Kapitoly z přírody a historie Šumperka

Muzejní zajímavosti

Muzeum vydalo novou publikaci.

Zdeněk Gába: Kapitoly z přírody a historie Šumperka. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku jako 41. svazek Knihovničky Severní Moravy, r. 2022, 126 stran. Cena 300 Kč.