Ševcovská holba

Skleněná holba ševcovského mistra, H 2770, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

Fotografie osady Josefová, H 13418, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Nejstarší skleněná holba ve sbírkách šumperského muzea náležela zdejšímu ševcovskému mistrovi. Její povrch je zdoben broušeným dekorem a medailonem se znakem řemesla a také iniciálami F. Z. a datací 1777. Cínové víko zdobí výjev zachycující ševce, který bere zákazníkovi míru na nové boty. Tato holba byla vyrobena s největší pravděpodobností ve vrchnostenské sklárně v Josefové. Ta byla založena roku 1732 knížetem Josefem Janem Adamem z Liechtensteinu a skláři si okolo hutě postavili své domky. Sklářské pece sice vyhasly už v roce 1790, ale osada zde zůstala. V její blízkosti se nacházela také svážnice pro přepravu vytěženého dřeva z okolních lesů. Po vysídlení německého obyvatelstva se však život z osady vytratil a roku 1959 byla zástavba, s výjimkou objektu hájovny, zbourána.

Holba je aktuálně k vidění spolu s dalšími nálezy z místa původní sklárny na výstavě Zaniklá sídla Moravy a Slezska, v detailu si ji pak můžete prohlédnout na www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

 

obrázek

Holba šumperského ševcovského mistra

 

 

obrázek

Celkový pohled na osadu Josefová