První pravěký kovový nástroj

Inv. č.: AS 17605, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka archeologická.

 

V roce 2012 byl na zahradě jednoho domu ve Velkých Losinách nalezen zvláštní kovový předmět podobný malému krumpáči. Ukázalo se, že jde o unikátní archeologický nález – měděnou sekeru s křížovým ostřím (délka 29 cm, šířka 4,9 cm, váha 1048 g).

Sekeru lze zařadit k tzv. typu Jászladány, jenž byl vyráběn v oblasti Karpatské kotliny (oblast dnešního Maďarska, části Rumunska a Slovenska) v období, které v chronologii moravského pravěku odpovídá počátku eneolitu (= pozdní doba kamenná) – tedy kolem r. 4000 př. n. l. V období časného eneolitu byly veškeré nástroje a zbraně v prostředí moravského pravěku stále ještě vyráběny buď z kamene, nebo ze dřeva či zvířecích kostí a rohů. Předměty vyrobené z prvního člověkem ovládnutého kovu – mědi – byly ve střední Evropě vzácností a určitě měly v tehdejší společnosti obrovskou cenu. Do každodenního života se měď a další metalické suroviny dostávaly v našem prostředí jen pomalu, zůstávaly zatím výsadou spíše jedinců nebo něčím zvýhodněných skupin lidí.

 

Unikátní měděný nástroj je k vidění ve virtuální podobě na www.3dsbirky.cz

 

Více informací naleznete v článcích:

HALAMA, J.: Měděná sekera pravěkého stáří z Velkých Losin a s ní spojené záhady. Podesní 18, 2015, s. 3–7.

HALAMA, J.: Další měděná sekera s křížovým ostřím z Velkých Losin (okr. Šumperk) – mohlo jít o eneolitický depot z podhůří Jeseníků? Pravěk NŘ 23, 2015, s. 5–16.

 

Jakub Halama

archeolog, kurátor archeologických podsbírek VM v Šumperku

 

 

 

obrázek 

obrázek

Foto a kresba G. Halama-Leite.