Pro děti a školy

Čím voní Vánoce

Nabídka muzejního edukačního programu k výstavě Čím voní Vánoce

Muzeum Šumperk

od 9. listopadu 2023

Období adventu, vánočních svátků i příchodu nového roku je spojeno také s mnoha charakteristickými a příjemnými vůněmi. Původce některých z nich sice používáme v našich kuchyních celoročně, ale přeci jen v posledních týdnech roku nastává jejich zvláštní čas. Výstava se zaměřuje na vybrané druhy koření, které se používají při výrobě vánočního cukroví, pokrmů i nápojů. Ukazuje, z jakých rostlin se koření získává, kde tyto rostliny rostou a kdy si našly cestu do evropského (a tedy i českého) jídelníčku. K vidění jsou také rozličné pomůcky pro přípravu cukroví a pečiva.

K výstavě nabízíme edukační program s dílnou

Program je určen pro školní kolektivy MŠ a ZŠ (program rádi přizpůsobíme věku dětí).

V prvé části programu si budeme povídat především o jednotlivých druzích koření, odkud pocházejí a z jakých plodin se získávají, prozradíme také, jak nám mohou být prospěšné a jestli nám mohou i nějak uškodit. Nevynecháme ani tradici pečení vánočního cukroví. Ve druhé části programu si pak vyrobíme drobnou voňavou dekoraci (děti si ji budou moci odnést s sebou).

Návštěvu muzea, prosím, předem objednávejte na telefonu 583 363 091 nebo e-mailu: jana.uhlirova@muzeum-sumperk.cz.

Cena výukového programu je 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Výstava potrvá do 28. ledna 2024.

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu a společné povídání a tvoření!

Vánoční výstava betlémů

výstava betlémy Zábřeh

Nabídka muzejního edukačního programu k Vánoční výstavě betlémů

Muzeum Zábřeh

od 7. prosince 2023

Výstava představuje část bohaté sbírky betlémů soukromého sběratele z Nemile. Sbírku tvoří betlémy primárně určené do domácností. K vidění bude pestrá skladba betlémů vyrobených z nejrůznějších materiálů a pocházejících nejen ze všech oblastí České republiky, ale i ze zahraničí.

K výstavě nabízíme edukační program s dílnou

Program je určen pro školní kolektivy MŠ a ZŠ (program rádi přizpůsobíme věku dětí).

Prostřednictvím exponátů si s dětmi budeme povídat o historii stavění betlémů a o příběhu narození Ježíše, který betlémy vyprávějí. Ikonografii betlému (jeho jednotlivé postavy) si přiblížíme hrou na živý betlém – jednoduchou dramatizací betlémského příběhu. V druhé části programu si společně vytvoříme malý domácí betlém (každé dítě si vyrobí vlastní).

Návštěvu muzea, prosím, předem objednávejte na telefonu 583 413 646, mobilním čísle 603 174 514 nebo e-mailu: zabreh@muzeum-sumperk.cz.

Cena výukového programu je 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Výstava potrvá do 21. ledna 2024.

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu a společné povídání a tvoření!

Mária Kudelová a Jan Sitta

 

Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,

dovolujeme si Vás i Vaše žáky pozvat do Památníku Adolfa Kašpara na prohlídku nové Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času.

K nové dlouhodobé výstavě jsme připravili pro děti, žáky mateřských a základních škol doprovodný program, ve kterém objevíme „tajemství“ středověkých loštických hrnčířů, přiblížíme si technologii výroby unikátních pohárů s puchýřky, a to „od A do Z“, tedy od těžby hlíny přes zpracování keramického těsta, jeho vytáčení na hrnčířském kruhu, vypálení v peci až po vystavení v prodejní polici místního hrnčíře. Společně s archeologem si prohlédneme i nejstarší pravěké keramické nálezy a zjistíme, že i nepodařený výrobek je užitečný. Dozvíme se také, že hrnčíři měli svůj cech a že místní hrnčířská tradice pokračovala až do 20. století.

Nabízíme:

  • komentované prohlídky – vstupné jednotné  30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
  • komentované prohlídky s výtvarnou dílnou – vstupné jednotné 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu je cca 1,5 hodiny.

V případě zájmu se, prosím, objednávejte předem na e-mailu nebo telefonu: Památník A. Kašpara, tel. 583 445 256, mobil 725 477 650,

e-mail: pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, Mgr. Pavlína Janíčková, tel. 583 363 090, e-mail: pavlina.janickova@muzeum-sumperk.cz.

Pravěk Mohelnicka

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

dovolujeme si Vám a Vašim žákům nabídnout prohlídku archeologické expozice Muzea Mohelnice v doprovodu archeologa, jejíž součástí bude i tvořivá dílna a pravěká herna.
Během komentované prohlídky expozice Pravěk Mohelnicka Vás seznámíme s vývojem osídlení regionu Mohelnicka od pravěku až do přelomu letopočtu. Zjistíte, jak vypadal náš region v jednotlivých etapách pravěku, čím se lidé v jednotlivých obdobích živili, kde a jakým způsobem bydleli a co všechno nám zde po nich zůstalo zachováno. Díky pestré škále vystavených sbírkových předmětů, pocházejících z archeologických výzkumů především z nejbližšího okolí Mohelnice, Vám bude přiblížen vývoj jednotlivých kultur nejen v tomto regionu, ale také obecně na severní Moravě.

Jak vzniká látka na šaty?

Pozvánka na interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou.

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vám dovoluje nabídnout interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou věnovanou textilní výrobě.

Program se věnuje výrobě tkanin od pěstování lnu, jeho zpracování a spřádání až po tkaní látek na stavech. Součástí programu bude poznávání surovin a rostlin používaných k výrobě tkanin, dále ukázka spřádání – děti si mohou vyzkoušet práci na malém dětském kolovrátku – i tkaní na malém funkčním tkacím stavu. Na tkacích rámech nebo kartonech si pak v dílně děti vytvoří funkční kousek tkaniny – podložku nebo prostírání. Získají tak základní praktickou znalost o způsobu výroby tkanin i povědomí o historii dříve důležitého odvětví výroby v našem regionu.

Program je vhodný pro školní i předškolní kolektivy.

Vstupné na interaktivní prohlídku s dílnou: 50 Kč

Objednávat se můžete na adrese: maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz nebo na tel. č.583 363 090.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se dětem bude v muzeu líbit.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd. Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkovým kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese muzea vmsumperk@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné na přednášku je 50 Kč.

Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek