Velikonoční obchůzka klapačů v Jestřebí

I v Jestřebí chodí chlapci v pašijovém týdnu na obchůzky s řehtačkami a klapačkami, aby nahradili zvuk zvonů. V sobotu od deváté hodiny pak vodí po vesnici Jidáše. Při této obchůzce, začínající jako obvykle u kaple, si chlapci chodí dům od domu pro odměnu, již bez svých hlučných nástrojů. Před každým domem zazpívají píseň: „Ó, milý Jidáši, cos to učinil…“

Skupinu vedou dva kapitáni (chlapci jim říkají i páni a kdysi se označovali jako „kostusi“). Jeden z pánů bývá v sobotu Jidášem, druhý nese dřevěnou hůl ozdobenou barevnými stuhami. Jidáš vybírá peníze do pokladničky a zbytek chlapců vybírá do košíčků vajíčka a cukrovinky. Obchůzka je ukončena v domě „Jidáše“, kde se chlapci podělí o peníze. V minulosti měl v Jestřebí Jidáš dva měšce, jeden pro sebe a druhý pro zbytek chlapců – klapačů. Zajímavostí je, že v mnohých vesnicích chlapci mezi sebe kvůli nedostatku aktérů přijali i děvčata, v Jestřebí tomu tak není a obyčej vykonávají pořád jenom kluci.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek