Obchvat Bludova

Muzejní zajímavosti

Stavba silničního obchvatu obce Bludov se blíží, a tak v únoru a březnu probíhaly na vytyčené trase archeologické prospekce za účelem predikce možných archeologických lokalit, které by případně byly předmětem předstihového záchranného výzkumu. Nová silnice bude navazovat na severní konec obchvatu Postřelmova, mine Sudkov, Dolní Studénky a vyústí na okraji Šumperka. Celá trasa je poměrně dlouhá, více než 5 km, proto jsme si ji rozdělili na několik kratších úseků a procházeli etapově „v rojnici“. Prospekce spočívala v povrchovém sběru a hlavně průzkumu pomocí detektorů kovů. Kromě mnoha recentních či neidentifikovatelných předmětů bylo nalezeno také několik artefaktů většího stáří – např. torzo silicitové čepelky patrně z období neolitu nebo keramický přeslen z mladšího pravěku. V kombinaci se studiem historických map, reliéfních map (systém LIDAR), leteckých snímků a rešerší archivních zpráv o dosavadních nálezech na dotčeném území bylo vytipováno několik potenciálních lokalit s možným výskytem archeologických nálezů. Na těchto bude nyní proveden geofyzikální průzkum, který by mohl předpokládaná místa potvrdit a případně specifikovat jejich charakter.

Jakub Halama

 

 

obrázek

Silnice I/44 Bludov, obchvat – celková situace stavby (dle dokumentace Ředitelství silnic a dálnic). Doplněno dělení na 15 úseků, označovaných A–O (úprava B. Tomešová, VM Šumperk).

 

 

obrázek

Povrchový průzkum a detektorová prospekce v úseku na katastru Sudkova (foto J. Halama, VM Šumperk).

 

 

obrázek

Povrchový průzkum a detektorová prospekce v úseku na katastru Postřelmova (foceno z dronu, M. Furda).

 

 

obrázek

Torzo silicitové čepelky (neolit?), nalezené při průzkumu u Sudkova (foto J. Halama, VM Šumperk).

 

 

obrázek

Keramický přeslen (mladší pravěk), nalezený při průzkumu u Dolních Studének (foto J. Halama, VM Šumperk).