Letošní Velikonoce se budou muset obejít bez některých lidových zvyků …

Letošní Velikonoce se budou muset obejít bez některých lidových zvyků, a proto Vám je připomeneme alespoň v této podobě

Jedním z obyčejů, při kterém se shromažďuje větší množství lidí, jsou obchůzky klapačů v pašijovém týdnu. Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v kostelech nezvoní zvony a zvonky, ty jsou nahrazeny zvukem dřevěných klapaček a řehtaček. V některých vesnicích na Zábřežsku (konkrétně v Brníčku, Jestřebí, Pobučí, Svébohově a Nemili) se obchůzky klapačů zúčastňuje i maskovaná postava Jidáše. Postupně Vás seznámíme s podobami tohoto zvyku v jednotlivých obcích.

Jako první začínají svoji obchůzku s Jidášem klapači v Nemili. Termín zdůvodňují tradičně tím, že Jidáš zradil Ježíše ve středu. Obchůzka začíná kolem čtvrté hodiny ranní, protože děti v tento den musí jet obvykle ještě do školy. Vesnicí procházejí dva průvody chlapců s řehtačkami, jeden „filipovský“ a jeden „nemilský“ – podle částí obce. Zastaví před každým domem, vyčkají na domácí, Jidáš ve svém barevném kostýmu poskakuje a ostatní zpívají píseň:

„Ó, milý Jidáši, cos to učinil,

že jsi svého Pána (Mistra) židům prozradil?

Za to budeš v pekle hořiti, hořiti

s Luciperem, ďáblem tam býti, tam býti.

 

Výslužku za odvedenou službu vybírají již ve středu. Peníze dostane Jidáš, který celý průvod řídí, spočítá je a po skončení všech obchůzek, tj. v sobotu, je rozdělí mezi chlapce podle účasti. Děje se tak i za přítomnosti rodičů.

Dalších obchůzek s klapačkami se pak Jidáš neúčastní, znovu se objeví až na poslední obchůzce, konané na Bílou sobotu dopoledne.

Od roku 2010 se obyčej zajímavě transformoval. V sobotu v poledne s Jidášem chodí místo dětí muži v různých převlecích. Tento průvod vznikl původně jako morální podpora dětských klapačů a pro místní obyvatele se stal velmi oblíbenou atrakcí.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek