Sekerka přivezená z daleka

Inv. č.: A 53874, sbírka mohelnického muzea v Mohelnici, podsbírka archeologická.

Při archeologické prospekci ve spolupráci s místními nadšenci s detektory kovů byla v jednom rozsáhlém lese ve východní části Mohelnicka nalezena zvláštní bronzová sekerka. Má nezvykle štíhlý, mírně esovitý tvar, týlové laloky jsou mírně přehnuté a na boku týlu je malé ouško. Na základě typologie ji můžeme zařadit k typu Homburg, který je datován do posledního chronologického stupně pozdní doby bronzové (Ha B3 = okolo 800 př. n. l.). Jádrem jejího výskytu jsou oblasti dnešního Hesenska, Porýní-Falce a Sárska, kde také známe nálezy odpovídajících odlévacích forem. Náš exemplář tedy představuje jeden z nejvýchodnějších nálezů tohoto typu, který tak na severní Moravě působí poněkud exotickým dojmem. Zda se do našich končin dostala tato sekerka obchodní směnou, či jako osobní majetek pohybem nějaké osoby, můžeme jen spekulovat, každopádně jde o zajímavý doklad dalekého přenosu předmětu řádově ve stovkách kilometrů v závěru doby bronzové.

Unikátní bronzová sekerka je stálou součástí expozice Pravěk Mohelnicka v mohelnickém muzeu a k vidění je též ve virtuální podobě na 3dsbirky.cz.

 

Jakub Halama

archeolog, kurátor archeologických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek

obrázek 

Kresba G. Halama-Leite.