Richard Kauffungen – socha Josefa II.

Inv. č.: H 24875, sbírka šumperského muzea, podsbírka historická.

 

Od dvacátých let minulého století je součástí muzejních sbírek, přesto není umístěna v depozitáři ani ve stálé expozici, ale je součástí každodenního života na šumperské Hlavní třídě. Jde o téměř dvoumetrovou plastiku Josefa II.

Během 19. století se popularita císaře v souhře s rozvíjející se oblibou historických pomníků proměnila v zajímavý obchodní artikl, kterého využil majitel blanenských železáren Hugo František Salm-Reifferscheidt. V poslední čtvrtině 19. století oslovil mladého, tehdy ještě neznámého vídeňského sochaře Richarda Kauffungena (1854–1942), jenž patřil k umělecké generaci vídeňské Ringstrasse. Podle jeho modelu byla první socha Josefa II. odlita poprvé v roce 1880 a osazena ve Varnsdorfu. Další plastiky (s drobnými modifikacemi) se začaly následně šířit po Dolních Rakousích a Dolním Štýrsku, masová poptávka přicházela díky oslavám 100. výročí zrušení nevolnictví také z celého území Čech a Moravy.

V Šumperku, na nádvoří zámku, byla litinová plastika císaře Josefa II. poprvé odhalena dne 8. června 1884. V červnu 1919 byla socha poničena neznámými pachateli, jinak však přečkala bez újmy u zámku až do roku 1923. Poté byla uložena do depozitáře tehdejšího německého městského muzea v Geschaderově domě. V druhé polovině 20. století, z důvodu údajně vhodnějšího uschování, putovala na zámek ve Velkých Losinách. V 80. letech minulého století byla zapůjčena do areálu psychiatrické léčebny v Bílé Vodě. Zpět do Šumperka se tato plastika vrátila v roce 2001.

 

Lenka Müllerová

historička umění, kurátorka podsbírky výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek 

obrázek 

Litinová socha Josefa II. na Hlavní třídě v Šumperku. Foto VMŠ.