Václav Hollar – Jihovýchodní cíp Tangeru

Inv. č.: H 2840, sbírka zábřežského muzea v Zábřehu, podsbírka historická.

 

Tento grafický list vytvořil Václav Hollar díky zajímavé životní příležitosti, která se mu naskytla na konci 60. let 17. století. V roce 1669 získal anglický král Karel II. sňatkem s portugalskou princeznou Kateřinou z Braganzy v rámci štědrého věna pevnost Tanger v Maroku, od jejíž strategické polohy si dost sliboval. Místo bylo nutné detailně poznat a za tímto účelem byly na severní cíp Afriky posílány výpravy. Jedné z těchto cest, kterou řídil Henry Howard, vnuk známého mecenáše umění Thomase Howarda, se zúčastnil i Václav Hollar jako kreslíř Jeho Veličenstva a kreslil pohledy na anglickou pevnost a na gibraltarskou úžinu. V roce 1673 Hollar vydal impozantní sérii tisků Pohledy na Tanger včetně tisku zachycujícího jihovýchodní cíp Tangeru. Lepty z cyklu jsou dochovány ve sbírkách zábřežského muzea až na dvě výjimky všechny (P 1187–1192, P 1195–1198, P 1200–1201) a aktuálně si je můžete prohlédnout v zábřežském muzeu v Grafickém kabinetu Václava Hollara.

 

Lenka Müllerová

historička umění, kurátorka podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

obrázek