Stolní glóbus

Inv. č. H 18451, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

V dnešním pokračování našeho seriálu představujeme stolní glóbus z produkce známé české firmy Jana Felkla (1817–1887). Stojan tvoří dřevěná trojnožka s profilovanými plochými nohami, které jsou zapuštěny do masivní soustružené středové části. Z ní vychází trojitý držák, zakončený plochým prstencem ve tvaru dvanáctiúhelníku, v jehož otvoru je usazen vlastní glóbus. Poledníky a rovnoběžky jsou vytištěny méně výrazně, glóbus obepíná mosazný kruh, na němž je vyražena stupnice s hodnotami do 90°.

Obraz zeměkoule sestavil profesor při vyšší reálné škole české Josef Erben a glóbus zhotovila výše zmíněná firma. Její založení bývá kladeno do roku 1854. Firma dodávala na trh glóby v sedmi, později osmi velikostech a v sedmnácti jazykových variantách. Zatímco v roce 1855 vyrobila 800 glóbů, o necelých dvacet let později to již bylo 15 000 kusů. K rozvoji firmy napomohlo i úřední schválení jejích produktů jako učebních pomůcek, vedle glóbů dodávala na trh i telluria, planetária nebo lunária. Podnik přesídlil v 70. letech 19. století z Prahy do nedalekých Roztok. Slibný rozvoj pokračoval navzdory rostoucí konkurenci i po smrti zakladatele Jana Felkla v roce 1887.  Zlaté časy ukončila až první světová válka a poté již firma postupně upadala. Její definitivní zánik přišel s nástupem komunistického režimu.

 

Glóbus můžete spatřit ve stálé expozici Muzea v Mohelnici a v detailu si jej lze prohlédnout také na webu: www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz .

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek