Pod hladinou Slezské Harty

Fotografie obce Karlovec (okr. Bruntál), H 15934, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Na pomezí Moravy a Slezska stávala obec Karlovec, německy Karlsberg. Byla založena na konci 16. století Karlem II. Minsterberským. Jádrem této obce byl renesanční zámek, později barokně přestavěný, kolem nějž postupně vznikla další zástavba. Do roku 1946 zde žilo německé obyvatelstvo, po jejich nuceném odchodu byla obec znovu dosídlena. V souvislosti s uvažovanou výstavbou přehrady v údolí řeky Moravice nebyl od 60. let 20. století umožněn stavební rozvoj. Demoliční práce proběhly na počátku 90. let a o několik let později území bývalé obce zatopila voda napouštěné nádrže. Na břehu Slezské Harty tak dnes už stojí jen kostel sv. Jana Nepomuckého, fara a hřbitov.

A jak se vlastně fotografie obce, která nebyla nikdy součástí šumperského regionu, dostaly do sbírek našeho muzea? Snímky zaniklé obce Karlovec tvoří součást souboru fotografií z pozůstalosti nadlesního Ing. Antonína Holfelda, který působil ve službách rodu Lichtenštejnů.

Karlovec však nebyla jediná obec zaniklá kvůli realizaci vodohospodářských projektů. Chcete-li se o tom dozvědět více a poznat také další příčiny zanikání obcí po roce 1945, pak určitě neváhejte navštívit výstavu Zaniklá sídla Moravy a Slezska v šumperském muzeu.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek

Celkový pohled na obec Karlovec, pořízený z letadla roku 1943.

 

 

obrázek

Areál zámku v Karlovci, 1943.