Valoun červeného ortocerového vápence

Ortocerový vápenec je obecně usazená bioklastická hornina. Ta je tvořena především z úlomků schránek živočichů. Ortocerové vápence vznikaly již v prvohorách, například v teplém údobí siluru. Velké naleziště silurských ortocerových vápenců se nachází například jihozápadně od Prahy. Tento konkrétní valoun je ale ze staršího a mnohem chladnějšího období, z ordoviku. V této době byl prakontinent Gondwana v oblasti dnešního jižního pólu. Prakticky celý byl pokryt ledovcem a hladina moří byla o stovky metrů níže. Proto jsou na povrchu valounu jen drobné stopy po zbytcích živočišných schránek. Valoun pochází ze sběru provedeného 14. 10. 2019 v pískovně Kolnovice, která je velmi bohatou „souvkařskou“ lokalitou. Tento valoun má tak mnohem zajímavější historii. Nejen že vznikl v jednom z nejchladnějších údobí naší planety, cca před 480 miliony let, ale byl následně ze svého místa, ze dna Baltského moře, přisunut v poslední době ledové do našich končin ledovcem. Řadí se tak i do velmi zajímavé skupiny souvků, čtvrtohorních ledovcových sedimentů. Valoun, jehož rozměry jsou 118 x 63 x 38 mm, obohatí naše velmi pestré a početné sbírky souvků, sesbíraných po celé severní Moravě.

obrázek obrázek obrázek