Učební obraz Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621

Inv. č.: AK 743, sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, podsbírka výtvarná.

 

Před 400 lety, v neděli 8. listopadu 1620, nedaleko Prahy na návrší Bílé hory proti sobě stanula vojska českých stavů na jedné straně a vojska Katolické ligy spojená s císařskou armádou na straně druhé. Jak bitva dopadla, víme, stavovské vojsko bylo poraženo, český král Fridrich Falcký uprchl a císař Ferdinand II. Habsburský nechal povstalce stíhat. Vůdci stavovského povstání, pokud neodešli do ciziny, byli pozatýkáni a 27 z nich bylo v roce 1621 popraveno na Staroměstském náměstí, ostatním byl zkonfiskován jejich majetek i statky.

 

Poprava 27 českých pánů se stala námětem pro učební obraz z edice České historické obrazy, vydaný v roce 1922 Ústředním nakladatelstvím učitelstva československého v Praze. Autorem velkého akvarelu byl malíř Adolf Kašpar. Tato učební pomůcka se nachází i ve sbírkách Památníku A. Kašpara v Lošticích. Použité šedomodré barvy vystihují tíživou atmosféru výjevu, kontrast pak tvoří cihlově červený kat. Děj se odehrává na vyvýšeném popravišti, kde visí oběšenci, kat se chystá setnout hlavu odsouzenci a tomu přihlížejí církevní i státní úředníci, vojáci, jezdci na koních i prostí měšťané. Jako inspirační zdroj Kašparovi posloužily dvě soudobé anonymní rytiny uchované v Muzeu hlavního města Prahy. Kašparův obraz byl didakticky považován za nejlepší z celé série.

 

 

obrázek 

Učební obraz Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621. Foto VMŠ.

 

Pavlína Janíčková

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku