Roháček kozlík

Roháček kozlík Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Roháček kozlík je brouk často přesahující délkou těla 30 mm. Tělo je černě až černohnědě zbarvené a krovky jsou vrásčité. Samec má velká kusadla, lesklé krovky a matné tělo. Samice má kusadla o poznání menší a menší je i její tělo, které je celé matné. Brouk je rozšířen po celé Evropě a vyskytuje se i v Malé Asii a Sýrii. V ČR je hojným druhem. Často obývá městské parky a aleje. Jeho larvy se vyvíjejí ve starém dřevě dubů a buků, vzácněji i na jilmech a lípách. Vybírá si především starší a nemocné stromy. Po dvou až třech letech se larva kuklí. Dospělec se často sluní na kůře a olizuje mízu jmenovaných stromů. Jedinec na přiložených fotografiích byl do sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku zakoupen ze soukromé sbírky pana Miloše Lošťáka ze Šumperka. Exemplář byl chycen v Bludově 15. května 2020. Fotografie pořídila Petra Kozáková ve fotoateliéru Vlastivědného muzea v Šumperku.

 

Milan Dvořák
kurátor podsbírek geologie a zoologie VM v Šumperku

 

 

obrázek

obrázek