Býčí amulet doplňuje výstavu

Muzejní zajímavosti

Od 1. dubna je v šumperském muzeu k vidění výstava Zachráněné poklady, která prezentuje kovové archeologické nálezy z našeho regionu objevené pomocí detektoru kovů. Výstava sice bude již zanedlouho končit (19. června), přesto ještě byla tento týden doplněna o jeden moc zajímavý artefakt, nalezený p. J. Zapletalem na Úsovsku.

Jde o bronzový kroužek zhruba okrouhlého profilu o průměru 3,2 cm. Je zdoben třemi býčími hlavami, které vystupují jako apliky v pravidelných odstupech z vnější strany kroužku. Dlouhé štíhlé rohy jsou protažené dopředu, tlama se mírně rozevírá, oči jsou jen naznačeny. Předmět pokrývá ušlechtilá patina tmavě zelené barvy. Pravděpodobně sloužil jako přívěsek či ozdoba.

Nalezený artefakt patří svým ztvárněním do průběhu doby železné (8.–1. století př. n. l.), ze které známe jak kovové zvířecí plastiky, tak i předměty s aplikami, často v podobě hlav různých zvířat. Ze staršího úseku doby železné (tzv. halštat, 8.–5. stol. př. n. l.) je na Moravě nejslavnější kovovou plastikou soška býčka z Býčí skály v Moravském krasu. Ze stejného období však máme v naší muzejní archeologické sbírce krásnou bronzovou plastiku beránka s ouškem na hřbetě, která tak mohla být nošena jako přívěsek, snad ve funkci amuletu. Byla nalezena v rámci záchranného archeologického výzkumu žárového pohřebiště na okraji Mohelnice jako milodar v hrobě č. 5.

Velmi předběžně lze snad říci, že nově nalezený artefakt bude spíše až z mladšího úseku doby železné (tzv. latén, 4.–1. stol. př. n. l.), kdy na našem území žili Keltové. Pěkné ukázky kovových plastik, závěsných amuletů či aplik s býčí tematikou známe též ze sousedního Slovenska.

Takovéto artefakty pravděpodobně spadají do sféry tzv. sakrálních předmětů. Dle archeologa V. Podborského souvisely drobné ochranné amulety s různými věrskými představami a posvátnými rituály tehdejší doby (Náboženství pravěkých Evropanů, Brno 2006).

 

Jakub Halama

 

 

obrázek

Nalezený artefakt má podobu bronzového kroužku, ze kterého vystupují na třech místech apliky (foto P. Kozáková).

 

 

obrázek

Apliky na kroužku jsou zpracovány do podoby býčích hlav s protaženými rohy a mírně rozevřenou tlamou (foto P. Kozáková).

 

 

obrázek

Nahoře bronzový beránek z Mohelnice, dole býček z Býčí skály (dle Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993).

 

 

obrázek

Laténské bronzy s býčí tematikou ze Slovenska (dle Keltské osídlenie Slovenska, Nitra 2008).