Nalezen unikátní bronzový mečík

Muzejní zajímavosti

Letos v únoru p. Jan Ochrana náhodně nalezl a odevzdal zajímavý archeologický nález z našeho regionu. Jde o bronzovou dýku, nebo vzhledem k rozměrům spíše mečík (délka 28 cm, šířka 6,5 cm), jehož čepel nese elegantní rytou výzdobu pomocí svazků rýh. K čepeli byla pomocí dosud zachovalých šesti silných bronzových nýtů připevněna rukojeť pravděpodobně z organického materiálu, kostěná či dřevěná.

Tuto pravěkou zbraň lze na základě analogií klást již na přelom starší a střední doby bronzové, případně do průběhu vlastní střední doby bronzové, datačně se tak pohybujeme ve 2. čtvrtině 3. tisíciletí př. n. l., případně okolo poloviny tohoto věku. Toto období je doposud v našem regionu nálezově zastoupeno velmi chudě, artefakt tak má pro hlubší poznání vývoje doby bronzové na severní Moravě značný význam.

 

obrázek

obrázek

obrázek