Šumpersko v období první republiky (1918-1938)

Muzejní zajímavosti

JANÍČKOVÁ, PAVLÍNA – KOLLEROVÁ, MICHAELA – MÜLLEROVÁ, LENKA: Šumpersko v období první republiky (1918-1938). Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 36. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2018, 72 stran. Cena 80 Kč. VYPRODÁNO

Vlastivědné muzeum v Šumperku uspořádalo u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu velkou výstavu nazvanou Šumpersko v období první republiky (1918–1938). Návštěvníkům přibližuje dvacetileté trvání první republiky s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. Jednotlivá zastavení výstavy prezentují tehdejší organizaci správy, zajištění péče o bezpečnost i zdraví, dále módu, společenský život a trávení volného času, připomenuta je rovněž umělecká a architektonická tvorba. Nechybějí ani exponáty dokládající produkci místního hospodářství, které značně postihly dopady světové hospodářské krize. Nejen tato krize, ale i obecně nejednoduché soužití obou národnostních skupin, české a německé, vedlo nakonec k tragickému konci první republiky. Výstava tak připomíná i letošní 80. výročí uzavření Mnichovské dohody.

K výstavě je vydán katalog shrnující texty k jednotlivým dílčím tématům a bohatě doprovázený snímky nejatraktivnějších či dané dílčí téma nejlépe vystihujících sbírkových předmětů. A nejde jen o fotografie trojrozměrných předmětů. Do katalogu jsou zařazeny v hojné míře také dobové fotografie zachycující nejen podobu města Šumperka a dalších míst regionu, ale i dobovou atmosféru.

Katalog byl vydán s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Olomouckého kraje.