SPIRÁLOVITÝ NÁPAŽNÍK Z DOBY BRONZOVÉ

Přír. č.: 7/2017, sbírka mohelnického muzea v Mohelnici, podsbírka archeologická.

Před několika lety objevil p. Lukáš Chamlar v lese na Zábřežsku tzv. depot – tedy pravěký poklad, záměrně ukrytý do země na sklonku doby bronzové (cca 10. století př. n. l.). V keramické nádobě bylo naskládáno 24 bronzových předmětů (různých šperků a také nářadí). Úplně nahoře, tedy v hrdle nádoby, vedle sebe ležely v horizontální poloze dva impozantní spirálovité nápažníky. Jsou stočeny z tenkého bronzového proužku, s vně připojeným středovým příčně přesekávaným žebrem. Oba konce přecházejí v tyčinku, vně zdobenou rytím. Z našeho regionu jsme doposud takovýto typ artefaktu v celistvosti neznali, pouze jednotlivé fragmenty.

Bronzový nápažník a celý tento nález pravěkých šperků si lze ještě stále prohlédnout v mohelnickém muzeu na výstavě Šperkovnice muzea, o tomto unikátním předmětu také bude řeč na chystané přednášce v rámci derniéry výstavy dne 24. 6. 2020. K vidění je též na www.3dsbirky.cz.

 

Jakub Halama
archeolog, kurátor archeologických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek  obrázek obrázek