Střelecký odznak

Inv. č.: H 36088, H 11543, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

V nedávné době se muzeu podařilo získat několik exemplářů střeleckých odznaků, přičemž u některých z nich můžeme dokonce i určit, komu patřily. S Gebhardem Biehalem jsme se už seznámili, nyní si představíme dalšího z úspěšných šumperských střelců. Byl jím dr. Alfons Czerny, který pracoval jako ředitel jednoho z textilních podniků ve městě. Jeho střelecké umění bylo korunováno úspěchem na královské střelecké soutěži v roce 1930, kdy se stal králem střelců. Ani v následujících letech se za své výkony nemusel stydět, obvykle se umísťoval na druhém místě, vystřílel si tak titul pravého maršála (Rechter Marschall). Ve 30. letech získal toto umístění několikrát po sobě. Zde představovaný odznak obdržel v roce 1935, tehdy se střelecká soutěž konala mezi 11. až 18. srpnem. Odznak tvoří střelecký smaltovaný kříž s medailonem uprostřed, v němž je uveden název střelecké soutěže (resp. disciplíny) a letopočet. Zpoza medailonu vystupují zkřížené pušky. K odznaku je řetízkem připojen ozdobný smaltovaný štítek s nápisem Rechter Marschall, nad štítkem orlice s terčem a zkříženými puškami. Na rubu štítku jehlice k připíchnutí do oděvu.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

obrázek 

Střelecký odznak z roku 1935. Foto VMŠ.

 

 

obrázek

Pozvánka na slavnostní královské střelby v Šumperku pořádané v roce 1931 mezi 9. a 16. srpnem, Alfons Czerny jako dosavadní král střelců šel v čele slavnostního průvodu konaného v den započetí akce. Foto VMŠ.