Telurium

Inv. č. H 20482, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Naše muzeum ve svých sbírkách uchovává také četné školní pomůcky. Mezi nimi se nachází i tato mechanická pomůcka, zvaná telurium. Používala se při výuce pro názorné vysvětlení pohybu Země okolo Slunce a rovněž pro objasnění principu zatmění Měsíce a Slunce. Na ozdobném kovovém podstavci je umístěn plochý disk se znázorněním kalendáře a zvířetníku. Do středu tohoto disku se vkládala svíčka, jejíž plamen napodoboval sluneční svit. U později vyráběných telurií nahradila svíčku petrolejová lampa. Z podstavce pak vybíhá rameno, na jehož konci je umístěn drobný glóbus, na drátku byl původně připevněn i malinký model Měsíce. Mechanismus se uváděl do pohybu pomocí kliky. Při podrobnějším prozkoumání povrchu glóbu lze najít i označení výrobce. Byla jím slavná firma Jana Felkla, kterou jsme si už blíže představili v jednom z prosincových příspěvků této rubriky.

 

Telurium je sice aktuálně uloženo v depozitáři, ale můžete si jej prohlédnout na webu: www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek