Bibliografie Vlastivědných zajímavostí č. 1–254

Vlastivědné zajímavosti jsou již vyprodány.

1. Spurný, František: Severomoravské čarodějnické procesy. 1970.
2. Filip, Zdeněk: Z historie šumperské knihovny. 1970.
3. Filip, Zdeněk – Spurný, František: Věznice a koncentrační tábory na šumperském okrese za druhé světové války. 1970.
4. Věznice gestapa v Šumperku. 1970. Autor neuveden.
5. Filip, Zdeněk: Mírov za války. 1970.
6. Partyzáni na Drozdovské pile. 1970.
7. Hrdinové z Jedlí a Lázku. 1970. Autor neuveden.
8. Filip, Zdeněk – Spurný, František: „Pochody smrti“ na území šumperského okresu v roce 1945. 1970.
9. Spurný, František: Bratrušovská tragédie. 1970.
10. Květen 1945 v Leštině. 1970. Autor neuveden.
11. Spurný, František: Osvobození šumperského okresu Sovětskou armádou v květnu 1945. 1970.
12. Melzer, Miloš: Zámek Jánský Vrch. 1970.
13. Zuber, Rudolf: Josef von Eichendorff na Jánském Vrchu. 1970.
14. Spurný, František: Papír a krása (Minulost a přítomnost velkolosinské papírny). 1970.
15. Lenda, Pavel: Franz Grillparzer a Velké Losiny. 1970.
16. Lolková, Krista: Společenská knihtiskárna v Zábřeze. 1970.
17. Čunderle, Karel – Tolar, Vratislav- Filip, Zdeněk: Dům pod podloubím v Zábřeze. 1970.
18. Gába, Zdeněk: Těžba na šumperském okrese kdysi a dnes. 1970.
19. Gába, Zdeněk: Bludné balvany a souvky. 1970.
20. Trapl, Miloš: Selské bouře na Losinách. 1970.
21. Melzer, Miloš: Zámek Velké Losiny. 1970.
22. Kříž, Zdeněk: Zámecký park ve Velkých Losinách. 1970.
23. Kříž, Zdeněk: Zámecký park v Javorníku. 1970.
24. Tuša, Ivan: Nepůvodní živočichové v Jeseníkách. 1970.
25. Tuša, Ivan: Výskyt jeřábka lesního a tetřívka obecného v Hrubém Jeseníku. 1970.
26. Zuber, Rudolf: Tábor sovětských zajatců v Domašově. 1970.
27. Zeman, Vítězslav: Lidový dům v Jeseníku. 1971.
28. Filip, Zdeněk: Dělnický dům v Šumperku. 1971.
29. Medek, Václav – Spurný, František: Zábřežský zámek. 1971.
30. Spurný, František: Staré Město pod Sněžníkem. 1971.
31. Spurný, František: Lázně Velké Losiny. 1971.
32. Sehnal, Jiří: Z hudební tradice Velkých Losin. 1971.
33. Melzer, Miloš: Hrad a zámek Úsov. 1971.
34. Dohnal, Miloň: Manšestrová manufaktura v Šumperku. 1971.
35. Spurný, František – Filip, Zdeněk: Rapotínské sklárny. 1971.
36. Filip, Zdeněk: Průkopníci socialismu na severní Moravě. 1971.
37. Zuber, Rudolf: Průkopníci socialismu na Jesenicku. 1971.
38. Zakladatelé KSČ na Zábřežsku. 1971. Autor neuveden.
39. Zakladatelé KSČ na Šumpersku. 1971.Autor neuveden.
40. Zakladatelé KSČ na Jesenicku. 1971. Autor neuveden.
41. Zeman, Vítězslav: Frývaldov 1931. 1971.
42. Lolková, Krista: Gymnázium v Zábřeze. 1971.
43. Filipová, Milena: Pamětní síň Adolfa Kašpara v Lošticích. 1971.
44. Tuša, Ivan: Zoologické sbírky na zámku Úsov. 1971.
45. Tuša, Ivan: Vodní zvířena Jeseníků. 1971.
46. Janáčková, Hana: Květena Velké a Malé kotliny. 1971.
47. Gába, Zdeněk: Slezský mramor. 1971.
48. Toufar, Eugen: Barokní architektura v Bílé Vodě. 1971.
49. Zuber, Rudolf: Kulturní minulost Bílé Vody. 1971.
50. Beneš, Ctirad: Sbírka zbraní na zámku Velké Losiny. 1971.
51. Šula, Bohumil: Jeskyně Na Pomezí. 1972.
52. Šula, Bohumil: Jeskyně Na Špičáku. 1972.
53. Goš, Vladimír: Slovanská osada v Mo­helnici.(Archeologický výzkum počát­ků města ). 1972.
54. Zuber, Rudolf: Hudební minulost Ján­ského Vrchu. 1972.
55. Gába, Zdeněk: Geologická sbírka na Jánském Vrchu.l972.
56. Zuber, Rudolf: Poddanské nepokoje v Bílé Vodě a Horních Hošticích. 1972.
57. Lejsková – Matyášová, Milada: Rene­sanční interiér velkolosinského zámku. 1972.
58. Makas, Stanislav: Židovská obec úsov­ská. 1972.
59. Bieberle, Josef: „Pravé olomoucké tva­růžky“ z Loštic. 1972.
60. Lang, Adolf: O loštickém hrnčířství. 1972.
61. Gába, Zdeněk – Filip, Zdeněk: Bradlo. 1972.
62. Spurný, František: Hrad Rabštejn. 1972.
63. Spurný, František: Bludovský hrad a zá­mek. 1972.
64. Spurný, František: Rudský zámek. 1972.
65. Spurný, František: Nový hrad. 1972.
66. Skutil, Jan: N. V. Gogol a Lázně Jese­ník. 1972.
67. Zuber, Rudolf: Vidnava. 1972.
68. Nekvasil, Jindra: Pravěké pohřebiště na Dílečcích u Moravičan. 1972.
69. Lolková, Krista: Obecná škola v Krum­pachu. 1972.
70. Gába, Zdeněk: Slezská žula. 1972.
71. Melzer, Miloš: O šumperském perníkář­ství. 1972.
72. Tuša, Ivan: Africká zvířena v zoologic­kých sbírkách na zámku Úsov. 1972.
73. Tuša, Ivan: Šumpersko jako životní pro­středí živočichů. 1972.
74. Trapl, Miloš: Postavení a bouře poddaných na panství Úsov. 1972.
75. Zeman, Vítězslav: Jesenické procesy s čarodějnicemi. 1972.
76. Filip, Jiří: Únor 1948 na šumperském okrese. 1973.
77. Horejsek, Jaroslav: Tragédie Českého Malína. 1973.
78. Gába, Zdeněk: Maletínský pískovec. 1973.
79. Spurný, František: Hrad Mírov. 1973.
80. Medek, Václav: „Čarodějnický děkan“ Kryštof Alois Lautner. 1973.
81. Tichý, Rudolf: Mohelnice před 7 000 lety. 1973.
82. Lang, Adolf: Židovský hřbitov v Lošticích. 1973.
83. Soušek, Tomáš: Lipinka. 1973.
84. Nekvasil, Jindra: Mohylové pohřebiště z doby bronzové u Stavenice. 1973.
85. Spurný, František – Filip, Zdeněk: MEZ Mohelnice. 1973.
86. Kalistová, Jitka: Zámek Žádlovice. 1973.
87. Spurný, František: Mohelnice. 1973.
88. Zuber, Rudolf: Jeseník.l973.
89. Melzer, Miloš: Muzeum v Mohelnici. 1973.
90. Spurný, František: Šumperk. 1973.
91. Spurný, František: Zábřeh.1973.
92. Spurný, František: Třemešský zámek.1973.
93. Haitmar, Vladimír: Třemešské rybníky. 1973.
94. Malec, Bořivoj: Entomologické sbírky na zámku Úsov. 1973.
95. Gába, Zdeněk: Králický Sněžník. 1973.
96. Háll, Čestmír: Výzkumný ústav pro chov skotu v Rapotíně. 1973.
97. Spurný, František: Moravolen Sudkov. 1973.
98. Zuber, Rudolf: Moravolen Jeseník. 1973.
99. Spurný, František: Hrad Brníčko. 1973.
100. Spurný, František: Šumperský zámek. 1973.
101. Kalistová, Jitka: Hrad Hoštejn. 1974.
102. Spurný, František: Hrad a zámek Bran­ná. 1974.
103. Spurný, František: Zámek Loučná nad Desnou. 1974.
104. Gába, Zdeněk: Rychlebské hory. 1974.
105. Spurný, František: Sobotínské železár­ny. 1974.
106. Spurný, František, a kol.: Pivovar v Ha­nušovicích. 1974.
107. Rubeš, Ladislav: Výzkumný ústav tech­nických plodin a luskovin v Šumper­ku-Temenici. 1974.
108. Zicha, Karel: Myslivecké trofeje na zámku Úsov. 1974.
109. Spurný, František, a kol.: Doubravice. 1974.
110. Spurný, František: Velamos Petrov. 1974.
111. Lang, Adolf: Havelkovo muzeum v Lošticích. 1974.
112. Zeman, Vítězslav: Lázně Lipová. 1974.
113. Zeman, Vítězslav: Hrad Kaltenštejn (Hradisko). 1974.
114. Zuber, Rudolf: Lisovna nových hmot v Mikulovicích. 1974.
115. Bartoš, Josef: Drátovny v Kamenné. 1974.
116. Spumý, František: Olšanská papírna. 1974.
117. Spurný, František: Jindřichovská papírna. 1974.
118. Spurný, František: Lukavická papírna. 1974.
119. Spurný, František: Aloisovská papírna. 1974.
120. Spurný, František: Vlčická papírna. 1974.
121. Dvořák, Milan – Gába, Zdeněk: Severo­moravský grafit. 1974.
122. Lang, Adolf: Loštice. 1974.
123. Spurný, František: Moravolen Oskava. 1974.
124. Spurný, František: Moravolen Libina. 1974.
125. Spurný, František: Moravolen Hanušo­vice. 1974.
126. Bartoš, Josef: Národní sdružení česko­slovenských vlastenců. 1975.
127. Filip, Jiří: Znárodnění průmyslu na šumperském okrese. 1975.
128. Spurný, František: Hanušovice. 1975.
129. Spurný, František: Moravolen Staré Město. 1975.
130. Sajner, Josef: Lázně Bludov. 1975.
131. Kubík, Hubert: Šumperské lékárny. 1975.
132. Kubík, Hubert: Šumperská nemocnice. 1975.
133. Zuber, Rudolf: Hrad Rychleby v Račím údolí. 1975.
134. Ševčík, Erich: Rozhledna na Pradědu. 1975.
135. Hóll, Čestmír: Pavlínin dvůr v Šumper­ku. 1975.
136. Bartoš, Josef: Sudkovská stávka 1929. 1976.
137. Bartoš, Josef: Šumperská stávka 1930. 1976.
138. Rýznar, Václav: Štíty. 1976.
139. Zeman, Vítězslav: Lázně Jeseník. 1976.
140. Zuber, Rudolf: Hrad Žulová. 1976.
141. Blažková, Jarmila: Tapisérie na zámku ve Velkých Losinách. 1976.
142. Holínek, Bořivoj: Státní přírodní rezer­vace Pod Trlinou. 1976.
143. Melzer, Miloš: Muzeum v Šumperku. 1976.
144. Hošková, Jarmila: Muzeum v Zábřeze. 1976.
145. Zeman, Vítězslav: Dělnický dům ve Vá­penné. 1976.
146. Zeman, Vítězslav: Vodní tvrz v Jesení­ku. 1976.
147. Spurný, František: JZD Rozvoj se síd­lem v Dubicku. 1976.
148. Rýznar, Václav: JZD Horal se sídlem v Jedlí. 1976.
149. Haitmar, Vladimír: Státní přírodní re­zervace Šerák-Keprník. 1976.
150. Gába, Zdeněk: Nýznerovské vodopády. 1976.
151. Zatloukalová, Eva: JZD Obránců míru v Lošticích. 1977.
152. Zuber, Rudolf: Javorník. 1977.
153. Filipová, Milena: Adolf Kašpar a Blu­dov. 1977.
154. Spurný, František: Sobotínský zámek. 1977.
155. Spurný, František: Pramet Šumperk. 1977.
156. Lolek, Ctibor – Bezděk, Zbyněk: JZD ČSSP se sídlem v Zábřeze. 1978.
157. Lolek, Ctibor – Picka, Jan: Závod MEZ Zábřeh. 1978.
158. Vašíček, Antonín: Sbírka zbraní na zámku v Úsově. 1978.
159. Zuber, Rudolf: Rodové kořeny Franze Schuberta na Jesenicku. 1978.
160. Gába, Zdeněk: Skalní mísy na Žulov­sku. 1978.
161. Zatloukalová, Eva: JZD 30. výročí osvobození se sídlem v Úsově. 1978.
162. Spurný, František: Moravolen 01 v Šumperku. 1978.
163. Spurný, František: Moravolen 03 a 08 v Šumperku. 1978.
164. Zeman, Vítězslav: Muzeum v Jeseníku. 1978.
165. Po stopách spisovatele Josefa Kocourka na severní Moravě, 1978. Autor neuveden.
166. Sobek, Josef: Okresní dům pionýrů a mládeže v Šumperku. 1979.
167. Gába, Zdeněk – Poprach, Radomil: Vi­tošovský vápenec. 1979.
168. Vašíček, Antonín: Výsadek Janko. 1979. 169. Nekvasil, Jindra: Obersko – pravěké hradisko. 1979.
170. Filipová, Milena: Dřevěné kostelíky v okolí Velkých Losin. 1979.
171. Spurný, František: Osvobození Šumper­ka Sovětskou armádou. 1979.
172. Zuber, Rudolf: Osvobození Jeseníku Sovětskou armádou. 1979.
173. Bartoš, Josef: Osvobození Zábřeha v ro­ce 1945. 1980.
174. Bartoš, Josef: Osvobození Mohelnice a Loštic v roce 1945. 1980.
175. Bartoš, Josef: Partyzánská stezka Hra­bová-Janoslavice. 1980.
176. Sobek, Josef: Okresní stanice mladých přírodovědců v Jeseníku. 1980.
177. Spurný, František: Knihovny na velko­losinském zámku. 1980.
178. Bartoš, Josef: Po stopách protifašistic­kého odboje pod Lázkem. 1980.
179. Bartoš, Josef: Po stopách odboje pod Bradlem. 1980.
180. Daněk, Jan: Výzkumný ústav práškové metalurgie v Šumperku. 1980.
181. Káňa, Otakar: Frývaldovská stávka 1931. 1981.
182. Rusinský, Milan: Severomoravské di­vadlo v Šumperku. 1981.
183. Bartoš, Josef: Koncernový podnik MEZ Postřelmov. 1981.
184. Spurný, František: Úsovský hrad a zá­mek. 1981.
185. Vašíček, Antonín: Lovecké zbraně na zámku v Úsově. 1981.
186. Filip, Jiří: Horské chaty v Jeseníkách. 1981.
187. Spurný, František: Knihovny na úsov­ském zámku. 1982.
188. Spurný, František: Zotavovna ROH Ví­tězný únor. 1982.
189. Bartoš, Josef: Po stopách protifašistic­kého odboje v Zábřeze. 1982.
190. Spurný, František: Železniční opravny a strojírny Šumperk. 1982.
191. Filip, Jiří: Skřítek. 1982.
192. Filip, Jiří: Rekreační středisko Uničov­ských strojíren ve Starém Městě. 1982.
193. Polák, Vlastimil Artur: Židovský hřbitov v Úsově. (Překlad O. Poláková 1982).
194. Kraváček, František – Bartoňová, Dag­mar: ROH na Šumpersku před únorem a v únoru 1948. 1983.
195. Spurný, František: Českomoravské eter­nitové závody Šumperk. 1983.
196. Sajner, Josef: Vincenc Priessnitz, pří­rodní léčitel (1799 –1851). 1983.
197. Sajner, Josef – Křížek, Vladimír: Pří­rodní léčitel Johann Schroth ( 1798 – ­1856). 1983.
198. Zuber, Rudolf: Pomníky Vincence Priessnitze v Jeseníku. 1983.
199. Filip, Jiří: Rozhledna na Zlatém chlumu v Jeseníku. 1983.
200. Mžyková, Marie: Obrazárna státního zámku ve Velkých Losinách. 1983.
201. Tuša, Ivan: Zoologické sbírky úsovské­ho zámku. 1983.
202. Sajner, Josef – Mazura, Vítězslav: Jese­nické prameny a pomníčky. 1984.
203. Zatloukal, Pavel: Budova Priessnitzova sanatoria v Lázních Jeseníku. 1984.
204. Filip, Jiří: Rozhledna na Háji v Šumper­ku. 1984.
205. Filip, Jiří: Ovčárna. 1985.
206. Filipová, Milena: Zámek Jánský Vrch v Javorníku. 1985.
207. Spurný, František: JZD Páté pětiletky se sídlem v Bludově. 1985.
208. Památná místa národně osvobozeneckého boje proti fašismu na šumperském okre­se. 1985. Autor neuveden.
209. Zuber, Rudolf: Jeseník. 1985.
210. Brachtl, Zdeněk: Vlastivědné muzeum v Jeseníku. 1985.
211. Sajner, Josef – Křížek, Vladimír: Lázně Lipová. 1985.
212. Spurný, František: „Čarodějnický dě­kan“ Kryštof Alois Lautner. 1985.
213. Kníř, Oldřich: Rekreační středisko Sva­zu družstevních rolníků Václavov. 1985.
214. Hýbl, František: Jan Havelka. 1986.
215. Šnoblová, Hana – Šnobl, Slavomír: Sbírka dýmek na zámku Jánský Vrch. 1986.
216. Filip, Jiří: Švýcárna v Jeseníkách. 1986.
217. Spurný, František: Sobotínský zámek. 1986.
218. Spurný, František: Severomoravské dřevařské závody v Šumperku. 1986.
219. Burešová, Alena: Po stopách partyzánů na Písařovsku. 1986.
220. Adámková, Blanka – Filipová, Milena: Městský dům pionýrů a mládeže v Šumperku. 1987.
221. Sajner, Josef – Křížek, Vladimír: Ději­ny lázní Karlova Studánka. 1987.
222. Zatloukal, Pavel: Architektura lázní Karlova Studánka. 1987.
223. Brachtl, Zdeněk – Spurný, František: Čarodějnické procesy na Jesenicku. 1987.
224. Spurný, František: Severomoravské ča­rodějnické procesy. 1987.
225. Gába, Zdeněk: Geologie Jesenicka. 1987.
226. Filipová, Milena: Adolf Kašpar a Blu­dov. 1989.
227. Sajner, Josef: Lázně Bludov. 1989.
228. Brachtl, Zdeněk: “ Pochody smrti “ na Jesenicku v roce 1945. 1989.
229. Filip, Jiří: Kursovní chata. 1989.
230. Goš, Vladimír – Spurný, František: Úsovský hrad a zámek. 1990. (5 stran). 1991.
230. Spurný, František: Úsovský hrad a zá­mek. 1991.
231. Goš, Vladimír: Úsovsko ve středověku. 1991.
232. Tuša, Ivan: Lovecko-lesnické sbírky na zámku Úsov. 1991.
233. Vašíček, Antonín: Sbírka loveckých a pytláckých zbraní na zámku Úsov. 1991.
234. Makas, Stanislav: Židovská obec úsov­ská. 1991.
235. Bartoš, Michal: Les Doubrava. 1991.
236. Gába, Zdeněk: Bradlo. 1991.
237. Spurný, František: Zámek Velké Losiny. 1992.
238. Spurný, František – Sedláček, Richard: Velkolosinská papírna. 1992.
239. Sedláček, Richard: Papírenské muzeum ve Velkých Losinách. 1992.
240. Filipová, Milena: Dřevěné kostelíky v okolí Velkých Losin. 1992.
241. Bieberle, Josef: JUDr. Richard Fischer. 1992.
242. Zuber, Rudolf: Jeseník – Freiwaldau. 1992. ( Překlad F. Spurný.)
243. Sajner, Josef – Křížek, Vladimír: Der Naturartzt Johann Schroth (1798 – ­1856). 1992. ( Překlad F. Spurný. )
244. Sajner, Josef – Mazura, Vítězslav: Quellen und Denkmáler von Jeseník ­Freiwaldau. 1992. (Překlad F. Spurný.)
245. Sajner, Josef: Vinzenz Priessnitz, ein Naturarzt (1799 – 1851). 1992. (Pře­klad F. Spurný.)
246. Spurný, František: „Čarodějnický dě­kan “ Kryštof Alois Lautner. 1993.
247. Spurný, František: Hrad a zámek Úsov. 1993.
248. Plášková, Jiřina – Kavřík, Ladislav: Mohelnice. 1993.
249. Brachtl, Zdeněk: Lázně ve Velkých Lo­sinách. 1993.
250. Plášková, Jiřina – Kavřík, Ladislav: Mo­helnice – Müglitz. 1993. (Překlad F.Spurný.)
251. Melzer, Miloš: Das Muzeum in Mohel­nice – Müglitz. 1994. (Překlad F. Spur­ný.)
252. Melzer, Miloš: Muzeum v Mohelnici. 1994.
253. Goš, Vladimír: Pravěké osídlení Mohel­nicka. 1994.
254. Goš, Vladimír: Slovanské osídlení Mo­helnicka. 1994.

 

Nečíslované cizojazyčné:

Spurný, František, a kol.:Das Muzeum Jese­ník (Freiwaldau). Le musée de la ville de Jeseník. 1984. (Překlad L. Václavek, V. Hořejší).

Spurný, František, a kol.: Das Schloss Jánský Vrch (Johannisberg). Le chateau Jánský Vrch (Mountagne de Jean). 1984. (Pře­klad L. Václavek, V. Hořejší).

Spurný, František, a kol.: Das Schloss Velké Losiny (Gross – UllersdorfJ. Le chateau de Velké Losiny. 1984. (Překlad L. Vác­lavek, V. Hořejší).

Spurný, František, a kol.: Muzej Jesenik. The Muzeum of Jeseník. 1984. (Překlad J. Reska, J. Macháček).

Spurný, František, a kol.: Zamok Janski Vrch. The Chateau of Jánský Vrch. 1984. (Překlad J. Reska, J. Macháček).

Spurný, František, a kol.: Zamok Vělke Losi­ny. The Chateau of Velké Losiny. 1984. (Překlad J. Reska, J. Macháček). Zpracoval Zdeněk Gába.