotnost 3,95 g, ale dosahují 3,5 až 3,7 g. Parvus vznikal současně vedle groše, jeho průměr byl 16 mm, hmotnost 0,49 g a měl stejné symboly jako groš. Centralistický mincovní systém se podařilo prosadit na Moravě, kde došlo ke zrušení všech mincoven. Český groš se poměrně velmi záhy stává mezinárodní platební jednotkou. Významné postavení českého groše bylo podmíněno několika okolnostmi – ekonomickým vzestupem země, objevem a využitím rozsáhlých nalezišť stříbrné rudy a obchodními a politickými styky, neboť Praha se ve 14. století stává hlavním městem Římsko-německé říše.

 

obrázek obrázek

Pražský groš (Václav II.), sbírka zábřežského muzea, 1283–1305, H 357 

 

 

obrázek

 

Ani naši archeologové v tomto období nezahálí!

Již v únoru tohoto roku byla zahájena další etapa záchranného archeologického výzkumu na polykulturní sídlištní lokalitě v Dubicku, Za kostelem. Pokračující výstavba rodinných domů přímo v areálu pravěké vesnice totiž vždy vyžaduje odborný dohled archeologa. Ačkoliv si s námi počasí v tomto roce pohrává, daří se postupně jednotlivé archeologické situace prozkoumávat a detailně dokumentovat. Pro letošek jsou již dvě parcely prozkoumány, a majitelé tak na nich mohou zahájit stavbu svých nových domovů bez omezení. Průzkum na další z parcel nás teprve čeká – a to především v povelikonočním období.

 

obrázek

Zatímco v únoru bylo nutné vybírat po vytrvalém dešti z jednotlivých jam vodu a bláto se lepilo na boty i nářadí…

 

 

obrázek

…konec března nás zase nečekaně přivítal hustým sněžením.

 

 

obrázek

Až jarní dubnové dny nám konečně přejí a ve slunném počasí nám práce hezky ubíhá.

 

Jak se v minulosti šířily zprávy? (třetí díl)

Třetí kramářská píseň z našich sbírek zastupuje tisky s náboženskou tematikou, a to s tematikou legend o životě svatých. Vybíráme aktuálně sv. Rocha, protože byl ochráncem před morem (tedy před jakoukoli smrtící epidemií, jak jsme vysvětlili v předešlém příspěvku). Morovým a jiným epidemiím se lidé ve středověku a ani později bránit v zásadě nemohli, ani nevěděli jak. Jednu z cest, jak přežít nebo se umět vyrovnat se smrtí, nabízelo náboženství. Zachránit před smrtící epidemií mělo vykonání pouti ke sv. Rochu.

Tento kramářský tisk se váže ke kapli sv. Rocha v Úsově, o to je pro naše muzeum vzácnější. Úsov je zmiňovaný v první sloce a dále je obsah podobný jiným písním o světci, které vyprávějí legendu o jeho životě a smrti. Píseň si zpívali právě poutníci putující k úsovské kapli.

Sv. Roch pocházel ze zámožné francouzské rodiny. Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a vypravil se jako prostý poutník do Říma. Po dobu cesty i během pobytu v Římě ošetřoval nemocné nakažené morem, až se jím nakonec sám nakazil. V tomto konkrétním tisku je legenda v této části ukončena, v jiných je dovyprávěn příběh do nevděčného konce. Roch se uchýlil do ústraní a tady o něj dle legendy pečoval anděl a pes mu nosil jídlo. Majitel psa, šlechtic Gothard, se pak Rocha ujal. Po uzdravení se světec vrátil do vlasti, ale jako podezřelý tulák a špeh byl uvězněn a ve vězení zemřel. Řečeno dnešními slovy – byl to muž v první linii.

 

obrázek

Titulní strana tisku Písně k svatému Rochu.

 

 

obrázek

Titulní strana staršího tisku Písně k svatému Rochu, (psáno Hrochu), vytištěná v Litomyšli 1810.

 

 

 obrázek

Kaple sv. Rocha v Úsově, 2007.

 

 

obrázek

Sv. Roch na grafickém listu z dílny Wenzela Langhammera z Vrchlabí, polovina 19. století, sbírka VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Sv. Rocha vždy zaručeně najdete i na morových sloupech, které byly stavěny jako poděkování za skončení epidemie i na ochranu před podobným neštěstím. Šumperský morový sloup byl dokončen v roce 1720. Epidemii v roce 1714 podlehlo více než 180 obyvatel města. Sv. Roch je ten, který kolemjdoucím ukazuje ránu na obnažené noze a vedle něhož stojí pes, který mu podává jídlo.

 

Zajímavost z výstavy Šperkovnice muzea

Lidské vlasy od nepaměti symbolizují sílu, život, věčnost. Samotné využití vlastních kadeří k tvorbě šperků či výšivek je doloženo v Evropě od 16. století. Od druhé poloviny 18. století jsou známy romanticky laděné upomínkové a sentimentální šperky, jejichž obliba přetrvávala po celé 19. století. Vlasové šperky vyráběly dívky podle známých vzorů či dostupných příruček, zhotovovali je také specializované pletařky nebo kadeřníci. Na žádost žen používali do výsledných šperků vlasy konkrétního jedince, popřípadě i mileneckého páru. Někdy se jednalo také o smuteční šperk, u kterého se na památku použily vlasy zesnulé blízké osoby.

Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, kde díky darům Šumperanů na počátku 20. století vzniklo jádro muzejní sbírky včetně kolekce šperků i bižuterie, jsou k vidění nejrůznější druhy vlasových šperků. Šumperský soubor obsahuje náušnice, náramky, náhrdelník, řetízek k hodinkám, brože, drobné ozdoby v podobě mašličky či křížku, ale i polotovary, které již nebyly využity pro finální podobu šperku. Stav darovaných předmětů je různý. Některé ozdoby se dochovaly bez výraznějšího poškození, některé byly zapsány do muzejního fondu už v torzovitém stavu. To z toho důvodu, že součástí šperku byly i kovové uzávěry či jiné drobné zdobení, kterých se majitelé před darováním do muzea nechtěli vzdát, a tak je odstranili. Téměř všechny vlasové ozdoby z této kolekce jsou datované do poloviny 19. století.

Více se o vlasových špercích můžete dočíst v loňském čísle vlastivědného sborníku Severní Morava (2019, sv. 105).

 

obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Obchvat Bludova

Stavba silničního obchvatu obce Bludov se blíží, a tak v únoru a březnu probíhaly na vytyčené trase archeologické prospekce za účelem predikce možných archeologických lokalit, které by případně byly předmětem předstihového záchranného výzkumu. Nová silnice bude navazovat na severní konec obchvatu Postřelmova, mine Sudkov, Dolní Studénky a vyústí na okraji Šumperka. Celá trasa je poměrně dlouhá, více než 5 km, proto jsme si ji rozdělili na několik kratších úseků a procházeli etapově „v rojnici“. Prospekce spočívala v povrchovém sběru a hlavně průzkumu pomocí detektorů kovů. Kromě mnoha recentních či neidentifikovatelných předmětů bylo nalezeno také několik artefaktů většího stáří – např. torzo silicitové čepelky patrně z období neolitu nebo keramický přeslen z mladšího pravěku. V kombinaci se studiem historických map, reliéfních map (systém LIDAR), leteckých snímků a rešerší archivních zpráv o dosavadních nálezech na dotčeném území bylo vytipováno několik potenciálních lokalit s možným výskytem archeologických nálezů. Na těchto bude nyní proveden geofyzikální průzkum, který by mohl předpokládaná místa potvrdit a případně specifikovat jejich charakter.

Jakub Halama

 

 

obrázek

Silnice I/44 Bludov, obchvat – celková situace stavby (dle dokumentace Ředitelství silnic a dálnic). Doplněno dělení na 15 úseků, označovaných A–O (úprava B. Tomešová, VM Šumperk).

 

 

obrázek

Povrchový průzkum a detektorová prospekce v úseku na katastru Sudkova (foto J. Halama, VM Šumperk).

 

 

obrázek

Povrchový průzkum a detektorová prospekce v úseku na katastru Postřelmova (foceno z dronu, M. Furda).

 

 

obrázek

Torzo silicitové čepelky (neolit?), nalezené při průzkumu u Sudkova (foto J. Halama, VM Šumperk).

 

 

obrázek

Keramický přeslen (mladší pravěk), nalezený při průzkumu u Dolních Studének (foto J. Halama, VM Šumperk).

 

Pálení čarodějnic

V pověrečných představách lidí fungoval obraz osob, „které vědí víc než chleba jíst“. To znamená, že tyto osoby měly rozumět tajemným silám a umět čarovat nebo zaříkat – s účelem škodit nebo i pomoct. (Pomáhaly spíš vědmy nebo bohyně „zázračné tetky“, čarodějnice škodily.)

Čarodějnice se podle lidových představ scházely o filipojakubské noci na nějakém pověstném místě (takové místo mívala každá vesnice) k poradám a zábavám. Na ochranu před nimi ještě v první třetině 20. století byly v mnoha vesnicích páleny ohně – lidé říkali, že „pálí čarodějnice“. Filipojakubská noc byla v této oblasti známa jako noc Valpuržina. Obyčej nemá souvislost s křesťanskou kulturou, vychází spíše z kultury keltské. V keltském kalendáři je to významný svátek „baltaine“, jenž začíná 30. dubna po západu slunce. (Pro ně začínala 1. květnem doba světla a tepla, doba vlády slunečního boha Belena. Na jeho počest se konaly slavnosti Beltain, při nichž se zapalovaly na návrších a posvátných místech ohně, které měly zahnat zimní démony a škodící temné síly. Součástí oslav byly tance i skákání přes oheň.) Ohně, které u nás v dávných dobách hořely na návrších, byly ohně ochranné a měly zahánět zlé síly, které byly této noci obdařeny zvlášť silnou mocí. Kromě ochranné funkce měl oheň i očistný význam – očišťoval od zlých sil. Kdy čarodějné bytosti zastoupily slaměné figuríny „čarodějnic“ zabodávané do připravených hranic, není přesně známo. Předpokládá se, že to bylo koncem 18. století. (Možná i proto, že do poloviny 18. století byli na hranicích ještě upalováni lidé. Jiní badatelé ale uvádějí i to, že se jedná o starý slovanský zvyk, který je pozůstatkem oběti božstvu, a má tedy mnohem starší původ). V některých oblastech však čarodějnice vůbec nebyly zpodobňované a lidé pálili pouze ohně. Pálení čarodějnic je v současnosti zvyk v regionu značně rozšířený, hlavně u mladší generace, avšak obyčej od konce 20. století dostal zcela nový výraz. Jeho součástí se stalo přestrojování do masek a konání jakéhosi karnevalu nebo přehlídky masek. Slavnosti se nejčastěji nazývají slety čarodějnic a organizují ho různé spolky a organizace, na vesnicích nejčastěji školy.

Avšak zpátky k čarodějnicím, ty podle lidové víry v tento den rovněž škodily dobytku, proto bylo potřeba ho ochránit. Do hnoje (hnojiště u chlévů) lidé sázeli zelené větvičky, aby čarodějnice nemohly škodit hospodářství. Čarodějnice měla počítat lístky na větvích, což se protáhlo do ranní doby, kdy její moc pominula. František Bartoš, moravský národopisec a sběratel, uvádí zvyk, lokalizovaný na Zábřežsko, kdy lidé kladou střemší a březí na hnůj a ráno jej posbírají a spálí. Rozšířená byla rovněž pověra, že čarodějnice v tuto noc tancují na rozcestích a kdo se jim dostane do rukou, toho utancují.

Filipojakubská noc není jediným dnem, kdy moc čarodějnic vzroste. Stejně je tomu i před svátkem sv. Jana. Jakub Lolek, sběratel severomoravských pověstí, zapsal pořekadlo „Před svatým Janem, čarodějnice za každým trámem“. Proto se podle Lolka v předvečer svátku sv. Jana musely pálit. Na hranici se nechystalo pouze dřevo, ale důležitá byla i stará pometla, bečky, obruče, škopky apod. Všechno toto náčiní se namazalo kolomazí. Na hranici se rovněž upevnil „hastroš – panák“. Když se oheň zapálil, mládenci s hořícími pometly tančili kolem ohně a při posledních slovech písně „Kolo, kolo mlénsky za čtere rensky“ vyhazovali „fagle“ do výšky. Na jiném místě váleli hořící bečky a „kotouleli“ obručemi. Jánské ohně v našem regionu však zanikly pravděpodobně již hodně dávno v minulosti a jejich původ je rovněž potřeba hledat více v minulosti – původně to byla oslava slunovratu, ke které neodmyslitelně patřily ohně.

 

Mária Kudelová

 

obrázek obrázek  obrázek obrázek obrázek obrázekobrázek obrázek obrázek  

 

Další zajímavost z depozitáře zoologie, tentokrát o upíru jedlém

Kaloň jedlý je synonymem správného českého vědeckého jména kaloň malajský – Pteropus vampyrus (Lineaus, 1758). U tohoto letouna je zajímavé i další synonymní jméno: upír jedlý. Nenechte se ale zmást, tento druh se krví neživí. Jeho potravou jsou květy a ovoce tropických stromů. Druh je rozšířen v jihovýchodní Asii od Thajska přes ostrovy Indonésie až po Filipíny. Tento živočich (řazený mezi „letouny“, řád Chiroptera, čeleď Pteropodidae) patří dle světové klasifikace IUCN mezi téměř ohrožené druhy. Netopýřími, či chcete-li kaloními, křídly se nechal inspirovat i jeden z prvních leteckých konstruktérů Clément Ader, jenž v roce 1890 na své „chiroptéře“ nazvané Éole uletěl s parním pohonem 50 metrů. Stal se tak prvním člověkem, který letěl se strojem těžším než vzduch. Náš kaloň se do zoologických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku dostal ze staré sbírky v roce 1961. Je tak spíše raritním kouskem a představitelem exotické fauny.

 

Kaloň je největší žijícím létajícím savcem. Věděli byste, jaké rozpětí křídel může mít?

A ) 100 cm

B ) 140 cm

C ) 170 cm

 

obrázek 

 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově pro Vás na tuto sezonu připravilo jedno „malé“ překvapení. V loňském roce se Vlastivědnému muzeu v Šumperku, i za podpory Ministerstva kultury České republiky z programu ISO, podařilo nechat odborně zrestaurovat hasičskou stříkačku. Ti dříve narození obyvatelé Úsova si naši zrenovovanou starší dámu budou pamatovat ještě ze staré expozice zámku. Byla totiž vystavena v přízemí pod schodištěm a tam se přibližně po 35 letech vrací. Stříkačka byla vyrobena v roce 1793 pro zámek Úsov, o čemž svědčí i malba lichtenštejnského erbu na boku stříkačky. Jedná se o dvoupístovou ruční stříkačku s dlouhým pákovým vahadlem, které je opatřeno až šestnácti madly. V přední i zadní části pod korbou je zdobena řezbou – z košíku vyrůstá srdce s monogramem AV.

 

obrázek

 

Antonín Suchan: Ohlédnutí I.

Ve Výstavní síni šumperského muzea na návštěvníky čeká 80 uměleckých děl šumperského řezbáře Antonína Suchana, který letos oslavil 80. narozeniny. Ve dřevě dokáže nacházet a odhalovat tvary, které představují lidské emoce. Kupříkladu sochu na fotografii autor pojmenoval Pokora.

 

 

obrázek 

Antonín Suchan: Pokora

 

Antonín Suchan: Ohlédnutí II.

Letošní jubilejní ročník festivalu Blues Alive musel být o rok odložen a spolu s ním i speciální výstava, kterou jsme pro vás připravovali. Téma hudby je však ve Výstavní síni přítomné viru navzdory. Mezi osmdesátkou vystavených uměleckých děl Antonína Suchana byste hudební motiv našli až překvapivě často. Ve fotogalerii vám přinášíme výběr toho nejlepšího.

 

 

obrázek 

Antonín Suchan: Jazzman

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Romantické blues

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Dostaveníčko s kytarou

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Andělská píseň

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Houslové duo

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Labutí píseň

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Ukolébavka

 

 

obrázek

Antonín Suchan: Rozevlátá melodie

 
  • 1
  • 2