V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně představena nová expozice

Muzejní zajímavosti

V pondělí 10. dubna 2017 proběhlo v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov slavnostní představení zrenovované expozice domácí fauny a lesnictví. Úvodního slova se chopila PhDr. Marie Gronychová, ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, které muzeum v Úsově provozuje. Nejprve přivítala všechny hosty, mezi nimiž nechyběli zástupci Olomouckého kraje, jenž celou reinstalaci financoval, zástupci města Úsov, města Šumperk a také ti, kteří renovaci prováděli, ať už po stránce architektonické, grafické, řemeslné nebo odborné.

Pozvání například přijali – za Olomoucký kraj Ing. Jan Zahradníček, Mgr. František Jura a Ing. Miroslava Březinová; za město Úsov, jež je vlastníkem zámku, starosta Jiří Holouš; za město Šumperk 2. místostarosta Mgr. Tomáš Spurný. Přítomni byli i architekti Martin Frei a Martin Rusina; Jaroslava Cábová ze společnosti ixi media, jež měla na starosti grafiku a audiovizuální prvky; pánové Vrba a Huličný, kteří si vynikajícím způsobem poradili s renovací historických vitrín. Nechyběli ani autoři odborných textů. Všem se dostalo poděkování za jejich příspěvek ke zdárnému provedení reinstalace.

Že to nebyl jednoduchý úkol, dosvědčila Marie Gronychová. Cílem renovace bylo zachovat muzejní charakter instalace, jež začala vznikat již na přelomu 19. a 20. století, a zároveň expozici pro současného diváka co nejvíce zatraktivnit. Obnovy se tak dočkaly nejen přes 100 let staré exponáty, ale i celý prostor expozice – parkety i historické vitríny. Nasvícení umělým muzejním osvětlením dalo vyniknout jednak exponátům, jednak krásným stropům úsovského zámku a do budoucna umožní noční prohlídky. Nově se v expozici nachází i řada interaktivních prvků.

K přítomným promluvil také Mgr. František Jura, náměstek olomouckého hejtmana. Ocenil způsob, jakým renovace proběhla, a společně s Marií Gronychovou slavnostně přestřihl pásku, čímž expozici oficiálně otevřel. Hosté se poté mohli sami přesvědčit, nakolik se záměr reinstalace vydařil.