Letní sídlo Adolfa Kašpara v Lošticích

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích je jedním ze zařízení spravovaných Vlastivědným muzeem v Šumperku. Je umístěn ve vilce dříve patřící našemu prvnímu a nejznámějšímu ilustrátorovi Babičky Boženy Němcové. Malíř, ilustrátor a grafik Adolf Kašpar se narodil v roce 1877 v Bludově, mládí prožil v Olomoucí a studoval na Akademii umění v Praze, kde se také usadil. Jak a proč se tedy dostal právě do Loštic?

To bylo tak. V roce 1908 se manželům Jitce a Adolfu Kašparovým narodila dcerka Jituška, a tak potřebovali najít letní byt, kam by z Prahy mohli jezdit. Od roku 1905 trávili letní odpočinek v Hlubočku (dnes Hlubočkách) u Olomouce, ale po narození dcery potřebovali prostornější zázemí. Se svou starostí najít vhodné místo se Kašpar svěřil příteli, malíři Stanislavu Lolkovi, rodákovi z Palonína. Ten jej v létě 1910 pozval do sousedních Loštic. Kašparovi se malé hanácké městečko s podmanivou okolní krajinou zalíbilo, vždyť z nedalekých Moravičan pocházela jeho maminka a do Olomouce, mezi přátele, to také nebylo daleko. A tak ještě téhož roku Hedvika Řepková (tchyně A. Kašpara) zakoupila na konci města ovocný sad, respektive neudržovanou zahradu, a na jaře roku 1911 se začalo se stavbou patrového domu. Malíř si v něm sám navrhl a zařídil útulný ateliér s výhledem do kraje. Loštice se mu staly druhým domovem a vznikla tu řada ilustračních celků k dílům Aloise Jiráska nebo Karla Václava Raise a dalších. Není také divu, že městečko a jeho okolí mu byly inspiračním zdrojem a motivy z nich najdeme v jeho ilustracích.

 

obrázek 

Ilustrace z knihy I. Hermanna Švec a knejp, kresba tuší, 1933. Město, kterému švec hrozí, jsou ve skutečnosti Loštice, pohled od Obectova.

 

 

obrázek

Kuželna v Lošticích, akvarel, 1920, námět byl použit v knize A. Jiráska U nás, díl II.

 

 

obrázek

Fotografie ze stavby domu A. Kašpara v Lošticích, 1911.

 

 

obrázek

Fotografie ze stavby domu A. Kašpara v Lošticích, 1911.

 

 

obrázek

Pohled do Mistrova ateliéru v současnosti. 

 

 

obrázek

Ilustrace ze Slabikáře B, 1914, poštovní dostavník, který jezdil mezi Lošticemi a Moravičany.