Zlatý čepec se širokou krajkovou korunou

Inv. č.: 1404, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

Představovaný čepec je dýnkový s širokou krajkovou zlatou „korunou“ na drátěné kostře, která se dozadu rozkládá široce do kruhu. Krajka je paličkovaná ze zlaté kovové nitě. Na dýnku je plastická výšivka s flitry, perličkami a českými granáty nebo jejich imitací. Kolem obličeje čepec lemuje bílá vyztužená krajka – výšivka na tylu.

Analogie těchto čepců nacházíme na portrétech uložených ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku. Na obrazu A. Stelzla z roku 1913, který je kopií staršího neznámého portrétu, je zachycena žena v zlatém čepci stejné konstrukce. Podle typu šatů mohl za předlohu sloužit portrét z konce 18. století. Čepec stejné konstrukce, ale z odlišného materiálu nacházíme i na portrétu Eleonory Heidenreichové ze sbírky mohelnického muzea, datovaného do 1. poloviny 19. století.  

Čepec si v detailu můžete prohlédnout na webu: www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz

 

Mária Kudelová
etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek 

obrázek

obrázek

Portrét dámy, kopie neznámého staršího obrazu, olej na plátně, signováno „A. Stelzl“, 1913, sbírka šumperského muzea, H 8004.

 

 

obrázek

Portrét Eleonory Heidenreichové z Mohelnice, olej na plátně, nesignováno, 1. polovina 19. století, sbírka mohelnického muzea, H 1124.